Vänsterpartiet Haninge

1 2 3 7

Haninge bostäder sänker inkomstkravet!

Idag är det svårt att få tag i en bostad, ännu svårare om en vill bo i en hyresrätt. I Hela Stockholms län råder en stor bostadsbrist som gör det nästan omöjligt att få tag på ett förstahandskontrakt på en hyresrätt. Om en sedan får tag på en ska en nästan alltid ha en inkomst som motsvarar tre gånger hyran får att få skriva på kontraktet. Vänsterpartiet tycker det är ett orimligt krav att ställa på hyresgästen och tog därför initiativ till att se över inkomstkraven i Haninge bostäder. Vi vill öka möjligheterna för fler att ta sig in på bostadsmarknaden, människor som kan betala hyran hålls utanför för att deras inkomst inte motsvarar inkomstkravet. Vänsterpartiet förespråkar ett inkomstkrav som motsvarar att hyresgästen efter att hyran är betald har kvar existensminimum.

Idag är vi glada att kunna säga ett Haninge bostäders sänkt inkomstkravet! Tillsammans med Socialdemokraterna har Vänsterpartiet nu ökat möjligheterna för fler att bosätta sig i Haninge. Tidigare idag gick det ut ett pressmeddelande efter att Haninge bostäders styrelse har fattat beslut:

Nu tar Haninge bostäder bort kravet att en hyresgäst ska ha en månadsinkomst som är minst tre gånger så hög som hyran. Istället ska den sökandes inkomst stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

– En bostad ger trygghet och frihet. Vi ska inte ha onödiga krav i våra kommunala bolag som stänger grupper av människor ute från att bo i Haninge, trots att de har förmåga att betala hyra. Det här beslutet hjälper unga som vill flytta hemifrån och personer som vill etablera sig på arbetsmarknaden här, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande

Initiativet att se över reglerna för inkomstkraven kom inledningsvis från Vänsterpartiet.

– Bostad är en social rättighet och att sänka inkomstkravet är ett sätt att göra bostadsmarknaden tillgänglig för fler människor. Det var också anledningen till att vi tog det här initiativet och vi är glada att det nu blir verklighet. Vi hoppas att privata hyresvärdar i Haninge och andra kommuner väljer att ta efter, säger Nafi Cilgin (V) gruppledare för Vänsterpartiet

Fakta:
De nya kraven innebär att när hyran är betald ska den sökande ha minst ett bestämt nettobelopp kvar per månad. För 2017 är beloppen:
• 4 734 kronor för en ensamstående vuxen
• 7 820 kronor för sammanlevande makar eller sambor
Sökande till ungdomslägenhet kan godkännas utan att uppfylla inkomstkravet med kompletterande borgen. Beslutet har fattats av Haninge bostäders styrelse.

 

 

Sänk skatten för de med sjukersättning

Syntolkning: Vänsterpartiet Haninges ordförande Carina Wellton. Fotograferad i sitt hus utifrån genom fönstret. Fotograf: Paul Hansen

 

Det är vår tur nu! Så heter Vänsterpartiets senaste kampanj som startar i samband med den internationella kvinnodagen 8 mars. Syftet är att lyfta Vänsterpartiets politik som minskar de ekonomiska klyftorna. För även om det går bra för Sverige som helhet så har de tio procent som har de lägsta inkomsterna stått och stampat eller till och med minskat sina inkomster sen 2006. Andra stora grupper närmast de fattigaste har knappa inkomster, svårt att få ett fast arbete eller arbetar under orimliga arbetsvillkor. En majoritet av de fattiga långtidssjuka är kvinnor, kvinnor är också överrepresenterade på lågavlönade jobb, ungdomar och nyanlända har svårt att komma in på arbetsmarknaden, fattigpensionärerna ökar. Alla vi kan nu med fog säga – det är vår tur nu!

Idag publicerar Dagens Nyheter nya siffror, som de beställt från Försäkringskassan, där det framgår att medianinkomsten före skatt för personer med sjukersättning (tidigare kallat sjukpension) var på 10.642 kronor i månaden i februari 2017. Det är alltså marginellt högre än sjukersättningens garantinivå som är 8.773 kronor i månaden före skatt. Många av de som arbetat stora delar av sitt liv får knappt två tusen mer än de som aldrig kunnat arbeta. Orsakerna till detta är många. Dels så räknas din sjukersättning ut genom att se vad du haft för inkomst 5-8 år tillbaka (beroende på hur gammal du är). Har du haft eget företag så räknas de tre senaste deklarerade inkomståren. De flesta som får sjukersättning har en lång sjukdomshistoria, 5 till 15 års nedsatt arbetsförmåga är inte ovanligt. Det betyder oftast att den inkomst du haft varit antingen sjukpenning på 75 till 85 procent av din lön upp till ett visst belopp, inkomst från deltidsarbete, försörjningsstöd eller ingen inkomst ifall du nekats sjukpenning. Den högre procentsatsen gäller dig som har ett kollektivavtal eller privat försäkring med inkomstbortfallsförsäkring. Den låga inkomst du haft som sjuk multipliceras sen med 64,7 procent. Det är därför inkomsterna för de med sjukersättning hamnar så lågt. Läs hela artikeln här.

Syntolkning: Tabell från DN som visar hur olika skatten blir beroende på om du lönearbetar, är pensionär eller sjuk. Ex en inkomst på 10 000 ger 8 620 efter skatt i lön, 8 640 efter skatt i pension och 7 780 efter skatt till sjuk/arbetslös, föräldraledig – skillnad -840 kronor.

 

På förra årets kongress lämnade Vänsterpartiet Haninge in en motion om just sjukersättningen. Även om motionen inte antogs så har partiledningen lyssnat och att kompensera de med sjukersättning är ett utmärkt sätt att minska klyftorna. I den senaste budgeten fick Vänsterpartiet igenom en höjning av garantibeloppet på 187 kr per månad (fr.o.m. 1 juki 2017) och höjt bostadstillägg. Idag så meddelar Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, att (v) kommer driva frågan om sänkt skatt för de med sjukersättning i budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna. Hela intervjun här. Inslaget går att se på Rapport och Aktuellt idag. Länk kommer då det läggs upp.

”Sänk skatten för de med sjukersättning. Det är det senaste kravet från Vänsterpartiet i de pågående budgetförhandlingarna med regeringen.
– Det kan ju inte vara meningen i ett välfärdsland som Sverige, att den som är sjuk ska betala mest i skatt, säger Ulla Andersson (V) ekonomiskpolitisk talesperson.

Personer med sjukersättning, det som tidigare hette förtidspension, betalar mer i skatt än de som jobbar. Det beror på att de inte får några jobbskatteavdrag och till skillnad från pensionärerna har deras skatt inte sänkts alls.

Nästan 1.000 kronor mer i skatt

En person med en sjukersättning på 11.000 kronor i månaden betalar därför nästan 1.000 kronor mer i skatt varje månad än den som jobbar.

– Vi tycker att det är hög tid att påbörja en utjämning av de skatteskillnader som finns. Då vill vi beskatta de rikaste mer och de som har det ekonomiskt knapert ska få en skattesänkning, säger Ulla Andersson (V).”

 

Syntolkning: Pressbild från TT på Ulla Andersson.

Jag, Carina Wellton, har själv sjukersättning. Det är få som sätter sig in i dessa snåriga regler om man inte drabbas själv men fler borde verkligen göra det. Även om du är frisk idag så vet du aldrig vad som händer imorgon. Det ingick inte i min karriärplan att sluta som sjukpensionär, det är nog ingen som riktigt tror det ska hända dem eller deras närmsta. Dagens Nyheter publicerar idag även en intervju med mig idag, om nån vill läsa om min resa mot fattigdom och min ekonomiska beroendeställning. Tyvärr är båda artiklarna betalartiklar än sålänge. Citat ur intervjun:

”Hon förstod att hon aldrig skulle kunna återgå till arbetet som konditor och hade lärt sig olika datorprogram under sjukskrivningstiden.

Carina Wellton fick arbetslivsinriktad rehabilitering 2006 och började arbeta 25 procent på kontor. Efter tre månader erbjöds hon att fortsätta på villkoret att hon startade eget i stället för att bli anställd.

– Jag gjorde det och kunde så småningom arbeta 50 procent. Men 2011 blev jag kraftigt sämre och var tvungen att sluta, säger hon.

Först hade hon bra inkomster men de sjönk gradvis i takt med att hon blev sämre. Eftersom sjukersättningen beräknas på den inkomst hon haft de senaste åren blev den betydligt lägre än den lön hon hade som konditor.

– I början när jag blev sjuk fick jag en hyfsad ersättning. Felet jag gjorde var att säga upp mig från konditorsjobbet och starta eget trots att jag inte var frisk.”

Läser man hela texten kan man få intrycket att jag tycker en sjuk ska klamra sig fast vid ett jobb den inte klarar av. Det stämmer inte utan jag anser det rimligt att man efter ett tag som sjuk kan behöva byta jobb och bransch för att bäst använda den arbetsförmåga som återstår om den tidigare arbetsplatsen inte går att anpassa. Att starta eget som sjuk avråder jag dock ifrån. När jag blev bättre var jag så sugen på att arbeta men insåg att jag, som varit borta så länge, inte var så attraktiv på arbetsmarknadenlängre. Därför blev jag en ofrivillig F-skattare och tog hela risken själv då min sjukdom stegvis försämrades igen. Huge misstake!

Förutom det orättvisa i att sjukförsäkringen inte räcker för att försörja sig själv så vet jag att ett mer ekonomisk jämlikt samhälle inte dras isär på det sätt vi ser idag. Där mörka krafter presenterar enkla förklaringar på svåra problem. Där de påstår att ett ”vi” (sjuka, arbetslösa, pensionärer, skolbarn osv) skulle ha det bättre om inte ”de” kostade så mycket. ”De” är alltid invandrare enligt mörkerkrafterna. De glömmer att säga att de själva röstat för försämrad sjukförsäkring, a-kassa, för vinster i välfärden m.m. och mot kollektivavtal i offentliga upphandlingar och nollvision om dödsolyckor på jobben, bara för att ta några exempel. I ett mer jämlikt samhälle sneglar vi inte avundsjukt på varandra, vi sparkar inte nedåt utan uppåt. Om alla som kan har möjlighet att få ett jobb, om de får juste betalt, om alla skolor håller bra standard, om äldreomsorg och sjukvård går att lita på, om alla kan ha råd med ett eget boende – då, och bara då, kommer vi kunna bli av med Sverigedemokraterna och de partier som anpassar sin politik efter dem. Så vägen till ett samhälle som håller ihop är ekonomisk rättvisa och ett samhälle som inte överger människor i de stora frågorna. Vi i Vänsterpartiet vet vägen dit och vi kommer aldrig köpa den nutidsbeskrivning som går ut på att göra människor rädda. Gå inte på den lätta finten, låt dig inte skrämmas utan organisera dig och bjud på motstånd.

 

Carina Wellton, ordförande Vänsterpartiet Haninge

 

Bli medlem

Därför kan just Du passa i en styrelse

Syntolkning: Veronica Kallander och jag är ”föråkare” på våra elscootrar under Prideparaden 2014. I bakgrunden Jonas Sjöstedt och ett myller av andra vänsterpartister. Vänsterpartiets banderoll är grön med regnbågsfärgade V-märken. En kvinna håller ett stort regnbågsfärgat paraply. Många bär röda kläder.

 

”Jag kan inget”

”Jag vågar inte”

”Jag är för ny”

”Det tar för mycket tid”

”Är det inte ganska trist?”

Det är vanliga argument till varför medlemmar inte vill eller vågar ställa upp för nominering eller nominerar sig själv till en styrelse. Här förklarar jag varför dessa påståenden inte alltid stämmer.

”Jag kan inget” Alla kan något men ingen kan allt. För att sitta i en partiföreningsstyrelse behöver du varken kunna hela partiprogrammet eller kunna citera Marx. Eftersom du valt att bli medlem i Vänsterpartiet utgår vi från att du är socialist, feminist och antirasist. Att du vill ha ett samhälle där bakgrund inte ska påverka människors chanser i livet. Allt annat kan du lära eftersom. Distriktet har kontinuerligt utbildningar om man önskar fördjupa sig i något ämne. Oftast är det enstaka kvällsmöten på ca 2,5 timmar eller en ca 6-7 timmar en helgdag. Mycket om hur organisationen fungerar, partiprogram m.m. kan man läsa sig till själv. Men, som sagt, ingen av oss kan allting. Vi kompletterar varandra och kollar upp det vi behöver. Du har säker något område inom politiken som just du är lite mer intresserad av. Där kan du lära oss.

 

Syntolkning: Många medlemmar hembjudna till mig för att klistra valaffischer, äta god mat och prata politik. Augusti 2014.

 

”Jag vågar inte” Här är vi alla olika. Några kan tycka att det är väldigt pressande att lägga fram en åsikt inför andra. Det är lugnt. På våra möten stöter och blöter vi olika idéer och åsikter. Allt man säger behöver inte vara ett resultat av lång forskning. Vi testar saker inför och med varandra, ibland får man igenom sin idé ibland inte. Det är ett teamwork att komma fram till beslut. Om du inte är van att tala inför en grupp så kan du sitta med först och lyssna tills du känner dig mer bekväm. Vi brukar vara mellan tre till sju personer på våra möten så det är en liten grupp. Alla får minst en chans att yttra sig om varje fråga. När du lär känna de andra i styrelsen brukar det flyta på. Om du inte har lust så kommer ingen kräva av dig att du varken delar flygblad, pratar med Haningebor eller håller tal. Sånt gör den som har lust och tid. Retorik- och talteknik kan den som önskar lära på distriktets kurser.

”Jag är för ny” Erfarenhet är något som är viktigt i en styrelse. Men det är också någon som är ny, nyfiken och sugen på att lära sig. Det är blandningen som gör en styrelse bra. Som ny medlem kommer du erbjudas att gå på kurser för nybörjare. Har du tid kan du även gå på distriktets utbildningar för styrelsemedlemmar. De som varit med lite längre kan du alltid fråga ifall du undrar något. I år satsar partiet extra på styrelser. Det håller Partiföreningsskolan vid tre tillfällen i vår. Det är ett sätt att stärka partiet inför valet 2018. Såhär ser schemat ut för våren:
Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge, Nynäshamn, Gotland
LOKAL: Träff 1 i Nynäshamn, träff 2-3 i Handen.
DATUM: Träff 1: 25 februari, träff 2: 25 mars, träff 3: 29 april. Tid ej klart än men räkna med start runt 9-10 och slut 15-16. Både gamla och nya styrelsemedlemmar kommer gå kursen, så just i år kan nya snabbt komma in i arbetet och lära känna de andra – så ny är ingen nackdel.

”Det tar för mycket tid” Snart avslutade verksamhetsåret har vi haft nio styrelsemöten. De är oftast en vardagkväll (ej fredag) och är ca 2,5 – 3 timmar. Vi brukar hålla till i Haninge Kulturhus. Under jultider och sommaren har vi inga styrelsemöten. Vill du vara med och genomföra de aktiviteter vi tillsammans planerar är det såklart välkommet men inget krav. Flera, men inte alla, i styrelsen har även andra uppdrag i kommunen eller är engagerade i olika nätverk. Det gör man som man vill med. Vill du bara sitta i styrelsen är det helt okej. Så ca ett dygn per år är den tid styrelsemötena tar, övrig tid plussar du på om du har lust. I slutänden blir det som föreningen förmår göra den sammanlagda arbetsinsatsen av styrelse, kommunala gruppen och medlemmarna. Minns att det kan vara bättre att ta på sig få uppdrag så du känner att du mäktar med och behåller lusten till det du gör. Det är väldigt vanligt att nya medlemmar tackar ja till många uppdrag, inte hinner/orkar med och sen slutar helt. Bättre trappa upp gradvis och se hur det går.

 

”Är det inte ganska trist” Tjohoo! – är mitt svar på det. Att tacka ja till att sitta i en V-styrelse är bland det bästa jag gjort. Här kan jag nörda ner mig i saker jag tycker spelar roll. Jag kan vara med och påverka partiets politik i kommunen. Jag kan peppa andra människor och förändra valresultat. När andra gnäller över saker i samhället brukar jag uppmana dem att engagera sig, det är absolut bästa sättet att minska sin frustration över orättvisor. Och jag kan göra det på mina villkor då jag är sjukpensionär. Att bära tält, stå för länge, läsa långa utredningar eller vara ute i kyla fungerar inte för mig men jag kan göra annat. Jag planerar, har styrelsemöten och är med på aktiviteter. Övriga uppdrag i kommun har jag inte arbetsförmåga till så det överlåter jag med varm hand åt andra. Alla behövs i partiet oavsett vilka erfarenheter, förmågor eller kapacitet vi har. Vi får inte en krona i ersättning men behöver inte heller betala för några kurser eller resor vi gör. Varje år har vi utbildningshelg på vackra kursgården i Syninge, Norrtälje. Vartannat år är det Vänsterdagarna (senaste två och kommande i Malmö) och vartannat år kongress. Kongressen skickar vi bara några få på men andra resor och utbildningar brukar de i styrelsen som vill få åka på. Utöver detta så har jag både inom föreningen och partiet i stort lärt känna väldigt många trevliga och kunniga människor. Allt detta ser jag som motsatsen till trist :)

Syntolkning: Jag delar ut valsedlar i Jordbro på valdagen 2014. Jag har röd klänning, stor svart hatt och ett Vänsterpartiet-band över axeln. En flicka från Jordbro med en massa V-pins står bredvid.

 

Så tveka inte att ta steget – engagera dig i styrelsen med oss! Vi behöver dig! Ett problem som vi, och många andra föreningar, haft är att småbarnsföräldrar har svårt att få till det rent logistiskt även om man har viljan. Speciellt ensamstående föräldrar. Varje ny styrelse beslutar hur och när de ska ha sina möten. Passar det bättre med möte på helgen? Behöver du ta med barnen? Vill du att vi äter middag på mötet så du slipper ordna med det? Vill du att vi kommer hem till dig? Vill du vara med via ex Skype om inget annat fungerar? Vill du ha möte under semestertid då livet är lugnare?  Vi är öppna för att ändra nuvarande rutiner. Sådär ja – nu finns det inget som hindrar dig längre. Nominera dig själv till valberedningen via mejl till [email protected] Valberedningen håller precis på att ta fram ny styrelse och tar tacksamt emot nomineringar. Tiden för förhandsnominering gick ut den 4:e januari, men om du snabbar dig att kontakta Tove så hinner valberedningen ta med ditt förslag. Årsmötet har vi den 29:e januari, kl 13.00 i Haninge Kulturhus. Smörgåstårta och fika kommer serveras.

Välkomna!

Carina Wellton

Ordförande Vänsterpartiet Haninge

 

 

 

Häng med till Syninge den 14-15:e januari 2017


Till alla medlemmar:
dags för en av årets höjdpunkter

 

Häng med oss till Syninge den 14-15:e januari 2017!

Träffa kamrater från Haninge, Nynäshamn, Nacka, Värmdö, Tyresö och Gotland.

Årets tema är:

Det solidariska samhällsbygget

Syninge kursgård

Syninge kursgård

Sverige är utan tvekan ett klassamhälle där människors möjlighet att leva rika och fria liv är starkt beroende av inkomst, position och privilegier. Ojämlikheten har dessutom ökat de senaste 10 åren i rekordfart.

Vad är vänsterpartiets alternativ? Jo det solidariska samhällsbygget.

Syningehelgen blir en helg där vi gemensamt utforskar hur alternativen ser ut, hur vi tar oss dit och varför det är så viktigt att vi lyckas. Hela programmet hittar du här: program-syninge-2017-med-forelasningar

Utsikt över vinterlandskapet

Utsikt över vinterlandskapet

Det blir en helg som entusiasmerar och uppmuntrar till mer aktivitet, mer studier och förhoppningsvis en klarare bild av vad vår roll som Vänsterpartister är.

Syninge Kursgård ligger inte långt ifrån Norrtälje. Vi ordnar gemensam transport för de som inte vill ta sig dit själva.

Kursgården har 38 enkelrum och 4 dubbelrum.  Kosten är vegetarisk som standard. Vill du ha annan kost så ange gärna det i anmälan.

Anmäl senast den 9/1 2017 till [email protected]. Kom ihåg att ange om du behöver skjuts, vilken kost och om du vill ha enkel/dubbelrum, så styr vi upp.

Väl mött,

Styrelsen

1 2 3 7

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv