Äldreomsorg

Vad kan Haninge lära sig av Nynäshamn?

I Region Stockholms senaste sammanställning från den 12 maj hade Haninge 336 konstaterade fall smittade och 67 avlidna. I Nynäshamn har 44 smittats totalt och mindre än 10 avlidna. Nynäshamn är självklart en mindre kommun, men även när man ser proportionellt så ligger Haninge 2-3 gånger högre än Nynäshamn sett till både smittade och avlidna.

I senaste numret av Nynäshamns Posten så basunerar man ut att ”Nu är äldreboendena fria från coronavirus”. Stämmer det, så är ju det oerhört goda nyheter och ett kvitto på ett mycket gott arbete av alla som jobbar inom äldreomsorgen.

Vänsterpartiet har träffat två undersköterskor i Nynäshamn för att prata om vad som har varit bra och mindre bra under den här krisen.

Vad tror ni har bidragit till att Nynäshamn ser ut att ha lyckats väl med att hantera smittan på äldreboendena?
  • Jag tror att vi började med besöksförbudet mycket tidigare och hårdare än de flesta kommuner. Först var det bara en rekommendation och sedan gjorde regeringen en förordning 1 april, och då måste ju alla ha besöksförbud. Men vi började med besöksförbud redan 12 mars, säger Anna Persson.

I Haninge började vi också med besöksförbudet tidigare än 1 april, när regeringens förordning kom. Det är dock oklart när det blev ett riktigt besöksförbud i Haninge.

11 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med uppmaningen att strama upp besöksrutinerna på äldreboendena. Det infördes ett ”besöksstopp” Haninge den 13 mars, men det delegerades till varje sjuksköterska att vid behov ge dispens för besök. Det verkar inte hållit särskilt väl. 20 mars meddelar Haninge kommun att man fått flera bekräftade fall av smitta och samma dag går kommundirektören ut med ett hårdare besökstopp på alla kommunala vård- och omsorgsboenden samt prioriterade LSS-boenden. Men det känns som det kom för sent. Smittan var redan inne på boendena då.

Nynäshamn har också lägre andel timanställda inom äldreomsorgen än Haninge. 11% i Nynäshamn mot 23% i Haninge. Hur påverkar det här arbetet?
  • Absolut spelar få timmisar roll. Det som också har varit bra är att timmisarna i väldigt stor utsträckning är knutna till en och samma avdelning. Det är oftast samma timmis som kommer. Det är inget springande hej vilt överallt, säger Anna. Det är bra för att när det är samma som kommer så vet den vad som gäller på avdelningen och vi andra vet vad den som kommer kan. Alla kan rutinerna och jag måste säga att vi har väldigt bra basal hygien hos all personal och det kommer man långt med. Vi vara förberedda och fick tillgång till skyddsutrustning väldigt tidigt också.

Ju större andel timanställda man bygger verksamheten på desto mer spring på avdelningarna blir det ju och svårare att upprätthålla kompetensen och rutiner. Arbetet har gjort gedigen artikel om timanställningarna inom äldreomsorgen, vilket borde vara obligatorisk läsning för alla kommunpolitiker.

I Haninge går man ibland ner på helgbemanning under vardagarna också. Det är tajt om personal. Hur upplever ni bemanningen varit i Nynäshamns kommun?
  • Jag upplever att det varit bra bemannat. Det har inte varit helgbemanning på vardagar, utan snarare vardagsbemanning även på helgen. Corona tar inte helg, säger Anna.
  • Men nu går sjukfrånvaron bland personalen upp och bemanningen börjar bli lite tunnare, säger Harald Kent. I början hade vi faktiskt ovanligt hög närvaro bland den ordinarie personalen och färre timmisar, för det fanns en känsla av att ställa upp. Nu har man dock kört på fälgarna ett tag och många börjar ta slut. Många är trötta efter den första tidens stress.
Rosengårdens äldreboende i Nynäshamn

På Rosengårdens äldreboende i Nynäshamn finns en särskild Covid-19 avdelning. Covid-19 avdelningen är en särskild vårdavdelning för smittade personer som har behov av mer omfattande vård och omvårdnad. Avdelningen har 15 platser. Vårdavdelningen finns i Rosengårdens korttidsavdelnings lokaler och är isolerad för att undvika smitta mellan avdelningarna. På avdelningen jobbar ett särskilt covid-19 team som består av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden som har särskild utbildning i smittskydd och skyddsutrustning.

Vad har det betytt att man haft en särskild covid-19 avdelning i kommunen?
  • Att separera smittade från friska är ju A och O, säger Harald.  Och det här covid-19 teamet, som sattes ihop och utbildades rätt snabbt i slutet av mars, bestod ju av folk från kommunens alla äldreboenden och även hemtjänsten.

Det är ju naturligtvis enkelt för en kommun där alla äldreboenden är kommunala att leda, sätta upp ny avdelning och omdisponera personal mellan boenden. Hade det här gått om alla boenden varit privata? Hade man kunnat flytta äldre från ett bolag till ett annat? Hade man kunnat flytta personal från ett bolag till ett annat? Nej, naturligtvis inte. Den flexibiliteten finns inte mellan privata företag.

Nu är ju inte Nynäshamn ett socialistiskt paradis. Långt ifrån. Och det är mer tur än skicklighet att äldreboendena är kvar i kommunal ägo. Varken tidigare socialliberalt styre (S/L/MP) eller nuvarande Alliansstyre har något emot privat äldreomsorg. Det bara det att ”marknaden” har något emot Nynäshamn. En liten kommun med för små enheter. De går det inte att göra någon nämnvärd vinst på. Sorry, men ”valfrihet” kräver en fet vinstmarginal.

Samma sak med skolorna i Nynäshamn. Alla är kommunala (utom en ideell F-3 Montisoriskola). Också för små enheter, tämligen omöjliga att piska någon avkastning ur. De stora skolkoncernerna skulle nog inte ta i dessa ens med tång.

Får jag avsluta med att fråga om varför äldreboendena varit så känslig för den här pandemin?
  • Jag tycker Sveriges strategi över lag varit riktig, men det man inte tänkt på är att de på äldreboendena är i sämre skick nu än för… säg 10-15 år sedan, säger Harald. Ett led i nedskärningarna det sista decenniet är ju att man höjt ribban för att komma in på ett äldreboende. Man vårdas kvar längre i hemmet och när det absolut inte går kvalificerar man sig för en placering på ett äldreboende. Det gör att de som bor där är i rätt dålig kondition, kanske betydligt mycket sämre än vad Folkhälsomyndigheten utgått ifrån när man planerat sin strategi?
Bra poäng. Det kanske de inte tagit i beräkningen.
Tack för samtalet. Det har gett många nya infallsvinklar på den kris vi går igenom nu.

 

 

 

Kopiera länk