Arbetsrätt

Ideologi – En skrift om fackföreningsrörelsens teoretiska grundvalar

Ideologi – en skrift om fackföreningsrörelsens teoretiska grundvalar

Ladda hem skriften som PDF här.

Den här pamfletten gavs ut av LO 1984, så den har några år på nacken. En del referenser som ATP-striden och Löntagarfondsdebatten är det nästa bara vi över 50 som nickar igenkännande till. Men jag hoppas yngre läsare har överseende med det, eftersom materialet i stort är väldigt bra.

I början på 80-talet fanns det ett projekt inom LO som hette ”Ideologisering av fackliga studier” – där man kände behovet att gå till grunden kring frågor om varför vi har fackföreningar över huvud taget och vad vilka värderingar är det som i grunden styr det fackliga arbetet.

Jag har en känsla av att det fanns en liten motreaktion mot de fackliga utbildningarna i slutet på 1970-talet som var centrerade kring alla nya arbetsrättslagar som kom i mitten på 70-talet. Det var massiva utbildningsinsatser med mycket statliga pengar i ryggen, där fackligt förtroendevald tragglade LAS (1974), FML (1974), MBL (1976), AML (1977)…. o s v. Från de fackliga kursgårdarna utexaminerades horder efter horder av välutbildade förtroendevalda, men kanske med en något ensidig kompetens. I värsta fall blev de bara paragrafryttare utan djupare förståelse för det fackliga uppdraget. Därav uppdraget att ideologisera de fackliga studierna i början av 80-talet.

I texten finns det en hel del referenser till det fackligt-politiska samarbetet med Socialdemokraterna, som för en vänsterpartist kan kännas udda att läsa. Många av de referenserna är i praktiken överspelade, då Socialdemokraterna ändrat så mycket i sitt partiprogram och i sin reella politik. Där jag känt att texten behöver kommenteras har jag gjort en del noter och försökt jämföra Socialdemokraternas och Vänsterpartiets partiprogram då och nu, och det står ganska klart att det är Vänsterpartiet, snarare än Socialdemokraterna, som ligger närmast fackföreningsrörelsens grundläggande värderingar idag.

Jag tycker studiematerialet är bra och försöker fånga väldigt mycket på mindre än 30 sidor. Det går alltid att vara petimäter och klaga på ofullständiga förklaringar till komplicerade ideologiska teorier. Men det finns så få bra inkörsportar till ideologiska studier, så det får man leva med. Vill man fördjupa sig så är det ju inget problem att hitta tjockare böcker.

Mycket nöje!

Patrik Olofsson

Kopiera länk