Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Haninge

Papperslösa

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet anordnar en manifestation för papperslösas rätt till sjukvård i Sverige. Rätt till vård på lika villkor!!! SÖNDAG 18 maj, KL14.00 MYNTTORGET Kan vi acceptera att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna?Är det rätt att det i vår demokrati finns tusentals människor som nekasvård? På söndag anordnar Humanistiska föreningen vid Stockholmsuniversitet en manifestation till stöd för asylsökandes och papperslösasrätt till vård. Talar gör bland andra:– Magnus Andersson, ordförande Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)– Gunvor G Ericson, riksdagsledamot (Mp)– Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet– Cecilia Modig, chef Rädda barnens center för barn och ungdomar i kris– Frida Johansson...

Upprop mot rasism och intolerans

I efterdyningarna av de bilder på profeten Mohammed som publicerades i Jyllandsposten, går nu representanter för olika organisationer samman bakom ett upprop mot rasism och intolerans. 2006-02-09 Upprop mot rasism och intolerans I efterdyningarna av de bilder på profeten Mohammed som publicerades i Jyllandsposten, går nu representanter för olika organisationer samman bakom ett upprop mot rasism och intolerans. I uppropet står det bland annat: ”vi tar avstånd från alla krafter – såväl främlingsfientliga som våldsförhärligande – som exploaterar den situation som uppkommit. Försoning kan nås genom att vi använder våra demokratiska och fri- och rättigheter till att bekämpa rasism och...