Corona

Hur drabbas idrottsföreningarna under krisen?

Vänsterpartiet har under Corona-krisen varit väldigt aktiva i att synliggöra hur människor drabbas av viruset. Vi har intervjuat fackförbundet Kommunal om hur personal inom äldreomsorgen drabbas, vi har intervjuat Kvinnojouren och Manscentrum om hur mäns våld mot kvinnor påverkas av krisen, vi har intervjuat personal inom skolan (här, här, här) och många fler och har fått brev från personal inom äldreomsorgen.

Pembegül Celepli är ersättare i idrotts- och fritidsnämnden för Vänsterpartiet. Hon är själv engagerad inom idrottsrörelsen och har varit i kontakt med föreningar för att höra hur Corona har drabbat dem.

Pembegül Celepli (v)

Vänsterpartiet: Hur har föreningarna påverkats av Corona-krisen?

PembegülAlla föreningar i Haninge har drabbats på ett eller annat sätt. En del har drabbats lite hårdare av pandemin medan andra föreningar bara märkt av den ytterst lite. Många föreningar har fått ställa in sina arrangemang och matcher. Det rör sig om allt från utbildningar, t.ex. ledarutbildningar, domarutbildningar och lagledare, till aktiviteter för barnen. En annan effekt av Covid-19 är de intäkter som många föreningar förlorat.

Vänsterpartiet: Hur har föreningarna upplevt stödet från kommunen?

PembegülKommunen har stöttat föreningarna genom att de har tagit bort en del kostnader såsom sena avbokningar av halltider och att de även fortsätter bidra föreningarna trots att verksamheten haft en låg deltagarnärvaro.

Vänsterpartiet: Har föreningarna lyft något mer som skulle kunna göras för att förbättras för dem?

PembegülEtt stöd som föreningarna önskar från kommunen är att hallkostnaderna tas bort helt under corona-tider.

Vänsterpartiet: När det blir kriser så drabbas de utsatta mest. Kan man se samma sak här? 

Pembegül: Jag tycker absolut att man kan se det. De föreningar som redan är utsatta drabbas mer nu under pandemin. Exempel på detta är kommunikationen till och från matcher samt träningar. Många som åkte kommunalt vill gärna inte åka buss eller tåg (och uppmanas att inte göra det) och har oftast inte tillgång till bil för att ta sig till matcher och träningar.

Vänsterpartiet: Vad finns det för andra positiva och negativa saker som har påverkat idrottsföreningarna på senaste tid? 

PembegülEn annan negativ faktor som har påverkat föreningarna är att det är begränsat med publik på träningarna och matcherna. Föräldrar och anhöriga som vill komma  och stötta barnen behöver stå utanför hallen/spelplanen på grund av smittorisken, vilket också påverkar barnens motivation samt spelglädje.

Vänsterpartiet: Tack för att du tog tid att berätta om hur föreningarna påverkas av Covid-19

Kopiera länk