Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Haninge

(V)i stoppar högern först

På kommunfullmäktiges sammanträde 12/6 2017 stod partiernas budgetförslag för 2018 i fokus. Beslut om budget är det enskilt viktigaste beslutet som tas i kommunfullmäktige, så det är inget att ta lättvindigt på. Även om man kanske har små chanser att få majoritet för sitt förslag är det bra att alla partier lägger fram budgetförslag, för det är ett utmärkt sätt för alla att se på hur ett partis samlade politik ser ut, vilka prioriteringar man gör och hur man finansierar sina förslag. Ett parti i kommunfullmäktige lade ingen budget överhuvud taget; Rättvisepartiet Socialisterna. Om det beror på att man inte...

En vänsterbudget för 2018-2019

Nu var det dags igen! Budgetfullmäktige 12 juni! För ett jämlikt, hållbart och solidariskt Haninge Vi i Vänsterpartiet vill se att Haninge där alla får plats, där alla barn får det stöd som de behöver, där alla kan ha råd att bo, där invånarna kan påverka sin vardag, där det är jämställt och jämlikt. Borgarna vill i vanlig ordning privatisera och låta marknaden styra. Vi vill istället satsa på och utveckla kommunens verksamheter. Vi vill att kommuninvånarna ska kunna lita på att kommunen tar hand om välfärden och att den finns där när den behövs. Nedan skriver vi om några saker...

Vad hände med motion om förbud mot vilda djur på cirkusar?

Vår motion om att Haninge kommun inte ska upplåta mark till cirkusar som har vilda djur kom upp förra kommunfullmäktige. Men hur gick det då? Jo, det var flera som var uppe i talarstolen och var positiva till motionen. Rättvisepartiet socialisterna, Moderaterna och Liberalerna samt Anna Ragnar var positiva. Men för Moderaterna och Liberalerna föll det på formuleringen i att-satsen: att ingen kommunal mark i Haninge kommun upplåts till cirkusar som i kommersiellt syfte utnyttjar vilda djur Så nu har vi gjort en ny motion! Formuleringen i att-satsen är nu: att ingen kommunal mark i Haninge kommun upplåts till cirkusar som utnyttjar...

Cykelsituationen i Haninge

Cykel! Alla pratar om det men vad gör vi egentligen för att fler ska cykla? Att vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser har alla förstått vid det här laget. Naturvårdsverket säger vi måste komma ner på en nivå på 1-2 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Idag ligger vi på 11 ton! 2/3 av utsläppen kommer från hushållens konsumtion. De största posterna är livsmedel boende transport Det är alltså till stor del de här tre områdena vi bör rikta vår uppmärksamhet när vi vill minska våra utsläpp. Vi har tidigare skrivit om vikten av hållbara livsmedel, vilket innebär mer vegetariskt och ekologiskt. (Det...

Förbjud vilda djur på cirkusar i Haninge

På kommande kommunfullmäktigemöte 6 mars så kommer Vänsterpartiets motion upp om att förbjuda vilda djur på cirkusar i Haninge. Vi vill att kommunen inte ska upplåta kommunal mark till cirkusar som har vilda djur. Kommunstyrelseförvaltningen menar att det inte går att göra det. Men Västervik kommun beslutade så sent som oktober 2016 att göra det. Istället för att ändra i de lokala kommunala ordningsföreskrifter så kan kommunen i egenskap av markägare välja att inte upplåta sin mark till cirkusar som har vilda djur. Finns det något annat parti än Vänsterpartiet som tycker att det är självklart att vi ska göra så gott vi...