Bostäder

Haninge Bostäder måste bygga fler hyresrätter

Vänsterpartiet har många gånger påtalat behovet av hyresrätter i Haninge. Det är viktigt att det finns ordentligt med hyresrätter till rimliga hyror så att alla ska kunna få en bostad. Sådana bostäder är väldigt viktiga ur ett socialt perspektiv, inte minst för att motverka framväxten av segregerade kommundelar där bara välbeställda har möjlighet att bo.

Det är extra viktigt att det allmännyttiga bostadsbolaget Haninge Bostäder har ett stort bestånd av hyresrättslägenheter. Dels för att det är det säkraste sättet att säkerställa att det finns tillräckligt med hyresrätter i kommunen men också för att se till att det finns en bra spridning i kommunen, det vill säga att det ska finnas hyresrätter i princip alla kommundelar. Och det ska ligga i kommunens intresse att kunna erbjuda så billigt och bra boende som möjligt, inte att vinstmaximera. Att kommunen har tillgång till bostäder är också viktigt för att kunna tillhandahålla boende för de som inte har en chans att slå sig in på bostadsmarknaden, som personer som har kontakt med socialtjänsten eller nyanlända.

Vi i Vänsterpartiet la i april en interpellation (skriftlig fråga) om hur det ser ut med byggandet av hyresrätter. Den fick vi ett skriftligt svar på från Göran Svensson (S), ordförande för stadsbyggnadsnämnden. Och vi diskuterade också frågan vid kommunfullmäktige 2017-11-06 som man kan se i klippet nedan

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) tar upp i interpellationsdebatten några saker vi kan göra för att få till en bättre mix av upplåtelseformer:

 • Kommunen gör affärer med de vi vet bygger hyresrätter, t.ex. Haninge Bostäder
 • Sätta markvillkor, som vi gjorde vid Örnens väg i Handen där vi satte villkor på att en viss del av de bygga lägenheterna skulle vara hyresrätter

Marietta de-Pourbaix Lundin (M) gick upp i egenskap av styrelseledamot i Haninge Bostäder. Hon tog faktiskt upp ett viktigt hinder för att bygga billigt:

Det är inte så lätt att bygga billigt idag hur man än vänder och vrider på det och och göra det för att de ska gå ihop enligt de ägardirektiv vi har, vilken avkastning vi ska ha, vilken soliditet vi ska ha, så kan ju inte Haninge Bostäder bete sig hur som helst

Marietta de-Purbaix Lundin (M) efterfrågade också vilket trollspö Vänsterpartiet har för att bygga billiga bostäder och ifrågasatte vår ambition eftersom hon tyckte att hon i egenskap av styrelseledamot för Haninge Bostäder redan gjorde vad hon kunde:

Det går inte att bygga billigare än vad vi gör

Några saker vi i Vänsterpartiet lyfte för att få billigare hyresrätter:

 • Ha en politisk vilja för att faktiskt vilja bygga fler och billiga hyresrätter. Och att faktiskt ha ett kommunalt bostadsbolag, något som flertalet moderata kommuner inte har
 • Bygga i olika standarder. Alla lägenheter behöver inte ha kaklade badrum
 • Bygga i olika storlekar
 • Söka investeringsstöd från staten
 • Använda sig av de låga lånen från Kommuninvest
 • Använda Sabos kombohus

Hur ligger Haninge till jämfört med andra kommuner?

Trots att det byggs mycket i Haninge så ligger vi i bottnen i länet när det gäller antalet allmännyttiga hyresrätter per person.

I Haninge var det (år 2016) 25 lägenheter per 1000 invånare. Snittet i länet var 77 lägenheter per 1000 invånare.

Antal allmännyttiga bostäder per 1000 invånare. Haninge ligger i bottenligan

Som man kan se på bilden ligger Haninge i botten. I princip alla under Haninge är kommuner som inte har ett kommunalt bostadsbolag. Våra grannkommuner ligger mycket bättre till. Huddinge ligger t.ex. snäppet över snittet i länet, Tyresö ligger strax under snittet och Botkyrka ligger i toppen av listan.

Även om man räknar in privata värdar och deras hyresrättslägenheter så har vi en brist på hyresrätter i Haninge och det är flera kommundelar som har noll procent (eller nära noll procent) hyresrätter i kommundelen. Det är en väldigt stor skillnad på hur stor tillgången på hyresrätter ser ut. I vissa kommundelar är det en god tillgång och i andra kommundelar är den väldigt dålig. I Vega som nu byggs ut ordentligt så är ambitionen från kommunledningen att runt hälften av de 3400 bostäderna ska bli hyresrätter. Tyvärr verkar inte ambitionen vara så hög att Haninge Bostäder ska utöka sitt bestånd i Vega speciellt mycket. Och bolagen försöker först och främst att sälja som bostadsrätter och i andra hand förmedla som hyresrätter.

I t.ex. Vendelsö, Vendelsömalm, Gudö och Norrby så fanns det noll eller nära noll procent hyresrätter år 2016 enligt kommunledningen.

Vänsterpartiet vill bygga fler hyresrätter – högern vill sälja ut dem

Vänsterpartiet vill att det ska byggas fler hyresrätter med en hyra som folk har råd med. Vi tycker det är bäst att vårt kommunala bostadsbolag står för merparten av de hyresrätterna för då kan vi se till att hyrorna går till det de ska: möjliggöra bra boende för alla som behöver det istället för vinstmaximerande företag som bygger dyrt och gör onödiga renoveringar med hyreshöjningar som omöjliggör för vanligt folk att ha råd med hyran.

Vi tycker det är viktigt att det finns en god tillgång av hyresrätter i hela kommunen, även i de områdena där de mer välbärgade bor. Segregationen som uppstår när bara rika människor kan bo i en kommundel är skadlig för samhället. Det är viktigt att folk från olika delar av samhället möts och att deras barn möts.

Högern pratar bara om blandade upplåtelseformer när det handlar om att sälja ut allmännyttans hyreslägenheter eller att bygga nya bostadsrätter. Då kan de prata engagerat om att motverka segregation. Men de pratar aldrig om segregationen som uppstår i de rika områdena. Det tycker vi är hyckleri.

Om man ser till hur högern har agerat så är det tydligt att de inte vill ha hyresrätter och absolut inte i de rikare områdena. De få hyresrätterna som fanns i Vendelsö såldes ut till stor del under högerns styre vilket vi var väldigt kritiska till.

Högern låtsas att alla har råd med att köpa sin bostad

När vi i Vänsterpartiet gång på gång har tagit upp problemet med bristen av hyresrätter och att det är oansvarigt att sälja ut hyresrätter så säger högern ”när man ombildar hyresrätter så finns de ju kvar”.

Max Gustafson

Det som hänt över hela riket, och speciellt i Stockholm, är att högern har sålt ut allmännyttans hyresrätter till underpris. Det är inte jättekonstigt om människor som har en hygglig inkomst och har råd med ett bolån väljer att tacka ja till erbjudandet att köpa sin lägenhet till ett underpris. Och det är klart, för just de personerna så blev det en bra affär. De gjorde en så kallad ”bostadskarriär”. Men det är ju att lotta ut de allmännas rikedomar till några lyckliga få. Och när de personer flyttar från sina lägenheter (numera bostadsrätter) så är det svårare för nästa person att ta över lägenheter. Det är bara de som har råd att ta ett lån och köpa sin bostad som har en chans att bo där.

I Jordbro har högern velat ombilda Haninge Bostäders hyresrätter men hyresgästerna ville inte det. De kanske inte hade råd att ens köpa till underpris eller så tyckte dem att det var bättre att bo som hyresgäst hos Haninge Bostäder.

Att Moderaterna inte förstår, eller låtsas inte förstå, att olika människor har olika möjligheter är pinsamt. Alla har inte råd att köpa sin bostad eller har föräldrar som kan vara borgenärer för dem. Just därför är det viktigt att det finns hyresrätter med rimliga hyror. Men det är nog mer sannolikt att Moderaterna inte vill att vi ska ha kommunala bostadsbolag eftersom de kommuner i Stockholms län som inte har kommunala bostadsbolag är just högerkommuner. De tycker väl att det förstör marknaden.

Vi måste ha rimliga inkomstkrav som vanligt folk kan betala

Även om en hyresvärd har en rimlig hyra så kan det vara så att man inte blir kvalificerad för ett kontrakt om hyresvärden har för högt inkomstkrav. Tidigare hade Haninge Bostäder väldigt höga inkomstkrav som betydde att man var tvungen att tjäna ungefär tre gånger hyran.

Nu har inkomstkravet äntligen sänkts vilket innebär att fler personer blir kvaliciferade för ett kontrakt. Detta hände för att Vänsterpartiet tog initiativ till det:

– Bostad är en social rättighet och att sänka inkomstkravet är ett sätt att göra bostadsmarknaden tillgänglig för fler människor. Det var också anledningen till att vi tog det här initiativet och vi är glada att det nu blir verklighet. Vi hoppas att privata hyresvärdar i Haninge och andra kommuner väljer att ta efter, säger Nafi Cilgin (V) gruppledare för Vänsterpartiet.

De nya kraven innebär att när hyran är betald ska den sökande ha minst ett bestämt nettobelopp kvar per månad. För 2017 är beloppen:

 • 4 734 kronor för en ensamstående vuxen
 • 7 820 kronor för sammanlevande makar eller sambor

Med andra ord är det många fler som blir kvalificerade för hyreskontrakt.

Förhoppningen är att de privata hyresvärdarna följer efter men det ser inte ut som att de gör det vilket återigen visar vikten av att det kommunala bostadsbolaget har många lägenheter som vanligt folk kan ha råd till.

Ägardirektiven – ett av de stora problemen

Något som vi i Vänsterpartiet gång på gång har påtalat i samtal med andra partier är att vi måste ändra ägardirektiven för Haninge Bostäder. Så som ägardirektiven ser ut nu så hindrar de en utveckling för vårt kommunala bostadsbolag och gör att vi inte kan bygga i den takt som vi behöver för att kunna erbjuda hyresrätter till rimliga hyror i kommunens olika delar.

Vissa saker i ägardirektiven låter onekligen bra:

Tillgången till bra och ändamålsenliga bostäder i olika upplåtelseformer är viktig för Haninge kommun. Människor söker sig till platser med god miljö, service, trygghet, bra bostäder och utvecklad infrastruktur. I sådana miljöer skapas långsiktig hållbar tillväxt. Haninge kommun ska ha en balanserad tillväxt som gynnar alla Haningebor och som stärker kommunens fortsatta utveckling. Haninge Bostäder ska genom innovativ och föredömlig förvaltning, investeringsaktivitet, hyressättning m.m. verka på en bostadsmarknad på ett sätt som gynnar en sådan utveckling. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är viktiga delar för verksamheten.

 

[…]

 

Bolaget ska bidra till att det i Haninge kommun som helhet och i kommundelarna finns bostäder med olika upplåtelseformer.

Det låter ju rätt så bra med blandade upplåtelseformer, gynna en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Speciellt det här med att det ska finnas bostäder med olika upplåtelseformer i kommundelarna och kommunen som helhet tycker vi låter bra.

Men Haninge kommun och Haninge Bostäder lyckas ju inte med att leva upp till det här! Det är otroligt stor brist på hyresrätter i flera kommundelar som vi redan visat på. Det driver på segregationen i kommunen och hindrar möten mellan människor. Bristen på hyresrätter gör att unga vuxna inte kan flytta ut och få sin första bostad, det måste bo kvar hos föräldrarna eller hanka sig runt på andrahandskontrakt (eller kanske oftare på tredje- eller fjärdehandskontrakt) och leva i stor otrygghet.

Hur kommer sig det här? Varför ligger Haninge i botten när det gäller antalet allmännyttiga hyresrätter i länet? En stor del av svaret kan hittas redan i ägardirektiven:

10. Ekonomiska mål

Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer med iakttagande av de särskilda regler som gäller för allmännyttiga bostadsföretag. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 %. Bolagets verksamhet ska bedrivas så att minst en förräntning uppnås på det egna kapitalet med 5 % före dispositioner och skatt, baserat på en kapitalbas som motsvarar en soliditet om 25 %. Bolaget ska inte åläggas något avkastningskrav till ägaren i annan omfattning än vad som kan krävas för att täcka förekommande kostnader för ägandet av bolaget.

Alltså, en soliditet på 25% och avkastningskrav (vinstkrav) på 5%. (Soliditet är ett mått som används för att visa på hur stor del av ett bolags tillgångar är finansierat med eget kapital).

Hyresgästföreningen har givit stark kritik mot Haninge Bostäder och andra kommunala bostadsbolag för deras höga vinstkrav.

Hur ser det då ut med andra kommunala bostadsbolag? Vad har de för soliditetskrav och vinstkrav?

Nynäshamn

Ägardirektiven till Nynäshamnsbostäder är mycket mer tillåtande för att bolaget ska kunna expandera med fler lägenheter. Avkastningskravet ligger på 1% + statslåneräntan, alltså runt 1,52%. (Medelvärdet på statslåneräntan ligger på 0,52% för 2017 fram till 2017-12-08). Soliditetskravet ligger på 20%.

Mikael Gustafsson, som är stadsbyggnadschef i Nynäshamn, deltog på vårt bostadspolitiska seminarium för att dela med sig om hur Nynäshamn arbetar med bostadsbyggande. Nynäshamn ligger i toppen av listan när det gäller antalet allmännyttiga hyresrätter per person i länet.

Tyresö Bostäder AB

Ägardirektiven slår fast att avkastningskravet är 0,5% över den internränta Tyresö kommun har. Internränta är den ränta kommunen tar av en verksamhet som behöver låna pengar av kommunen till någon investering eller liknande. Tyresö följer SKL:s rekommenderade internränta; 2016 – 2,4% och 2017 – 1,75%.

Soliditeten ska uppgå till minst 15%, beräknat på traditionellt sätt.

Tyvärr sålde man ut bostäder 2016 för 75 miljoner kronor och betalde av skulder så soliditeten gick upp från 24% till 30%, d v s dubbelt så mycket som ägardirektivet kräver. Dessa 75 miljoner hade kunnat användas till nya bostäder.

Vad blir nästa steg?

Det finns väldigt mycket att säga om bostadssituationen i Haninge. Några viktiga saker att ta med sig i den här diskussionen:

 • Det är en brist på hyresrätter i Haninge
 • Haninge ligger i botten i listan när det gäller antal allmännyttiga (kommunala) hyresrätter per 1000 invånare
 • Flera av de mer välbärgade kommundelarna i Haninge är starkt segregerade, det finns noll eller nära noll procent hyresrätter i kommundelarna
 • Det behövs en bostadsstrategi för att Haninges kommundelar ska bli mindre segregerade och att alla kommundelar ska kunna tillhandahålla hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i
 • Soliditetskraven och vinstkraven i Haninge Bostäders ägardirektiv är ett stort hinder för att Haninge Bostäder ska kunna expandera i den takt som behövs
 • Det måste finnas tillräckligt många hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med
 • Inkomstkraven på hyresrätterna måste vara rimliga så att vanligt folk kvalificeras för att kunna hyra
 • Bygg nu när det är bostadsbrist och låg ränta
 • Sök de investeringsstöd som finns
 • Våga tänk i nya banor! (Som t.ex. att bygga kollektivhus som vi föreslagit i en motion)
 • Det behövs politisk vilja för att få fler hyresrätter

Hur kan vi då bygga billigt? Moderaterna ville ha tips på hur man kan bygga billigt. Det tillhandahåller vi gärna!

Som ett positivt exempel kan vi nämna att Tyresö Bostäder har lyckats bygga relativt billigt. Flera saker gjorde att de kunde få ner hyran. Ett av skälen var att de ägde en stor del av marken själv, att de använde det färdiga typhuset ”Kombohus Mini” från SABO och att de sökte och fick det statliga investeringsstödet.

Kombohus Mini

Frihamnen i Göteborg är ett annat positivt exempel på hur det går att bygga hyresrätter som vanligt folk har råd med. Göteborg har flera projekt för att bygga billigt, något som Johan Zandin från Vänsterpartiet i Göteborg berättade om på vårt bostadspolitiska seminarium 2015. 2035 beräknar man att området består av c:a 15.000 bostäder – (50% hyresrätt, 50 % bostadsrätt) och c:a 15.000 arbetsplatser. Hyresnivåerna som är uppdelade på tre nivåer kommer i nuläget att ligga på: A. 1.000:-/m2 = 3.000:-/mån för 36 m2 , 5.000:-/mån för 60 m2. B. 1.400:-/m2 = 4.200:-/mån för 36 m2, 7.000:-/mån för 60m2. C. 1.850:-/m2 = 5.550:-/mån för 36 m2, 9.250:-/mån för 60 m2. Läs mer om det här och här.

Frihamnen. Illustration av Maria Kask

Andra exempel runt om i landet är Perstorp Bostäder som bygger hyresrätter i små hus till en billig hyra.

Det gäller också att motverka den skadliga vinstjakten hos vissa byggbolag som köper upp marken, hamstrar den och inväntar värdestregring i spekulationssyfte, något som vår bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar tagit upp.

VD:n för SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) tar upp exempel på hur man kan bygga billigt. Dels kan man göra som Växjö och ställa krav på att det byggs till rätt pris. Ett annat exempel är att sporra byggföretag att bygga billigare. I en upphandling till SABOs kombohus så fick de tävla om att leverera ett punkthus till ett maxpris per kvadratmeter. Han avslutar med orden:

Kombohuset står för ännu en viktig lärdom: Byggföretagen kan bygga effektivare och samtidigt leverera hus av hög kvalitet, med låg energiförbrukning och smarta planlösningar. Den framgången grundar sig i att vi som beställare ställer tuffa krav och dessutom erbjuder långa avtal med stora volymer och på så sätt säkrar ordertillströmningen för byggföretagen.

 

Jag är övertygad om att byggföretagen väsentligt kan minska sina kostnader och därmed pressa sina priser. Därför kommer också de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen att fortsätta ta sitt ansvar och vässa sin beställarkompetens. Tillsammans kan vi skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att bygga fler bostäder.

Det som Moderaterna säger, att vi redan bygger så billigt vi kan och att vi inte kan göra på annat sätt, står i stark kontrast till vad VD:n för SABO säger.

Men det är klart, om man som Moderaterna och Sverigedemokraterna bara vill att det ska bo välbärgade människor i Haninge, då är det inte så förvånande att man hellre vill sälja ut de hyreslägenheter som finns och inte bygga fler (om de inte så pass dyra att arbetarklassen inte har råd att bo där). Och då är det rimligt att fortsätta vilja ha höga soliditetskrav och avkastningskrav så att Haninge Bostäder får svårt att expandera. Det finns inte heller något intresse över att hitta sätt att bygga billigare, då avfärdar man hellre konstruktiva förslag och idéer som önsketänkande.

Men om vi verkligen vill att Haninge ska vara en öppen kommun för alla, då måste vi se till att det finns möjlighet till bostad för alla oavsett deras livssituation. I den visionen är hyresrätter, och speciellt allmännyttiga hyresrätter, en central del. Vänsterpartiet kommer fortsätta kämpa för att alla människor ska ha en trygg bostad de har råd till.

Vänsterpartiet motsätter sig upphävande av strandskyddet

Vänsterpartiet har blivit informerade om en detaljplan alldeles intill Tyresta nationalpark (Gudö 13:1, 15:1). Detaljplanen kräver att strandskyddet upphävs. Vänsterpartiet har ingen plats i stadsbyggnadsnämnden. Vi i Vänsterpartiet motsätter oss den här detaljplanen. Det går att läsa handlingarna på kommunens hemsida.

Nedan följer några saker vi vill lyfta fram.

”Planområdet ingår inte bland de i utvecklingsprogrammet utpekade utredningsområden för bostäder”

Det är alltså långt ifrån en självklarhet att ställa sig bakom den här detaljplanen.

”Planområdet ingår i området Tyresta-Åva som är av riksintresse för rörligt friluftsliv. Justering av gränsdragning för området har lagts fram från Länsstyrelsen som förslag till regeringen. Med den nuvarande gränsdragningen inkluderas planområdet i den fysiska avgränsningen av riksintresset. Om förslaget godkänns så flyttas gränsen för riksintresset till utanför planområdets östra gräns.”

Det är viktigt att inte bygga alldeles intill nationalparker och naturreservat om det går att undvika.

”Närmsta busshållplats finns vid Gudöbroleden, drygt två kilometer bort.”

Då 2/3 av utsläppen av växthusgaser i kommunen kommer från transport är det av stor vikt att vi jobbar för att fler ska åka kollektivt.

”Det är därför en förutsättning för detaljplanens genomförande att strandskyddet upphävs i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.”

Strandskyddet är en viktig del i den svenska allemansrätten. Stränderna ska vara till för alla, inte bara för de som kan betala för sig. Läs mer om vad Vänsterpartiet tycker om strandskyddet här.

”Enligt MSB:s översvämningskartering för Tyresån riskerar strandlinjen på Gudö 13:1 att översvämmas vid 50-årsflöde, och ytterligare delar vid 100-årsflöde. Även enligt Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys för Haninge kommun (IVL, 2013) riskerar delar av fastigheten längs med Långsjön på Gudö 13:1 att översvämmas vid 100-årsflöde.”

Ja, det är helt enkelt kortsiktigt att bygga för nära vattnet.

”Ökad personbilstrafik bedöms bidra till utsläpp av växthusgaser och få något negativa konsekvenser men sett till kommunens totala utsläpp är ökningen förhållandevis liten. ”

Återigen, 2/3 av utsläppen av växthusgaser i kommunen kommer från transport. Ser man till varje enskild utsläppskälla, t.ex. på kommundel, stadsdel eller till och med på detaljplansnivå, då blir så klart utsläppen därifrån i förhållande till totala utsläppen små. Men det är inte ett rimligt sätt att se på saken.

Läs mer om utsläpp av växthusgaser här.

”Tyresta naturreservat som angränsar till området är ett välbesökt rekreationsområde för bland annat friluftsliv. Planförslaget innebär ingrepp i nuvarande riksintresse för rörligt friluftsliv”

Vi måste värna våra naturrservat, se till att de fortsätter vara skyddade och att de är tillgängliga för friluftsliv.

Vänsterpartiet tycker fler områden ska skyddas som naturreservat, inte färre! I vår budget i år hade vi som uppdrag att skydda Högstaskogen och Nordankärrsberget som naturreservat samt utreda möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde.

Andra aspekter på byggande

När det gäller byggande i kommunen är det viktigt att de byggs blandat. Haninge blir mer och mer en segregerad kommun där hyresrätter bara finns i vissa kommundelar medan andra kommundelar har helt tomt på hyresrätter. Gudö är en kommundel där det skulle behöva byggas väldigt mycket hyresrätter för att få en bättre fördelning. Boendesegregationen får väldigt mycket negativt med sig. SCB pekar ut boendesegregationen som en stor faktor till den stora skolsegregationen vi har.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det ska byggas billiga och klimatsmarta hyresrätter i kommunen och att det ska byggas på så sätt så att det främjar integration så att vi kan bli av med segregationen i de villatäta kommundelarna och med allt det negativa som följer med det. Med det sagt, vi tycker inte att man ska upphäva strandskyddet för att bygga hyresrätter där.

Avslutande

Vi behöver bygga mer i Haninge, som i många andra delar av landet. Det vi behöver är framförallt billiga och klimatsmarta hyresrätter, inte dyra bostadsrätter eller villor byggda intill vattnet. Det finns tillfällen då vi faktiskt bör säga att just här kanske vi inte behöver bygga. Det här tillfället är ett sådant. Därför säger vi nej till den här detaljplanen.

(V)i stoppar högern först

På kommunfullmäktiges sammanträde 12/6 2017 stod partiernas budgetförslag för 2018 i fokus. Beslut om budget är det enskilt viktigaste beslutet som tas i kommunfullmäktige, så det är inget att ta lättvindigt på. Även om man kanske har små chanser att få majoritet för sitt förslag är det bra att alla partier lägger fram budgetförslag, för det är ett utmärkt sätt för alla att se på hur ett partis samlade politik ser ut, vilka prioriteringar man gör och hur man finansierar sina förslag.

Ett parti i kommunfullmäktige lade ingen budget överhuvud taget; Rättvisepartiet Socialisterna. Om det beror på att man inte har någon samlad politik, inte kan finansiera sina förslag eller inte tycker frågan är viktig står skrivet i stjärnorna. När det väl kom till omröstning vägrade RS rösta för, emot eller lägga ner sina röster för att markera sin ståndpunkt. Man deltog inte i beslutet om budget över huvud taget.

Om det är så att man tycker att de två huvudalternativen; den socialdemokratiska och moderata budgeten är lika dåliga kan man ju markera det genom att lägga ner sina röster. Att, som RS, vägra delta i beslutet, markerar ju bara att man ser själva frågan om kommunal budget som överflödig och ointressant.

(V)i hade 114 milj mer till välfärden

Samtidigt faller ju all kritik mot andra partier väldigt platt om man själv inte presenterar något alternativ. Den i särklass radikalaste budgeten som lades fram var Vänsterpartiets. Läs mer om vår budget för Haninge här.

Vänsterpartiet hade ramökningar för kommunens förvaltningar på 312 miljoner kronor mer till välfärden. Av dessa möjliggjordes 114 miljoner kronor genom att Vänsterpartiet tog bort överskottsmålet på 2,5%, för vi nöjer oss med att kommunens budget går +-0. På hur höga hästar sitter man på om man fnyser åt 312 miljoner mer till välfärden som ”inte gott nog”? Och varför kan man inte komma med egna förslag?

Istället för att lägga egna förslag i kommunfullmäktige säger sig RS vilja påverka kommunens fördelning av resurser genom ”utomparlamentarisk kamp”. Problemet är att RS bara deltar i utomparlamentarisk kamp om villkoret är att de får synas och höras mest. Vänsterpartiet tycker självklart att utomparlamentarisk kamp är viktig, men vi gör det inte för egen skull. När vi gör det, gör vi det för att kommunens anställda, brukare eller anhörigas röster ska bli hörda. Bäst politiskt genomslag får man, när man som (v), blandar parlamentariskt arbete med utomparlamentariskt arbete och låter det ena stärka det andra.

Om man inte vill ta kampen för vänsterfrågor i de parlamentariska församlingarna, vad är det då för vits att ställa upp i val över huvud taget?

RS gör också en stor affär av att både (v):s och den s-ledda budgeten skulle innebära nedskärningar, framför allt för utbildningsförvaltningen. Man redovisar inte hur man räknat, vilket gör kritiken vinglig. Samtidigt är utbildningsförvaltningens bedömning att inga nedskärningar är aktuella, utan tvärt om; att nu finns det chans att höja kvalitén, framför allt lärartätheten, i kommunens skolor. Vad är vitsen att protestera mot nedskärningar i en förvaltning som säger att de inte ska skära ned? Är världsbilden så dogmatisk att verkligheten inte får plats?

Var det ingen skillnad mellan den moderata och socialdemokratiska budgeten?

RS gör stor poäng av att det i ekonomiska termer är liten skillnad mellan moderaternas budget och den socialdemokratiska, närmare bestämt bara 0,00000051% till socialdemokraternas favör. Det är naturligtvis sant. Socialdemokraterna ligger väldigt nära Moderaternas uppfattning att kommunen ska drivas som ett företag och det viktigaste måttet på om man är en ”duktig” kommun är om man kan gå med vinst. För Moderaterna är kommunen som ett aktiebolag och kommuninvånarna ”aktieägare”. När man väl fått ett överskott i verksamhet ska kommuninvånarna få ”aktieutdelning” i form av skattesänkningarna. Vi ser väldigt lite av den sociala ingenjörskonst som tidigare var socialdemokratins adelsmärke. Att bygga en kommun är att bygga en hållbar civilisation, inte att driva ett företag.

Hade det bara handlat om de budgeterade pengarna – allt annat lika – så hade Vänsterpartiet lagt ned sina röster i budgetomröstningen.

Misstaget RS gör är att man bara tittar på det kamerala. Skillnaden mellan progressiv och reaktionär politik kan inte bara avgöras av en räknesticka. Låt oss titta på vad Moderaterna ville göra i sin budget.

1) ”Förslag till tiggeriförbud utanför pendeltågstationer, ICA Maxi, Port 73, Handen centrum och Västerhaninge centrum tas fram till våren 2018”. Det finns på allvar personer som tror att fattigdomen minskar om man förbjuder den. Och om man förbjuder fattiga människor på vissa platser, så flyttar man bara problemet till en annan plats. En gång i tiden tog vi bort lösdriverilagen för det var omänskligt att kriminalisera någon bara för att hen var fattig och bostadslös. Nu blåser de gamla reaktionära vindarna åter. För Vänsterpartiet var det självklart att sätta stopp för detta. RS förhöll sig neutral och deltog inte i beslutet.

2) Moderaterna vill styra befolkningsutveckling så det ”attrahera fler människor som arbetar, är entreprenörer eller har högre utbildning.” Man är återigen missnöjda med fattiga människor. Vi har tydligen för många arbetslösa och lågutbildade. Detta ska inte lösas genom att man ger de arbetslösa jobb eller kompetensutveckling till de lågutbildade. Nej, det ska lösas genom folkomflyttningar – en oerhört reaktionär tanke. För Vänsterpartiet var det självklart att sätta stopp för detta. RS förhöll sig neutrala och deltog inte i beslutet.

3) ”Kommunfullmäktiges beslut om plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med uppehållstillstånd (§ 369) från den 19 december 2016 upphävs”. Återigen Moderat upprördhet över fattiga och utsatta människor. Och lösningen är som vanlig; det är inte fattigdomen och utsattheten som ska bekämpas; det är människorna som ska bekämpas och nyanlända med uppehållstillstånd ska inte göra sig och Moderaterna besvär i Haninge. För Vänsterpartiet var det självklart att sätta stopp för Moderaterna. RS förhöll sig neutral och deltog inte i beslutet.

4) Moderaterna vill attackera de kommunalt anställda. Kommunens ambition att erbjuda fler deltidsanställda heltid ska skrotas. Men inte nog med det; de vill höja heltidsmåttet med 1,5 tim/vecka – d v s att kommunens anställda ska arbete mer för samma pengar. Moderaterna står för ett väldigt grovt angrepp på kommunens anställda och Kommunals kollektivavtal. För Vänsterpartiet är det självklart att sätta stopp för det här. RS förhåller sig neutrala och deltar inte i beslutet.

5) Beredningen för mänskliga rättigheter (MR-beredningen) ska läggas ned. MR-beredningen är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. MR-beredningen ska ta initiativ till att förverkliga de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering, samt arbeta med demokratins värdegrund och verka för en stark och effektiv kommunal demokrati. Det här är för Moderaterna lullull och krimskrams och ska läggas ned direkt. Vänsterpartiet anser att MR-beredningen fyller en oerhört viktig roll i kommunen. RS förhåller sig neutrala i frågan och deltar inte i beslutet.

6) ”Beslutet att öka antalet timmar i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga med syskon från redan generösa 25 timmar till heltid (GFN § 21 2016-02-24)” ska dras tillbaka. För Vänsterpartiet är det självklart att barn inte ska gå miste om sin pedagogisk verksamhet eller tappa kontakten med sina kompisar bara för att en förälder blir arbetslös. RS förhåller sig neutrala och deltar inte i beslutet.

7) ”Utreda hur skolor med låga kunskapsresultat kan komma förvaltas av huvudmannen. Det ska möjliggöras att en extern aktör med gott renommé ges möjlighet att vända negativa trender för sådana skolor.” På ren svenska betyder det att om kommunala skolor får ett dåligt resultat ska detta inte åtgärdas av utbildningsförvaltningen, utan sådana skolor ska, som enda lösning, privatiseras. För Vänsterpartiet är det självklart att privatiseringar inte löser kvalitetsproblem i skolan. RS förhåller sig neutrala och deltar inte i beslutet.

8) Moderaterna vill att ”verksamheten Porten avvecklas med omedelbar verkan”. Vänsterpartiet anser att Porten är ett positivt inslag och har stor potential. RS förhåller sig neutrala och deltar inte i beslutet.

9) ”I asylsökningsprocessen har socialnämnden ett ansvar för att uppmärksamma Migrationsverket vid fall där det är uppenbart att den asylsökande inte är under arton år.” Ja, här vill Moderaterna att nämndledamöterna putsar stövlarna, går ut på boendena och privatspanar på asylsökande. Allt för att Migrationsverket ska få en hjälp de inte bett om. För Vänsterpartiet är det självklart att åldersbedömningarna sköts av Migrationsverket. Allt medan RS förhåller sig neutrala och inte deltar i beslutet.

10) ”Ekonomiskt bistånd är en biståndsbedömd verksamhet som ska bidra till att de som har rätt till stöd fort ska kunna komma ur biståndsberoende.” Moderaternas människosyn, beträffande fattiga människor som behöver samhällets stöd, är att de är ”bidragsberoende”. Det finns riktiga beroenden; alkoholism, spelmissbruk o s v. Fattigdom är inte en sjukdom eller en beroendeproblematik. Genom att använda begreppet ”bidragsberoende” visar man vilken syn man har på fattiga människor. För Vänsterpartiet är det självklart att avvisa Moderaternas människosyn. RS förhåller sig neutrala och deltar inte i beslutet.

11) ”Om koncernen inte lyckas öka självfinansieringen av de ökande investeringarna, eller få fler externa aktörer att bygga och driva skolor och förskolor, leder detta till ökad upplåning och högre kapitaltjänstkostnader som minskar det finansiella utrymmet för kommunens verksamheter.” Här finns två felaktiga slutsatser i en mening. För det första; att det skulle finnas ett behov av ökad självfinansiering. I tider när kommuner kan ta lån med minusränta, d v s få betalt för att låna pengar, är det slöseri med resurser att finansiera investeringar med andra pengar, som t ex genom neddragningar i verksamheterna. Investeringar ska alltid finansieras med de pengar som är billigast. Idag är lån med minusränta det billigaste sättet att finansiera en investering. Kommunen får betalt för att låna pengar och de pengar man får kan man använda till amorteringar. För det andra; att blanda in privata aktörer i att finansiera, bygga och driva offentlig verksamhet är ju en Moderat paradgren. Oftast räcker det med att säga Nya Karolinska, så brukar den diskussionen vara avklarad. Hur finansierar RS några investeringar i Haninge? Eller ska det också lösas genom enbart genom ”utomparlamentarisk kamp”?

12) Moderaterna brukar vara benhårda i att kommunen inte ska vara över allt, utan ska syssla med sin ”kärnverksamhet”. Men när Moderaterna beskriver kommunens kärnverksamhet och mål för verksamheten, tvekar man inte att lägga in ”bra utbud av shopping” som en av kommunens viktigaste prioriteringar. Det är givetvis trevligt med ”bra shopping”, men är det verkligen ett stort problem? När Haningemoderaternas täbykomplex rusar i höjden är det självklart att Vänsterpartiet pekar på de grundläggande behoven som kommunen ska erbjuda sina medborgare. RS står bredvid, neutrala och deltar inte i beslutet.

Allt det här missar RS när de säger att Moderaternas och Socialdemokraternas budget innehåller lika mycket pengar, med en differens på 0,00000051%. Men politik är inte bara pengar. Det är värderingar också. Kan vi stopp reaktionära idéer från att blir verklighet genom att samarbeta med S, då gör vi det.

Samarbetet med S

Sen är det givetvis så att om S fortsätter höger ut och inte längre kan anses vara en broms på reaktionära idéer, då upphör också Vänsterpartiets samarbete med Socialdemokraterna. Om det inte finns några värderingsmässiga beröringspunkter mellan S och V, då finns det naturligtvis inget att prata om heller.

Om S gör allvar av att utöka LOV:en och lägga ut fler välfärdstjänster till riskkapitalister, så placerar man sig längre ifrån Vänsterpartiet. Om S gör allvar av att låta privata intressen bygga och driva våra offentliga fastigheter; t ex skolor och förskolor, placerar man sig längre från Vänsterpartiet. Och om man inte driver på för att kommunens upphandlingar, genom Södertörns upphandlingsnämnd, iakttar sociala villkor som t ex kollektivavtal, placerar man sig längre ifrån Vänsterpartiet.

Men samarbetet mellan V och S handlar inte bara om att stoppa Moderaternas groteska politik. Vi inkasserar också politiska framsteg. I den antagna budgeten på Kommunfullmäktige 2017-06-12 finns vänsterpartistiska förslag med, till exempel:

”Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det byggs minst 200 billiga och klimatsmarta hyresrätter om året. Haninge Bostäder ska vara en aktiv part i detta långsiktiga arbete.”

Dessförinnan, i april, fick vi igenom att Haninge bostäder tar bort kravet att en hyresgäst ska ha en månadsinkomst som är minst tre gånger så hög som hyran. Istället ska den sökandes inkomst stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå. Läs mer om vad det innebär för Haninges låginkomsttagare här.

Med Vänsterpartiet blir det en bostadsmarknad som fungerar för alla.

RS kan naturligtvis raljera över att 200 bostäder/år inte räcker långt, men det är fortfarande 200 fler bostäder/år än RS fått till. Ibland är det inte storleken på orden som räknas, utan förmågan att omsätta politik till praktisk handling.

Tack vare Vänsterpartiets påstötningar är det inte längre en fråga OM det ska byggas ett högstadium i Jordbro, utan NÄR. Frågan är uppe på banan och nu gäller det naturligtvis att skynda på processen, så det finns en F-9 skola i varje kommundel i Haninge, vilket vi ser som en självklarhet. Vi arbetar också hårt emot kraven från högern att privatisera Brandbergsskolan.

Vi anser att den praktiska politiken kommer först. Vi vill förändra Haninge i mer solidarisk riktning på riktigt. Vi förvaltar det uppdrag väljarna givit oss väl. Vi ser fram emot valrörelsen 2018 då det kommer finnas två vänsteralternativ i Haninge, och där vi stolta kan lämna till kommuninvånarnas bedömning vem som gjort störst avtryck i politiken i folkflertalets intressen. För de många – inte de få.

Marknadsliberaler verkar inte bry sig om skolsegregationen

På dagens budgetdebatt diskuterade vi bland annat skola. Vi i Vänsterpartiet lyfte vikten av en likvärdig skola och jämlik utbildning.

Vad säger forskningen om skolsegregationen?

Det finns ett starkt samband mellan elevers skolresultat och föräldrarnas utbildningsnivå. SCB skriver följande:

Skolverket har i flera studier analyserat den svenska grund­skolan och ställt viktiga frågor om lik­värdig­heten i vårt skol­system. De konstaterar att betyd­elsen av elevens socio­ekonomiska bak­grund, exempel­vis föräld­rarnas utbild­nings­nivå, är fortsatt stor och att det finns tecken på att betyd­elsen har ökat under senare år. Skol­verkets samman­tagna bedömning är att lik­värdig­heten har försämrats i den svenska grund­skolan från slutet av 1990‑talet fram till idag.

I en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) så går det att läsa att skolsegregationen har ökat till följd av boendesegration och fritt skolval.

Så här skriver rapportförfattarna:

– Vi ser ett starkt samband mellan boendesegregation och skolsegregation, säger Helena Holmlund som är en av rapportens författare. Detta är inte förvånande eftersom de allra flesta elever går i en skola nära hemmet, och skillnaderna mellan bostadsområden har ökat. Områden som i början av 1990-talet hade många elever med utländsk bakgrund har en ännu högre andel idag. I andra områden finns det knappast några elever med utländsk bakgrund alls, fortsätter hon.

[…]

– Skolsegregationen har ökat mer i de kommuner där många elever har valt att gå i en fristående skola, jämfört med de kommuner där skolval är ovanligt, konstaterar Helena Holmlund. Men den ökning i skolsegregation som kan relateras till friskolevalet är dock i genomsnitt relativt begränsad – boendesegregationen har större betydelse för den utveckling vi sett.

Som även tidigare forskning visat är elever från socioekonomiskt starka familjer överrepresenterade i de fristående grundskolorna. Det är dubbelt så vanligt att elever med högskoleutbildade föräldrar går i en friskola, jämfört med elever som har föräldrar med lägre utbildning. Det gäller även elever som bor i ett socioekonomiskt svagt bostadsområde.

Skolverket bedömer att det fria skolvalet sannolikt har bidragit till ökade resultatskillnader mellan skolor och en ökad socioekonomisk skolsegregation och därmed till minskad likvärdighet.

Marknadsliberalerna blundar för forskningen

Det finns partier som sätter skolvals- och friskolereformen på pidestal. Liberalerna och Moderaterna lovordar gång på gång friskolereformen. Men de blundar konsekvent för de negativa effekterna.

Resonnemanget verkar gå så här: det är alltid bättre att konkurrensutsatta verksamhet, det blir alltid bättre när vi ser kommunens verksamhet som att vi har kunder på en marknad, det kan då och då råka dyka upp små nackdelar men eftersom marknaden automatiskt löser det så där magiskt så är det inget problem. Att John Bauer gick i konkurs var inget konstigt. Det var bara en naturlig del av att marknaden konkurrerade ut John Bauer. 36 skolor, fler än 1 000 lärare och 11 000 elever drabbades när John Bauer-koncernen gick i konkurs. Det gemensamma fick kliva in när det privata inte kunde leverera.

Men när det visar sig att det mest är barn till högutbildade föräldrar som väljer, då får man ett problem. Det finns elever som inte gör något val av olika anledningarn, t.ex. att deras föräldrar inte är insatta eller har kunskap, eller rentutav inte tid, för att kunna ta ett aktivt skolval.

Men vad händer med de elever som går på skolor som många väljer bort? När de skolorna inte får tillräckligt med resurser för de behov de har. Ska de också få skylla sig själv? Hur är det i områden där en låg andel av föräldrarna har högskoleutbildning och därför enligt forskning i mindre utsträckning väljer annan skola. De barn som är kvar. Ska de skylla sig själva? Ska skolor lägga ner i de områden?

Att det inte finns ett högstadium i Jordbro är inget som oroade vare sig företrädrare från Liberalerna eller Moderaterna. Och det ligger nära till hands att tro att det kommer fortsätta så om marknadsliberalerna får bestämma. Socioekonomiskt utsatta områden behöver inte ha någon skola om inte marknaden vill etablera en friskola.

Friskolereformen – ett misslyckat marknadsliberalt försök

När det begav sig så var Miljöpartiet drivande i att införa friskolereformen. Några miljöpartister har dock krupit till korset och i en debattartikel skrivit

Förlåt. Vi var naiva. Det blev fel.

Vi var med då vårt parti drev fram regler som skulle göra det lättare att starta och driva fri­skola. Vi ville ge utrymme för idé­burna skolor, drivna av pedagoger med passion för bildningsuppdraget och en vilja att driva skolan på nya sätt. Vi ville ha en skola som passade alla elevers behov och där lärarnas pedagogiska kompetens skulle tillvaratas.

Vi insåg inte hur vinstintresset skulle sabotera i skolsektorn. Skolan har till delar förvandlats till en marknad, öppen för aktörer med stort intresse att tjäna pengar.

Tänk om fler kunde vara så självkritiska. Nu är det tyvärr inte alla miljöpartister som håller med artikelförfattarna utan håller fast vid marknadsliberalismen.

Det är på tiden att utvärdera och analysera de stora skolreformerna kommunaliseringen, införandet av fristående skolor och det fria skolvalet – och deras effekter på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och alla elevers rätt till en likvärdig undervisning.

Det är hög tid för regeringen att låta utvärdera och analysera de stora skolreformerna – kommunaliseringen, införandet av fristående skolor och det fria skolvalet – och deras effekter på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och alla elevers rätt till en likvärdig undervisning. Samt ta fram förslag för att stärka elevernas rätt till likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola.

I första hand bör varje elev gå i en skola så nära hemmet som möjligt. Föräldrar och elever bör dock ges möjlighet att komma med alternativa önskemål, som bör tillgodoses så långt det är möjligt.

Hur kan vi motverka bostadssegregationen?

Bostadssegregation har ännu större effekt på skolsegregationen. Vi i Vänsterpartiet vill att Haninge ska bli en integrerad kommun. Vi vill att bostadssegregationen ska minska. Folk från olika delar av samhället ska kunna bo i samma kommundelar. Fattig och rik, nysvensk eller svensk sedan flera generationer, industriarbetare och kontorsarbetare. Vi vill att det ska vara lika självklart att industriarbetaren, taxichauffören och undersköterskan ska kunna bo i t.ex. Vendelsömalm, Vendelsö, Gudö som det är för kontorsarbetaren.

Det finns en brist av hyresrätter i Haninge. Att se till att det finns allmännyttiga hyresrätter i varje kommundel i den mån det går. Vårt allmännyttiga bostadsbolag Haninge Bostäder har ett bestånd med få hyresrätter. Vi ligger långt under snittet för allmännyttiga hyresrätter i länet. I Haninge är det 25 lägenheter per 1000 invånare. Snittet i länet är 77 lägenheter per 1000 invånare.

Antal allmännyttiga bostäder per 1000 invånare. Haninge ligger i bottenligan

De marknadsliberala vill ha blandad upplåtelseform när det innebär att sälja ut allmännyttan eller bygga bostadsrätter i Jordbro eller Brandbergen. Men blandad upplåtelseform är visst inte lika viktigt när det handlar om det mer välbeställda området Vendelsö där det förra moderatstyret sålde ut lägenheter som Haninge Bostäder hade i Vendelsö.

Vi i Vänsterpartiet har lagt flera förslag som motverkar boendesegregationen: minska inkomstkravet i Haninge Bostäder (vilket vi också fått igenom), ta fram en plan för att motverka boendesegregationen samt hur vi kan nå snittet för allmännyttiga bostäder och bygga kollektivhus i allmännyttan. Vi vill också se över ägardirekten för Haninge Bostäder för att bolaget ska kunna expandera och sträva efter social hållbarhet.

Fram tills dess vi har motverkat bostadssegregationen är det viktigt att vi ser till att elever och skolor får de resurser de har behov av. Det går att göra på olika sätt. I Chile och Nederländerna är till exempel skolpengen relaterad till elevens socioekonomiska bakgrund. Så länge vi har en stark skolsegregation och olika skolor har olika behov behöver de elever och de skolor som har större utmaningar och större behov också få mer stöd och resurser.
Utan att ha en plan för att minska bostadssegregationen så tar man inte elevernas behov på allvar. Utan att se nyktert på skolvals- och friskolereformen och kritisera den för att den bidrar till större problem och inte komma med andra förslag, det är inte att ta elevernas behov på allvar.

Mer saker i budgeten

Om du vill läsa mer vad vi vill satsa på i årets budget kan du läsa här.

En vänsterbudget för 2018-2019

Nu var det dags igen! Budgetfullmäktige 12 juni!

För ett jämlikt, hållbart och solidariskt Haninge

Vi i Vänsterpartiet vill se att Haninge där alla får plats, där alla barn får det stöd som de behöver, där alla kan ha råd att bo, där invånarna kan påverka sin vardag, där det är jämställt och jämlikt.

Borgarna vill i vanlig ordning privatisera och låta marknaden styra. Vi vill istället satsa på och utveckla kommunens verksamheter. Vi vill att kommuninvånarna ska kunna lita på att kommunen tar hand om välfärden och att den finns där när den behövs.

Nedan skriver vi om några saker vi vill lyfta i årets budget. Om du vill läsa mer i detalj och se alla våra satsningar kan du ladda ner budgeten här.

Slopat överskottsmål och samma skattenivå

För 2018 föreslår Vänsterpartiet ett överskottsmål på 0 procent, det ger ett ökat resultat på 114 miljoner jämfört med om vi, vilket andra partier vill, skulle ha haft ett överskotts mål som motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa dryga 114 miljoner väljer Vänsterpartiet att fördela till Haninges välfärd.

Det finns heller inget särskilt motiv att själv finansiera investeringar när kommunen idag kan låna till minusränta. Det är inte väl använda pengar. Hade ränteläget varit ett annat, högre, hade det funnits viss logik i ett överskottsmål för att själv finansiera investeringar.

Vänsterpartiet ser därför ingen anledning att kommunen ska uppställa ett särskilt överskottsmål. Däremot ska vi följa kommunallagen; budgeten ska vara i balanserad och underskott ska regleras inom tre år.

Skattesänkningar syftar till att öka den privata konsumtionen. Det är naturligtvis trevligt. Men privat konsumtion bygger inga vägar, skolor, sjukhus eller nya allmännyttiga hyreslägenheter. Det är politiskt oansvarigt att utlova och genomdriva skattesänkningar utan att först infria de förväntningar medborgarna har och uppfylla de skyldigheter kommunen har gentemot sina invånare. Vänsterpartiet yrkar i år inte på någon höjd kommunal skattesats. Orsaken till det är kommunalskattens utformning. Det är en platt skatt utan progressivitet. Inom ramen för nuvarande skattesystem ser vi hellre ökad statlig skatt och ökade generella statsbidrag till kommunerna som den mest progressiva metoden att stärka den kommunala välfärden. Skattesystemet ska utformas så att finansieringen av den offentliga verksamheten tryggas på långt sikt. Skatterna ska bland annat hjälpa till att utjämna inkomst- och förmögenhetsklyftor, de ska motverka konjunktursvängningar och de ska vara verktyg i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle. I Haninge har det senaste decenniet skattesänkningar prioriterats framför välfärd. Totalt har skattesänkningen som gjordes 2010 samt 2015 inneburit att 402,7 miljoner kronor undanhållits den offentliga välfärden i Haninge. På sikt ser vi dock att den kommunala skattesatsen måste tillbaka till 2010 års nivå. För även i ett platt skattesystem är låginkomsttagarna vinnare på en väl fungerande välfärd. Skattesatsen måste också på sikt öka om vi ens ska klara av att bibehålla nuvarande kvalité.

Satsningar i Vänsterpartiets budget

Med 114 miljoner mer kronor än vad Samarbetskoalitionen har (och andra partier som utgår från samma överskottsmål) så har vi mer resurser att satsa på Haninges välfärd. Här kommer ett urval av några av de satsningar vi gör

 

 • Starta ett arbete om allaktivitetshus i Brandbergen, utifrån bland annat medborgardialog
 • Se till att det byggs minst 600 billiga och klimatsmarta hyresrätter om året varav minst 400 ska byggas av Haninge Bostäder
 • Utforma en plan för hur bostadssegregationen kan brytas i hela kommunen utan att göra avkall på människor möjlighet att få en bostad. Extra fokus ska ligga på hur alla kommundelar kan få tillgång till hyresrätter. I det ingår att utforma en plan för hur kommunen kan nå länssnittet för allmännyttiga bostäder inom en tioårsperiod
 • Utreda och genomföra det som krävs för att hemtjänsten ska bli ramstyrd och flexibel utifrån de äldres dagsaktuella behov och personalens profession.
 • Utföra ett pilotprojekt, om minst två år, om arbetstidsförkortning med bibehållen lön för personal inom äldreomsorgen.
 • Skydda Högstaskogen och Nordankärrsberget som naturreservat samt utreda möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde
 • Utreda hur rätt till full tid i förskolan kan möjliggöras med bibehållen kvaliteten och en bra arbetsmiljö för personalen
 • Utreda vilka möjligheter som finns för feministiskt självförsvar och workshops i maskulinitetsnormer och jämställdhet
 • Göra en översyn av skolpengssystemet så att resurser går dit behoven är som störst
 • På försök erbjuda Haninges barn sommarkollo
 • Utöka fritidsgårdarnas öppettider under helger och lov
 • Återinföra ”fältare” i kultur- och fritids verksamhet

Här nedan går det att läsa om några saker vi valt att lyfta lite extra

Allaktivitetshus i Brandbergen

Haninge kommun har en del olika platser som kulturhuset i Handen, ungkulturhuset Porten och Jordbro kultur och föreningshus där människor kan mötas och uttrycka sin kreativitet. Vi vill utveckla dessa platser samt verka för ett allaktivitetshus i Brandbergen. Detta möjliggör för människor att ses över kommundelsgränserna och bidrar till en ökad integration och möjlighet till aktivitet som inte är kommersiell. Detta kan också öka viljan att skapa egna föreningar och cirklar. Kommunen behöver ha fler lokaler där medborgarna själva kan utöva sina intressen. Under 2018 ska ett arbete sättas igång tillsammans med Brandbergsborna vad avser ett allaktivitetshus. Det ska ske via medborgardialoger och ett aktivt arbete där man redan från början tänker ur ett ekologiskt och socialt perspektiv.

Bygga fler klimatsmarta och billiga hyresrätter och motverka bostadssegregationen

Vi i Vänsterpartiet vill att alla ska kunna bo i kommunen. Plånbok ska inte avgöra om du kan få ett eget hem eller inte. Eftersom vi lever i ett samhälle där ekonomin är väldigt ojämlik så har inte alla råd att köpa sin bostad. Det är långt ifrån alla som kan köpa sig ett hus eller bostadsrätt. Därför är det väldigt viktigt att det finns god tillgång på hyresrätter till låga hyror.

Vårt allmännyttiga bostadsbolag Haninge Bostäder har ett bestånd med få hyresrätter. Vi ligger långt under snittet för allmännyttiga hyresrätter i länet. I Haninge är det 25 lägenheter per 1000 invånare. Snittet i länet är 77 lägenheter per 1000 invånare. Vi föreslår därför i vår budget en särskild indikator för att följa upp antalet lägenheter per 1000 invånare.

Vissa områden sticker ut med att ha noll eller nära noll hyresrätter i kommundelen men ändå ligger centralt.

Det finns många nackdelar med boendesegregation. Bland annat så bidrar det till skolsegregation vilket påverkar elevers resultat.

Vi vill att kommunstyrelsen ska göra en plan för hur bostadssegregationen kan brytas.

 

 

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv