Anti-rasism

Rösta i kyrkovalet

Vi ser gärna att alla som är röstberättigade (d.v.s. alla som är medlemmar i Svenska Kyrkan och är över 16 år) går och röstar i valet nu på söndag 17 september. Kyrka och stat är åtskilda men kyrkan är en viktig samlingplats för många och gör ett viktigt arbete med att hjälpa utsatta människor, skapa gemenskap och visa solidaritet. Inför detta val storsatsar Sverigedemokraterna, SD, och enbart det kan vara anledning nog att ta sig till en vallokal. Med ett starkare högerextremt parti som styr över Svenska Kyrkan kommer mycket förändras. Alla kommer inte känna sig välkomna och kyrkans solidaritetsarbetet för papperslösa och ensamkommande är i fara.

Men ViSK finns bara representerade på stiftsnivå och till kyrkomötet. Därför är vårt förslag följande:

  • Val till kyrkomötet (nationellt) – Rösta ViSK
  • Val till stiftet (regionalt) – Rösta ViSK
  • Val till kyrkofullmäktige/församling/pastorat (lokalt) – Rösta Socialdemokraterna

Du kan se mer exakt vilka nomineringsgrupper och kandidater du kan rösta på här.

Nätverket Ett Öppet Haninge har gjort en redovisning om vad de olika nomineringsgrupperna i Haninge tycker kyrkan ska göra i fråga om diakoni (kyrkans ”socialtjänst” eller hjälpverksamhet) och integration.

I kyrkovalet brukar endast 10 procent av de röstberättigade rösta, därför är det extra viktigt med varje röst i detta val. Vänsterpartiet Haninge har sett till att i Haninge kommun kommer det finnas valsedlar för alternativet Vänstern i Svenska Kyrkan. Om du ändå inte hittar någon valsedel men vill rösta på dem tar du en blank valsedel och skriver: Vänstern i Svenska Kyrkan, förkortningen av alternativet fungerar inte. Nedan sex anledningar att rösta på Vänstern i Svenska kyrkan som jag tagit fån deras hemsida solidariskkyrka.nu.

Vänstern i Svenska Kyrkan

 

Sex anledningar att rösta den 17 september

 

Gå samman mot extremhögern

Sverigedemokraterna använder kyrkovalet som en språngbräda för att driva kyrkan i en högerkonservativ riktning och påverka hela samhällsdiskussionen med sitt främlingsfientliga och rasistiska gift. En röst på oss ger dem inte den chansen.

Solidaritet här och i världen

I mässan bryts brödet. Ett bröd som bryts och räcker för alla. Så ska brödet delas i vardagen. Utifrån denna hållning bedriver kyrkan sitt diakonala arbete. Svenska kyrkan är är en stark samhällsaktör i solidaritet med utsatta människor i Sverige och världen. Vi vill förstärka det arbetet och att kyrkan med Jesus som förebild ger förtryckta en röst att höras med.

För en feministisk kyrka

Vår kyrka är feministisk och värnar om alla kvinnors rättigheter både i kyrkan och samhället. Alla tjänster och uppdrag i kyrkan ska vara öppna för kvinnor och alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut. HBTQ-personers rätt till full delaktighet i kyrkan ska garanteras.

Stöd den demokratiska folkkyrkan

Många medlemmar, anställda medarbetare, ideellt arbetande och hårt engagerade volontärer i svenska kyrkan gör ett fantastiskt arbete i solidaritet med utsatta. Vi är en solidarisk rörelse med alla dem och vill stötta deras engagemang för en demokratisk och radikal folkkyrka som förändrar.

För en antirasistisk kyrka

Vår kyrka är öppen och välkomnande för alla människor – vare sig du bott i Sverige hela ditt liv eller nyss kommit hit. ViSK arbetar för en generös flyktingpolitik och vill stärka kyrkans stöd till papperslösa och ensamkommande.

För en klimatsmart kyrka

I respekt för allt levande och vår egen överlevnad är det nödvändigt att stå upp och ta ansvar för klimat- och miljöfrågorna. ViSK arbetar för att kyrkan ska gå före, inte minst som en av Sveriges största skogs- och markägare.

Starkt stöd för att bygga lägenheter åt nyanlända

I går (2016-12-19) beslutade kommunfullmäktige i Haninge att anta planen för bostäder till nyanlända som anvisats till Haninge kommun. Det var med stor majoritet det antogs. S, MP, C, V, RS, KD och L röstade för. M och SD röstade mot planen.

För två veckor sen kom frågan om bostäder för nyanlända upp i kommunfullmäktige. Inför det mötet hade Moderaterna och Sverigedemokraterna delat ut flygblad och varnade för vad de menade skulle kunna hända om vi byggde modullägenheter för nyanlända. Till mötet kom då upprörda Haningebor men också organiserade högerextrema. En man hade en t-shirt med texten ”Motgift” (en nazistisk hatsajt). Frågan minoritetsåterremitterades, det vill säga skickades tillbaka till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning. (Det räcker med 1/3 av rösterna för att minoritetsåterremittera ett ärende).

På gårdagens kommunfullmäktige när vi skulle behandla frågan igen så var det i åhörskaran inte nazister den här gången. Istället var det antirasister, socialister och engagerade individer i civilsamhället som kom för att visa stöd för att ta emot nyanlända till Haninge. Det kom en del folk från Dalarö för integration som jobbar väldigt bra med integration och inkludering på Dalarö. De vann också Haninges mångfaldhetspris 2016. Med en sådan åhörarskara som är positivt inställda till nyanlända, solidaritet och ansvar så blev det en helt annan ton i debatten.

Vi i Vänsterpartiet är väldigt tydliga: vi tycker det är självklart vi ska ta emot och välkomna de nyanlända som blir anvisade till Haninge. Vi står bakom bosättningslagen från i mars 2016 som säger att alla kommuner ska dela på ansvaret. Vänsterpartiets syn på bostäder är att det är en social rättighet. Alla ska ha möjlighet till ett hem. Ungdomar, äldre, studenter, småbarnsfamiljer, singlar och så klart också nyanlända.

Nafi Cilgin (V) var tydlig med att vi är antirasister:

Vänsterpartiet står för en generös och human flyktingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till rasism och främlingsfientlighet

Bristen på hyresrätter med rimliga hyror som vanligt folk har råd med är det stora problemet.

Nafi Cilgin (V) tog upp det faktum att under Moderaternas styre i Haninge så ombildades 1763 hyresrätter till bostadsrätter. Martina Mossberg (M) tyckte att det inte var något problem för ”bostäderna fanns ändå kvar”. Hon verkade inte besväras av att de då inte blir tillgängliga för de som inte har råd att köpa en lägenhet. Det framgick väldigt tydligt att Moderaterna låter marknaden få bestämma vilka bostäder som byggs och om marknaden inte känner för att bygga billiga hyresrätter, då är det inget problem. Vi i Vänsterpartiet nöjer oss inte med att hoppas på att marknaden ska lösa allt. Vi vill att kommunens allmännyttiga bostadsbolag Haninge Bostäder ska utöka sitt bostadsbestånd och att det ska byggas hyresrätter i hela kommunen. Moderaterna talade om Jordbro och Brandbergen som dåliga exempel på segregation. Vi i Vänsterpartiet lyfte att det är inte där segregationen är värst. Segregationen är värst i flera kommundelar där medelinkomsten är hög, där finns idag knappt några hyresrätter. Det vill vi ändra på.

Samuel Skånberg (V) tog upp vikten av att bygga fler hyresrätter och inte ha orimliga inkomstkrav som idag är fallet

Vi behöver först och främst fler hyresrätter i allmännyttan. Haninge bostäders bostadsbestånd behöver utökas. Det behövs fler hyresrätter i kommunens olika delar. Speciellt i de delar där det knappt finns några hyresrätter alls i nuläget. Samtidigt behöver det vara hyror som vanligt folk har råd med. Idag är det ett inkomstkrav på att man ska tjäna ungefär tre gånger hyran. Det är alltså många som skulle ha råd att betala hyran och ha pengar över men som inte kvalificeras för att de inte tjänar tre gånger hyran. Vänsterpartiet tycker att vi i Haninge ska göra som i Stockholm och avskaffa inkomstkravet vilket betyder att man ska uppnå en miniminivå efter hyran är betald.

 

Vi i Vänsterpartiet tror att det är bra när folk blandas, både när det gäller i bostadsområdet, i skolan, på arbetsplatsen och på övriga ställen i samhället. Högerpolitik, privatiseringar och vinstjakt har lett till segregation på alla de områdena. Vi vill vända den trenden. Vi tror det är bra att undersköterskans barn går på samma skola som civilingenjörens. Vi tror att det är bra att folk som nyss kommit till Sverige bor i samma område som de som i flera generationer bott i Sverige.

Rättvisepartiet Socialisterna talade också om vikten av att bygga ut allmännyttans hyresrätter. Robert Bielecki (RS):

En stor satsning på kommunala hyresrätter är också bästa sättet att svara den rasistiska hets som vissa partier i kommunfullmäktige ägnat sig åt. Det finns partier som i flygblad och artiklar försöker ställa bostadssökande ungdomar och haningebors behov av bostäder mot flyktingars behov av bostäder. Enda sättet att bemöta den rasistiska propagandan är en politisk kursändring bort från den högerpolitik som skapat stora klyftor mellan människor och deras tillgång till bostäder, bra skolor, hälsa, med mera

Mattias Bernhardsson (RS) kritiserade också Moderaterna när de beklagade sig över kostnaderna för modullägenheterna

5 miljoner kronor för 368 lägenheter. Det blir 1100 kronor per lägenhet och månad. Jämför det med de mellan 20 och 50 000 kronor per månad det kostat kommunen att bosätta på ett sjaskigt privat vandrarhem under Moderaternas tid vid makten

Samuel Skånberg (V) bemötte också den tråkiga människosyn som speciellt Sverigedemokraterna verkar ha och lyfte också att det finns stort folkligt stöd för att Haninge ska ta emot och välkomna nyanlända

Alla nyanlända jag har träffat vill integreras i samhället, de vill lära känna den svenska kulturen och lära sig språket. De vill inget hellre än att lära känna etablerade svenska. Det gäller att vi som kommun, civilsamhälle och goda medmänniskor bjuder in dem. Gemensamma mötesplatser är otroligt viktigt. Civilsamhället har gjort och fortsätter göra en fantastisk insats!

 

Efter förra kommunfullmäktige så anordnade jag genom nätverket Ett Öppet Haninge en ljusmanifestation för att visa att vi är många som vill välkomna nya till vår kommun. Det var politiker från vänster till höger. Och det var civilsamhällets organisationer och församlingar. Engagerade personer från Dalarö för integration var där och talade. Dalarö för integration fick i år Haninge mångfaldhetspris för sitt arbete för integration och inkludering. Det var engagerade individer från Röda korset, Civilförsvarsförbundet på plats och också kyrkoherden i Österhaninge församling. Det finns ett otroligt engagemang, driv och glöd i civilsamhället som vill att vi ska visa solidaritet och välkomna de som kommer till Haninge.

Ljusmanifestationen som anordnades var välbesökt och uppskattad. Vänsterpartiets ordförande i Haninge Carina Wellton var en av många som talade på manifestationen.

Planen för anskaffning av bostäder åt nyanlända röstades igenom med stor majoritet. Det känns väldigt bra att alla partier som röstade för var tydliga i att vi skulle visa solidaritet och medmänsklighet och ta vårt ansvar som alla andra kommuner. Vi i Vänsterpartiet är också glada att så många åhörare kom och visade sitt stöd!

Vänsterpartiet röstade för bostäder

På måndagens kommunfullmäktigemöte 2016-12-05 så var den stora punkten på dagordningen frågan om att bygga bostäder åt de nyanlända som blivit anvisade till Haninge.

I mars i år kom bosättningslagen som gör att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända. Att alla kommuner är med och solidariskt hjälper till är egentligen en självklarhet. Men tyvärr inte för alla kommuner. Innan lagen kom till visade SVT att vänsterstyrda kommuner tar emot nästan dubbelt så många flyktingar som borgerliga kommuner, i förhållande till befolkningsmängden. Även efter att lagen kommit till så bryter moderatledda kommuner som Ekerö och Täby mot bosättningslagen och väljer att inte ta emot nyanlända. Samma kommuner som nu bryter mot lagen är de som innan lagen var pinsamt dåliga på att ta emot när det var frivilligt.

Haninge, som är en kommun med över 85 000 invånare, har anvisats 253 nyanlända under 2016 och 359 under 2017. Kommunstyrelseförvaltningen tog fram en plan för 368 bostäder som skulle fördelas på 10 olika platser i kommunen. De planeras byggas som modullägenheter på tillfälliga bygglov. Det var detta Vänsterpartiet ville rösta för.

Det ville verkligen inte Moderaterna och Sverigdemokraterna.

Ni kanske kommer ihåg förra hösten när asylboenden satts i brand och mitt i detta så publicerade Sverigedemokraterna i Skåne kartor med var asylboendena fanns. Oansvarigt och bidrog till att piska upp stämningen minst sagt. Hur många attentatsmän som kände att de hade stöd i ryggen kan vi bara gissa om. Inför måndagens möte delade Moderaterna ut flygblad med kartor över var de planerade modullägenheterna skulle placeras med uppmaningen att protestera mot bostäderna. De skrev också ”Haningemoderaterna anser att kommunen ska stoppa mottagningen nu”. De ställde också grupper mot varandra och antydde att flyktingar går före i kön och att modullägenheter var ett dyrt alternativ.

Till kommunfullmäktige kom det många besökare. Vissa som fått flygbladen från Moderaterna. Utöver det kom det också högerextrema. En person hade en t-shirt med texten ”motgift”, namnet på en nazistisk hatsajt och podd. Det blev fullt i fullmäktigesalen och folk fick stå i foajén och följa mötet därifrån via direktsändningen. Flera poliser, piketbussar och vakter var på plats. Tove Ovsiannikov (V) blev intervjuad i Flamman om mötet:

– Min uppfattning är att framförallt M och SD piskat upp den stämningen i kommunen. De kanske inte är ensamma om det men har varit en bidragande orsak. De har använt sig av folks oro och rädsla genom att ställa nyanlända och flyktingars behov av bostad mot unga Haningebors behov av bostad, säger Tove Ovsiannikov.

Tove Ovsianikov

Samuel Skånberg (V) berättade om hur nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen mobiliserar och syns med klistermärken och sprejade symboler i Haninge och om deras våldsamhet.

Vad är problemen? Jo, det är att främlingsfientliga krafter mobiliserar. Att det inte är ovanligt att se nazistiskt klotter till och med i Haninge. Igår anmälde jag till kommunen klotter från den nazistiska rörelsen nordiska motståndsrörelsen. Klottret var vid en skola.

 

Vad har expo att säga om Nordiska motståndsrörelsen, tidigare Svenska motståndsrörelsen?
”Ledningen för SMR har uppmanat sina anhängare att beväpna sig. Det har medfört att flera aktivister dömts för brott mot vapenlagen och brott mot knivlagen. När Expo i början av 2014 granskade 119 aktivister som var aktiva i SMR under 2013 var 65 personer dömda för brott. 51 % var dömda för olika typer av våld, såsom mord, misshandel och våldsamt upplopp. 49 % hade varit dömda för vapenbrott, och 17 % hade vid ett eller flera tillfällen dömts för hets mot folkgrupp. Rörelsen är kraftigt överrepresenterad av män.”

 

För någon vecka sen demonstrerade nordiska motståndsrörelsen i Stockholm. Enligt uppgift ropade de ”judepacket” och heilade.

 

En antidemokratiskt, hatisk, våldsam och nazisitisk organisation.

 

Men Jenny Manners från Sverigedemokraterna som fram till den här månaden satt i kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen har på facebook uttryckt stöd för att samarbeta med Nordiska motståndsrörelsen. Hon har också på facebook skrivit

 

”det är ett sundhetstecken att att svenskar blir så pass förbannade att de uppmanar till ‘våld'”

 

Det är inte flyktingar som är problemet i Haninge. Det är extremhögern.

Vänsterpartiet lyfte också vikten av att vara väl rustad i kommunen med hyresrätter och att bristen på hyresrätter är enorm. Vi lämnade också in en motion om att låta Haninge Bostäder bygga kollektivhus med hyresrätt.

Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna lyfte också vikten av en stark allmännytta och gav en känga till högern i oppositionen för att ha sålt ut allmännyttan och låta skatter gå till privat vinst.

Efter en lång debatt så föreslogs att ärendet skulle återremitteras, det vill säga återgå till kommunstyrelseförvaltningen för mer behandling för att senare komma tillbaka till kommunfullmäktige igen. Det blir ett extra insatt kommunfullmäktigemöte måndagen 2016-12-19, kl 13:00. Vi uppmanar alla som tycker det är en självklarhet att Haninge ska vara med och hjälpa till att delta som åhörare måndagen den 19:e!

Frågor, påståenden och svar om invandring och rasism

I och med Sverigedemokraternas intåg i riksdagen så florerar en mängd olika föreställningar om invandring. Vänsterpartiet reder ut begreppen och förklarar vanliga missförstånd i det här dokumentet. Du kan välja att läsa på hemsidan eller ladda ner dokumentet för senare läsning. För att ladda ner dokumentet som PDF klicka här(Ny version 2010-09-29). För att ladda ner dokumentet som DOC(Word) klicka här(Ny version 2010-09-29).
Förorterna brinner. Stenkastning och gängkriminalitet visar att integrationspolitiken är ett misslyckande. Därför måste vi minska invandringen.
Orsaken till de problem som finns i vissa förorter är fattigdom, arbetslöshet och utslagning –  inte invandring. Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas sociala problem i områden där det bor många fattiga människor, där bostäderna är dåliga och människor stängs ute från resten av samhället. Det har funnits sådana områden lika länge som det har funnits stora städer – det har ingenting med invandring att göra. Även om alla som bodde i förorten var blonda och hette Svensson så skulle det finnas problem där så länge som det inte fanns jobb, bra bostäder och bra skola. För att lösa problemen måste vi ta fajten med högern som vill att de rika ska bli rikare och som struntar i alla de som har det sämre. Klyftorna måste minska. Rasisterna däremot sparkar nedåt och ökar bara problemen.

Man ska veta att Sverigedemokraterna inte har någon integrationspolitik alls. Den politik de driver går ut på att öka segregeringen och se till att invandrade personer inte blir en del av samhället. Det skulle naturligtvis inte lösa några problem utan tvärtom få mycket allvarliga konsekvenser.

Riktig integrationspolitik handlar om att driva en politik för full sysselsättning, bygga fler bra och billiga bostäder, rusta upp slitna bostadsområden och satsa på en likvärdig skola och alla de andra delarna av välfärden. Riktig integrationspolitik handlar också om att ta krafttag mot diskriminering och rasism. Det är genom en sådan politik som vi kan lösa problem, inte symboliska utspel om burkor och språktest.

Man ska också komma ihåg att Sveriges allra mest etniskt segregerade bostadsområdena är de rika villaförorter i storstädernas utkanter där det nästan bara bor personer med helsvensk bakgrund. Att bygga billiga bostäder i dessa områden är en del av hur vi kan öka integrationen och minska uppdelningen av människor.

Det pågår en massinvandring och de som kommer hit är inte riktiga flyktingar utan ”ekonomiska” flyktingar.
Nej, det stämmer inte. Flykting är en person som fruktar för sitt liv och lämnar sitt hem av den anledningen. Ofta tvingas de lämna sina hem brådstörtat och utan någon tanke på vilket land de vill komma till. Man har ingen rätt att få stanna i Sverige om man söker asyl av ekonomiska skäl. Det avgörande för att få asyl är behovet av skydd, och då spelar det ingen roll om den som söker asyl är rik eller fattig. De flesta som söker asyl i Sverige får inte något uppehållstillstånd här. Människor skickas ibland tillbaka trots att de faktiskt riskerar förföljelse och ibland till och med tortyr i sitt hemland. Det pågår ingen massinvandring till Sverige, tvärtom pågår det massavvisningar av människor som egentligen skulle behöva skydd – det är det som är problemet.  

De flesta flyktingar i världen flyr till ett grannland till sitt eget eller till en annan del av samma land. Oftast är det fråga om ganska fattiga länder, som tagit emot en miljon flyktingar eller fler. Av alla flyktingar i världen finns cirka 80 procent i utvecklingsländerna. Det är få flyktingar som söker sig till Europa, och ännu färre till Sverige.

Invandringen kostar fantasibelopp och gör att vi inte har råd att satsa på skola, äldreomsorg och sjukvård
Självfallet bör man kunna diskutera kostnader och på vilket sätt dessa kan minska. De flesta kostnaderna är sådana som flyktingarna själva inte rår för, utan de är beslutade av regering och riksdag. Många frivilligorganisationer är missnöjda med hur flyktingmottagandet är organiserat. Det är dock inte kostnaderna som bör vara ledstjärna i kritiken utan på vilket sätt vi tar emot flyktingarna.
Rasistiska partier redovisar ständigt olika siffror för att beskriva invandringens kostnader. Ett belopp som förekommer ofta är till exempel 267 miljarder om året. I denna siffra är dock kostnader bland annat för bistånd och EU-medlemskap inräknade, men man har inte räknat in allt det som invandrade personer bidrar med i form av arbete, skatter och så vidare. Som en jämförelse till detta kan man nämna att statens verkliga utgifter år 2010 för den post i statsbudgeten som gäller migration är 5,7 miljarder kronor. I detta ingår kostnader för flyktingmottagande i vid bemärkelse. Det faktum att vi blir fler invånare kostar naturligtvis i sig inte någonting – i så fall skulle ju länder med stor befolkning vara fattigare än länder med liten befolkning.

Man bör också komma ihåg att rätten till skydd undan förföljelse inte kan villkoras av kostnader. Det är förstås inte rimligt att skicka tillbaka en person till förföljelse eller tortyr även om den personen skulle behöva hjälp med exempelvis läkarvård efter sin flykt till Sverige.

Det kommer hit mer än 100 000 invandrare om året
Det är en siffra som ofta lyfts fram, men den gäller antalet uppehållstillstånd/uppehållsrätter (2009). De flesta av dem är EES-medborgare, tillfälliga besökare, gäststudenter, adoptivbarn, personer som har blivit kära i en svensk och arbetskraftsinvandrare som fått tillfälligt uppehållstillstånd på inbjudan av en arbetsgivare för att sköta ett särskilt jobb.

(Antalet personer som fick uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl eller på grund av att de är anhöriga till flyktingar, var ungefär 20 000 personer år 2009.)

Flyktingarna får en massa generösa bidrag som inte svenskar kan få
Så är det inte. De får samma bidrag som infödda svenskar i fall de inte har något jobb. De får låna till utrustning av hemmet först när de har fått uppehållstillstånd. Lånet ska återbetalas efter regler liknande studielån. Flyktingarna saknar dessutom det kontaktnät svenskarna skaffat sig under sin livstid.

Vi är övertygade om att alla vill arbeta, och det skiljer sig inte mellan dem som är födda i Sverige och människor som är födda utomlands. Strävan efter att kunna försörja sig och inte vara beroende av andra är lika stor oavsett var du kommer ifrån. Däremot diskrimineras ofta invandrare av fördomsfulla arbetsgivare. Detta är ett väsentligt skäl till att arbetslösheten är högre bland invandrargrupper. Till exempel blir personer med utländska namn kallade till färre anställningsintervjuer än personer med exakt samma kvalifikationer men som har ett svenskklingande namn.
 

Äldre invandrare får flera tusen mer i månaden än svenska pensionärer som slitit hela sitt liv i Sverige
Detta är inte sant. 2003 infördes ett så kallat äldreförsörjningsstöd. Det är inkomstprövat och ska garantera de personer som är bosatta i Sverige och är 65 år eller äldre en viss skälig levnadsnivå efter det att en skälig bostadskostnad är betald. Det görs med andra ord inte någon skillnad mellan svenska och utländska medborgare. Ungefär en tredjedel av de personer som uppbär äldreförsörjningsstöd är födda i Sverige.

Sedan detta stöd infördes kan ingen pensionär längre få lägre pension än motsvarande äldreförsörjningsstödets grundtrygghet. En ålderspensionär som får lägre pension än den tidigare folkpensionen tillsammans med pensionstillskottet har rätt till en utfyllnad. Det betyder att en äldre invandrad alltså aldrig kan få mer i pension än vad en svensk ålderspensionär får.  

Invandrare begår fler brott än svenskar
Nej, det stämmer inte. 95 procent av alla invandrade begår inte några brott alls och den stora majoriteten av brotten som begås i Sverige begås av infödda svenskar.  
Invandrade, med den vedertagna definitionen att man är folkbokförd i Sverige men född i annat land, är dock något överrepresenterade i brottslighet. Enligt Brottsförebyggande rådet kan man beräkna (avseende år 1993) att knappt 20 procent av de anmälda brotten i Sverige begicks av invandrare. Mot bakgrund av att de som föll under definitionen invandrare då utgjorde ungefär tio procent av befolkningen (i dag är andelen något högre), handlar det om en överrepresentation på cirka två gånger.

Överrepresentationen till trots når invandrarnas andel av brottsligheten inte på långt när de höjder som i bland framställs. Inte sällan beskrivs det som att en majoritet av brotten begås av invandrare. I realiteten handlar det alltså om en femtedel. Till saken hör också att uppemot hälften av brotten inom denna femtedel kan hänföras till nordiska invandrare, det vill säga invandrare från Danmark, Finland och Norge. Med andra ord inte de grupper som i debatten vanligtvis kallas invandrare. De flesta debattörer, oavsett vilken sida de kommer ifrån, avser – även om det inte sägs rent ut – med termen invandrare främst personer från utomnordiska länder, företrädesvis utomeuropeiska. (BRÅ 2002.)
Det är viktigt att vara medveten om att det är mycket svårt att uttala sig om hur den faktiska brottsligheten ser ut. Statistiken som lyfts fram i debatten gäller i allmänhet anmälningar och domar, inte vilka brott som faktiskt har begåtts och av vem. Det är viktigt eftersom vi vet att samma fördomar som är vanliga i övriga samhället också är vanliga inom polis- och åklagaremyndighet. Rättsväsendet är inte helt objektivt utan har en tendens att döma invandrare hårdare än svenskar för samma brott. Rapporter visar också på att polisen är mer benägen att anhålla invandrare som misstänkta för brott än svenskar, vilket är en bidragande orsak till att invandrare i media ibland utmålas som betydligt mer kriminellt belastade än svenskar. (Källor för att selektion sker vad gäller anmälan och domar, det vill säga diskriminerande rättsväsende: Diesen 2005, 2006, SOU 2006:30, BRÅ 2008:4)
Låt oss göra några jämförelser för att sätta siffrorna i ett sammanhang. Mellan kvinnor och män är skillnaden ännu större. Det är 3,5 gånger vanligare att en man är misstänkt för brott än en kvinna. Klasstillhörighet är en ännu viktigare orsak. Exempelvis är det sex gånger vanligare att en person vars familj har haft socialbidrag är registrerad för brott än en person vars familj inte haft det. (BRÅ 2005:17)
Detta visar att det inte är kulturella skillnader som styr brottslighet eller brottslighetens karaktär, utan andra faktorer är avgörande. Enskilt viktigast är social position i samhället. Invandrare hamnar ofta lägst ner på samhällsstegen och lever i utsatta områden. Invandrares barn hamnar ofta i svåra situationer med att inte bemästra språket och samtidigt lära sig en rad nya ämnen. Invandrare blir ofta diskriminerade och har problem att få jobb. Inget av detta ursäktar att någon begår brott, det är viktigt att vara tydlig med det. Men det förklarar skillnaderna i andelen misstänkta för brott. Det är alltså inte egenskapen invandrare som gör att brottsligheten är hög i en viss grupp, utan sociala faktorer, såsom tillgång och möjlighet att ta till sig utbildning, tillgång till arbete, graden av diskriminering och så vidare.
 

Invandrarna kommer hit och tar våra jobb!
Nej, invandring skapar inte arbetslöshet. Det kan vi förstå av det enkla faktum att det inte är befolkningens storlek som bestämmer andelen arbetslösa. En större befolkning innebär ju också en större efterfrågan på varor och tjänster och skapar alltså arbete. Arbetslösheten är beroende av bland annat konjunkturläget, penning- och finanspolitiken, internationell efterfrågan, strukturförändringar samt arbetsmarknadspolitiken. Det är fullt möjligt att bedriva en politik för full sysselsättning som ger alla, både invandrade och infödda, rätt till ett arbete med en lön man kan leva på.

Men arbetslösheten är ju högre bland invandrargrupper
Arbetslösheten varierar mellan olika invandrargrupper och mellan olika yrkeskategorier men det är riktigt att inom vissa invandrargrupper är arbetslösheten mycket hög. De främsta skälen till detta är diskriminering och att det inte skapas tillräckligt många nya jobb. I Sverige tvingas ofta högutbildade invandrare ta jobb som taxichaufförer och lokalvårdare, andra får inget jobb alls, trots att de söker febrilt och är kvalificerade. Detta är naturligtvis ett oerhört samhälleligt, mänskligt och ekonomiskt slöseri. Men resultatet har blivit att gruppen arbetslösa är etniskt skiktad. Det är helt enkelt svårare för många invandrare att få jobb, trots att de är kvalificerade. Det kan vara något så simpelt som att du har ett efternamn som inte klingar svenskt, som gör att du inte ens blir kallad till intervju.
 

Alla i Sverige måste väl ändå kunna svenska!
Det är klart att den som lever i Sverige ska kunna prata svenska. Det är en rättighet och ett verktyg för att kunna göra sin röst hörd i samhället. Men idag utgår debatten från att invandrare inte vill lära sig svenska och att man därför måste ställa hårdare krav. Det är en djupt missvisande bild av hur det ser ut. Vi vill stärka SFI (svenska för invandrare), rusta upp utbildningsväsendet och motverka diskrimineringen på arbetsmarknaden. Att införa språktest som krav på medborgarskap löser ingenting. Problemet ligger inte i att det skulle finnas invandrare som inte vill lära sig svenska som en del påstår. Problemet ligger i att det finns diskriminering av invandrare i Sverige och det vi vill göra är att förbättra möjligheterna att lära sig svenska.
 

Man är väl inte rasist för att man vågar prata om invandringsproblemet?
Nej, inte nödvändigtvis. Många av de problem som rasister och högerextrema pekar på i form av arbetslöshet, för lite pengar till skolan och brist på bra bostäder är problem som finns på riktigt. Men de har inte med invandring eller människors etniska ursprung att göra. Problemen har sin grund i hur samhället ser ut och beror på vilka politiska beslut som fattas. Det behövs en politik för minskade klyftor, för arbete åt alla och en upprustning av välfärden. Men om man skyller i stort sett alla problem i samhället på invandrade och om man hela tiden kopplar ihop invandrade med problem då är man fel ute.
Det är också ganska märkligt att påstå att invandringspolitiken inte debatteras – att ingen ”vågar prata” om den – och att vi lägger locket på när någon vill debattera. Det finns få områden som diskuteras så mycket som invandring och integration. Den som påstår att vi inte talar om de här frågorna påstår det enbart eftersom vi inte för fram de åsikter som den personen vill höra. Vi tar mer än gärna en seriös diskussion om hur vi ska bekämpa diskrimineringen i Sverige, om hur en mer human flyktingpolitik borde se ut och hur rasismen ska bekämpas.

Vad tycker ni om slöjförbud?
Vi anser att det inte ska finnas något lagstadgat förbud mot burka, nikab eller liknande i skolan eller i samhället. Det är självklart att underordning av kvinnor aldrig kan försvaras utifrån religiösa förklaringar och vi vill inte att någon ska tvingas eller pressas att bära slöja som inte vill det själv. Men en lagstiftning som förbjuder slöja i olika former är inte någon bra metod för att bekämpa förtryck eller underordning av kvinnor. Ett förbud riskerar snarare att försvåra för dem som lever med en press att bära slöja och riskerar att snarare förstärka utanförskap och stigmatisering av muslimska kvinnor. Även om man kan konstatera att slöjan är en del av ett patriarkalt system, är kvinnor som bär slöja inte nödvändigtvis förtryckta eller offer på ett individuellt plan.

Det är viktigt att också komma ihåg att många bär slöja frivilligt som en symbol som är intimt förknippad med deras religion, kultur och identitet. Många lever sina liv precis som vem som helst utan att slöjan är ett hinder. Ett viktigare försvar av kvinnors fri- och rättigheter än att driva på förbud mot olika klädesplagg handlar exempelvis om att stärka förutsättningarna för kvinnor med utländsk bakgrund i arbetslivet, i skolan och när det gäller deltagandet samhället i övrigt.

Ska det vara tillåtet att bli befriad från simundervisning eller undervisningen i sex- och samlevnad?
Nej, och lagen är redan nu tydlig – alla elever ska nå målen i skolan. Skolor som har bra kontakt med hemmen och en bra dialog med föräldrar och elever finner alltid individuellt anpassade lösningar och behöver inte befria några elever från undervisningen. Vi tror att det fungerar mycket bättre än förbud uppifrån. Därför är vi också emot repressiva förslag som ska straffa elever med lägre eller uteblivna betyg.

Nyamko Sabuni från Folkpartiet har ju föreslagit att man ska förkorta föräldraförsäkringen och skapa en låglönemarknad för att invandrade ska få jobb. Vad är det för fel på det?
Att Folkpartiet vill ha sämre villkor för invandrade än för dem som är födda i Sverige är ingen nyhet, men Nyamko Sabunis senaste utspel om sämre föräldraförsäkring och lägre löner för invandrade tar nog ändå priset. Olika regler för de som invandrat och de som är födda i landet kallar vi diskriminering. Sabuni låtsas bry sig om invandrade kvinnor, men är egentligen bara intresserad av att skicka signaler om att invandrade behöver sättas åt och av att skapa en låglönemarknad där invandrade ska jobba för lägre löner och till sämre villkor. Varför skulle invandrare behöva jobba för lägre löner än svenskar? Hon borde inte kalla sig integrationsminister, hon är en segregationsminister.
För att skapa jobb för invandrade både kvinnor och män behöver vi satsa på och anställa människor i välfärden och skapa bättre förutsättningar för att det skapas jobb också i företag. Vi måste bekämpa diskrimineringen av invandrade på arbetsmarknaden. Vi vill också se till att föräldrar delar lika på föräldraförsäkringen så att också män tar sin del av ansvaret för hem och barn. Och om Folkpartiet nu verkligen var intresserade av att få ut inte minst invandrade kvinnor på arbetsmarknaden borde den första åtgärden vara att avskaffa vårdnadsbidraget – det om något är en kvinnofälla.

Papperslösa

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet anordnar en manifestation för papperslösas rätt till sjukvård i Sverige.

Rätt till vård på lika villkor!!!

SÖNDAG 18 maj, KL14.00 MYNTTORGET

Kan vi acceptera att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna?
Är det rätt att det i vår demokrati finns tusentals människor som nekas
vård? På söndag anordnar Humanistiska föreningen vid Stockholms
universitet en manifestation till stöd för asylsökandes och papperslösas
rätt till vård.

Talar gör bland andra:
– Magnus Andersson, ordförande Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)
– Gunvor G Ericson, riksdagsledamot (Mp)
– Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet
– Cecilia Modig, chef Rädda barnens center för barn och ungdomar i kris
– Frida Johansson Metso, ordförande Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Förutom Humanistiska föreningen vid SU stöds manifestationen även
av alla organisationer från Rätt till vård-initiativet.

Se även www.ratttillvard.blogspot.com
Facebookevent: http://www.facebook.com/event.php?eid=15071102684
Facebookgrupp: http://www.facebook.com/group.php?gid=51889200176.
Rätt till vård-initiativet: www.vardforpapperslosa.se

Ytterligare information:

Lina Rydén Reynols, styrelseledamot Humanistiska föreningen vid
Stockholms universitet: 073 025 13 77

Robert Höglund, samordnare: 073 727 16 60

Flygblad

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv