Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Haninge

Interpellation om krisberedskap i kommunen

Vi lever i en sårbar tid. Olika system är tätt sammankopplade och beroende av varandra. När ett system får problem, vare sig det är strömavbrott, brist på drivmedel eller köer på vägar, så får det påverkan på andra system. Vi vill att Haninge kommun ska vara motståndskraftigt mot störningar och att vi inte i onödan är sårbara. På grund av detta så ställde vi i Vänsterpartiet en interpellation, skriftlig fråga, till kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S). Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) om krisberedskap i kommunen I början av september i år kan vi läsa om att landstinget i...