Kommunfullmäktige

Rapport från fullmäktige

Rapport från kommunfullmäktige den 12 oktober 2015

I måndags var det dags för månades fullmäktige i Haninge kommun. Samuel Skånberg från vänsterpartiet fick svar på sin interpellation rörande minskat köttkonsumtion för klimat och hälsa. Interpellationen och svaret från Annica Hjerling (MP) kan ni se i sin helhet här.

S + MP + C har 25 mandat, 28 med hjälp av oss i V. M + KD + FP har 25 mandat så ingen grupp har majoritet i fullmäktige då 2 mandat tillhör RS och 6 mandat tillhör SD och 2 mandat tillhör vildarna(från början tillhörande MP). Det som oftast sker eller snarare alltid sedan två Miljöpartister blivit vildar är att dem och SD röstar med trepartalliansen. M, KD och FP och därför kan deras motioner och förslag gå igenom i fullmäktige istället för samarbetskoalitionens som sitter vid makten. Situationen är på många sätt besvärlig och olycklig och gör det svårt att driva en bra och jämlik politik som hade skett i mycket större utsträckning om samarbetskoalitionens förslag gått igenom.

Detta fullmäktige gick två motioner från Moderaterna igenom med 1 röst mer. Båda motionerna berörde hur Haninge ska arbeta med landmärken och marknadsföring av kommunen.

De två interpellationer det blev mest debatt i var vår om minskad köttkonsumtion, där vi fick ett bra svar från Annica Hjerling och som visar på att vi tänker lika i många avseenden vad gäller vegetarisk mat och vikten av att tänka klimatsmart även när det kommer till kost. Det finns en hel del kvar att göra men att arbetet pågår och ska utföras långsiktigt. Medan Alexandra Anstrell (M) inte alls verkade förstå vikten av att få ner köttkonsumtionen och att det inte fanns någon vinst med att sätta upp mål för hur lite kött vi ska äta i den offentliga verksamheten. Men vi tror det är rätt väg att gå och är övertygade om att det både går att få med sig personal och elever och äldre i detta för klimatet och hälsans skull.

Den andra interpellationen handlade om nyval i kommunen, där Martina Mossberg (M) menar att det vore det enda rätta med tanke på att samarbetskoalitionen inte har majoritet i fullmäktige. Meeri Wasberg och koalitionen är såklart av en annan åsikt och menar att de tar ansvar och genom samarbete kommer kunna göra det som är bäst för kommunen och dess invånare.

Oppositionen menar att samarbetskoalitionen samarbetar med kommunister och extremvänstern, men vilka de själva måste ha stöd av för att få igenom sina förslag vägrar de konsekvent att kommentera. De menar att de inte bryr sig om vilka som röstar på deras förslag, men sanningen är att det alltid bara är ett visst parti som konsekvent lägger sina röster på moderaternas eller trepartsalliansens gemensamma förslag.

Och om det är att vara extremvänster för att en förstår att ekvationen sänka skatten men samtidigt ha en fungerande välfärd INTE går ihop, ja då är vi kanske det. FP, KD och M motionerar och skriver interpellationer om att de är oroliga för socialsekreterarnas arbetssituation, över Brandbergsskolan och situationen i äldrenämnden och ändå gör en budget som innebär skattesänkningar och en investeringsbudget som inte ens kan förse Haninge kommun med de förskolor som behövs. För oss i Vänsterpartiet är det orimligt att med ena handen rusta ned välfärden och med den andra kräva en fungerande och trygg kommun.

Valtekniskt samarbete med Socialdemokraterna

”Pressmeddelande:

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i valteknisk samverkan

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Haninge har kommit överens om en valteknisk samverkan i syfte att ge stabilitet åt Haninges nya S-ledda koalition.

Efter goda och givande diskussioner är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet överens om att ingå i en valteknisk samverkan. Den valtekniska samverkan ger Vänsterpartiet möjlighet till insyn i kommunens politik genom ett antal ersättarplatser i kommunens nämnder, vilket ger vänsterpartiet möjlighet att bättre delta i Haningepolitiken. Vänsterpartiets stöd skapar en stabilitet åt den nya styrande koalitionen.

  • Det känns oerhört bra att vi nått fram till en överenskommelse som kan skapa förutsättningar för stabilitet och långsiktighet i kommunen säger Meeri Wasberg, gruppledare för Socialdemokraterna i Haninge. 
  • Vänsterpartiet är nöjda med att fortsätta det goda sammarbete som de haft med Socialdemokraterna under en lång tid, och menar att man kommer kunna ha en bra möjlighet att driva på för en mer solidarisk och jämställd kommun.
  • Efter åtta år av högerstyre är vi glada att efter höstens val kunna fortsätta det valtekniska samarbetet med Socialdemokraterna och på så vis få starkare genomslag för vår politik. Exempelvis har vi redan fått gehör för våra ambitioner att garantera alla barn lika rätt till barnomsorg, avskaffa vårdnadsbidraget samt att se över direktiven till Haninge bostäder för att öka andelen billiga hyresrätter. Det är också positivt att vi med detta samarbete kan hindra Sverigedemokraterna från att få en vågmästarroll i kommunen. Samtidigt får vi möjlighet till insyn och påverkan. För oss har det varit avgörande säger Nafi Ciligin, gruppledare för Vänsterpartiet”

v-logo     sosselogga

 

Efter höstens val har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet bildat en koalition och styr nu kommunen. De är dock i minoritet och är beroende av Vänsterpartiets och Rättvisepartiet Socialisternas röster för att få igenom förslag och budgetar i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet fick en inbjudan att förhandla med Socialdemokraterna vilket vi tackade ja till. Det viktiga var att vi fick chans att påverka politiken och att hindra att Sverigedemokraterna blir vågmästare. Förutom det valtekniska samarbetet och de politiska frågor som nämns ovan, har vi förhandlat fram platser i:

 

Ersättare i följande nämnder:

Grund- och förskolenämnden

Socialnämnden

Valnämnden

Kultur- och fritidsnämnden (ny)

Äldrenämnden (ny)

Tyrestaskogen

 

Ordinarie platser i följande styrelser och beredningar

Översiktsplanen gruppen

Beredningen för mänskliga rättigheter

Brandbergsberdeningen

Handikappsrådet

Revisionen

Överenskommelsen betyder att Vänsterpartiet får chans att säga sitt om budgeten innan den spikas, att vi informerar koalitionen om våra förslag och att de gör detsamma. Samtidigt förbehåller vi oss rätten att rösta emot förslag som helt går emot vår partilinje, vilket vår sammarbetspartner är medveten om.

Vänsterpartiet Haninge är nöjda med överenskommelsen, som redan givit oss möjlighet att påverka i viktiga frågor samtidigt som vi kan fortsätta att vara en mer radikal kraft utanför koalitionen.

För – som det sades under förhandlingarna med (s): ”Vi vet att ni alltid vill lite mer.” Det ser vi som ett gott betyg för ett parti som vill mycket.

 

/ Ordförande Carina Wellton

Förtydligande 1 februari: I den annons vi publicerade i Mitti Haninge den 27 januari skrev vi ”Nu har alla barn, oberoende om föräldrarna är arbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga, rätt till heltid i kommunens förskolor.” Reformen kommer införas i kommunen inom en snar framtid, exakt datum får vi återkomma om. Vänsterpartiet har drivit denna fråga under flera år och det är glädjande att koalitionen nu har för avsikt att se till att alla barn har samma rättighet till förskola oberoende av föräldrarnas situation.

/ CW

Välkommen Tove, ny politisk sekreterare

Tove Ovsiannikov, politisk sekreterare

Tove Ovsiannikov, politisk sekreterare

Från och med idag har Vänsterpartiet Haninge en politisk sekreterare anställd på 25 procent. Framgången i valet gjorde det möjligt att ha en egen sekreterare, tidigare fick vi viss service genom Socialdemokraternas sekreterare. Nu kommer vi kunna bygga vår organisation ännu starkare.

Uppdraget kommer främst gå ut på att stödja den kommunala gruppen, det vill säga våra tre ordinarie ledamöter och två ersättare i kommunfullmäktige plus de ersättare vi har i olika nämnder i kommunen. Sekreteraren kommer även vara pressansvarig för Vänsterpartiet Haninge och i mån av tid även stödja föreningen.

Efter genomgång av ansökningar och intervjuer med de mest lämpade har vi utsett Tove Ovsiannikov till vår nya ”spindel i nätet”. Tove har god kunskap om hur kommunen är uppbyggd och har erfarenhet av kommunalt arbete. Tidigare har hon bl.a. suttit som ersättare i Grund – och förskolenämnden och i Brandbergsberedningen. Hon har även varit ledamot i styrelsen Vänsterpartiet Haninge, en plats hon fr.o.m. årsmötet 7 mars ställer till förfogande.

I valet i höst blev Tove invald som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och kommer att sitta som ersättare i Socialnämnden och i Brandbergsberedningen.

Vi i föreningens styrelse kommer sakna Tove men är övertygade om att hon är den bäst lämpade personen för denna viktiga tjänst och att partiet kommer ha stor nytta av hennes kunskaper.

Välkommen Tove och ett stort grattis från styrelsen!

 

Tove kan nås på: [email protected]

Mobil: 070 7985243

 

En längre rapport från kommunfullmäktige 8 december

 En längre rapport från kommunfullmäktige 8:de december

Kommunfullmäktige Haninge, bilden från i våras

 

Sista fullmäktige för i år och det första med de nya ledarmötena. Fokus på mötet var att anta  en budget för kommande år, Budgeten antogs egentligen redan i våras men i och med den nya koalitionen (som består av S, mp och c) ville man ha igenom vissa förändringar. Med Vänsterpartiets hjälp gick det igenom som nämnts tidigare, med endast en röst.

Vi fick se en avgående Allians som nu saknar Centerpartiet. En opposition om säger sig vara oroliga och rädda för Haninges framtid. Som menade på att den nya koalitionen inte kan prioritera och ger allt åt alla. Medan vi menar att om alla ger kan också alla få. Genom att betala skatt får man en subventionerad och kvalitativ välfärd. Bra skolor, mindre barngrupper i förskolan, sommarjobb åt alla gymnasieelever och ett ökad satsning på miljö och klimat. En budget som vi i Vänsterpartiet självklart ställer oss bakom, även om vi hellre hade sett vår egna som innehåller 103 miljoner mer än den som nu lagts.

Någonting som jag tänkt på sedan mötet är resonemanget kring ”allt åt alla”. Otaliga gånger får vi höra att en inte kan hjälpa alla, att det alltid kommer finnas arbetslöshet eller människor som far illa. Att vi inte tror på människan som en varelse som kan ta ansvar. Men en gång för alla, vi både tror och vet att så är fallet, människan är fantastisk och unik. Vi ser ingen motsättning i att människan tar ansvar men även kan få hjälp. För oss är målet att alla skall få sina behov och rättigheter uppfyllda. Då behöver vi också satsa och inte premiera de med högst inkomst.

Vårdnadsbidraget blev en het potatis under debatterna i fullmäktige. Vi är glada för att man inte budgeterat för denna kvinnofälla. För 3000 spänn i månaden får du inte mycket, än mindre kan  du betala en hyra och ge ditt barn mat. Vårdnadsbidraget förutsätter alltså att det finns en partner som kan försörja hela familjen eller en väldig massa sparade pengar. Vi lägger igen värdering i hur länge en är hemma med sitt barn, men vårdnadsbidraget i sig är ingen möjlighet utan vänder sig endast till de med starkt ekonomiskt kapital. Eftersom det till största delen är kvinnor som tar ut vårdnadsbidraget är det också de som halkar efter på arbetsmarknaden både i position och ekonomiskt i med lön och pension. Därför ser vi ingen mening med att en kommun skall ha vårdnadsbidraget som ett alternativ när det är en sådan liten del som faktiskt kan ta ut det.. Konstigt också att borgarna helt plötsligt är så förtjusta i ett bidrag, de som annars är så återhållsamma.

En annan fråga som debatterades från höger var skatten. Vi håller helt med koalitionen i den frågan, att skatten inte är ett mål i sig utan ett verktyg för att säkerställa en bra och kvalitativ välfärd för Haninges invånare. Svårare än så är det inte, tycker vi.

Det var kort om vad som skedde på fullmäktige och nästa möte kommer äga rum den 9 februari. Den som vill får gärna komma och lyssna då mötet är öppet för allmänheten.

/ Tove

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv