Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Haninge

Högern får inte stå oemotsagda

I förra veckans Mitti Haninge skrev en Moderat aktiv i Haninge en insändare med rubriken att integrationspolitiken måste förändras. Dock innehöll själva insändaren snarare en vilja om att stoppa invandringen till Sverige och Haninge för att hon såg det som omöjligt att få ihop det att både flyktingar och unga vuxna som vill flytta hemifrån ska kunna få en bostad, att både pensionärer och papperslösa rätt till en bra tandvård. Vi vill inte att insändaren ska stå oemotsagd för vi är många som inte håller med, som menar att en aggressiv högerpolitik ger en svag välfärd som varken gynnar flyktingar,...

För ett humant asylmottagande

Vi är många som blir illa berörda, som känner en otrolig sorg och ilska över hur flyktingar inte bemöts med den hjälp och det skydd dem behöver. Istället möts de av stängsel, tvingas sätta sitt hopp till en överfull båt för att nå tryggheten någon annanstans, i Europa. Vi är många som vill göra någonting, som vill engagera oss, som vill visa att vi bryr oss och som också gör det på en mängd olika sätt. En kan skänka pengar via olika organisationer, lämna kläder och leksaker till flyktingar som lyckats ta sig hit via olika organisationer och en kan...

Valtekniskt samarbete med Socialdemokraterna

”Pressmeddelande:   Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i valteknisk samverkan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Haninge har kommit överens om en valteknisk samverkan i syfte att ge stabilitet åt Haninges nya S-ledda koalition. Efter goda och givande diskussioner är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet överens om att ingå i en valteknisk samverkan. Den valtekniska samverkan ger Vänsterpartiet möjlighet till insyn i kommunens politik genom ett antal ersättarplatser i kommunens nämnder, vilket ger vänsterpartiet möjlighet att bättre delta i Haningepolitiken. Vänsterpartiets stöd skapar en stabilitet åt den nya styrande koalitionen. Det känns oerhört bra att vi nått fram till en överenskommelse som kan skapa förutsättningar för...

10-­11 januari 2015 Helg på Syninge för Vänsterpartiets föreningar – Haninge, Nacka, Tyresö och Värmdö

INBJUDAN 10-­11 januari 2015 Helg på Syninge för Vänsterpartiets föreningar – Haninge, Nacka, Tyresö och Värmdö Arrangör: Vänsterpartiet Värmdö, arbetsgrupp Angela Djurfelter, Berit Sjögren, Carolina Falk Syfte Helgen syftar till att skapa en mötesplats för aktiva i partiföreningarna där fördjupning sker i frågor om inkludering/antirasism och feminism. Platsen för mötet är Syninge i Norrtälje som är Vänsterpartiets kursgård. Särskild tid avsätts för att prata om hur frågorna ytterligare kan utvecklas inom varje förening. Särskilt nya medlemmars närvaro är prioriterat. Inga särskilda förkunskaper krävs. Helgen är helt kostnadsfri. Såväl kost som logi ingår. Samåkning ordnas till Syninge av varje partiförening. Bakgrund...

Antirasistmöte med Barbro Sörman

Några noteringar från träffen med Barbro Sörman angående Antirasism den 11:e december 2014 • Rasistiska åsikter kan uppkomma när människor känner sig hotade på olika sätt • Ogynnsamma maktstrukturer är alltid en förutsättning för rasismen – jämlikhet och jämställdhet en avgörande motkraft • Vänsterpartiet har två huvudstrategier mot rasismen: 1. Att driva vänsterpolitik 2. Att konsekvent bemöta rasistiska attityder och aldrig hålla med • Man kan inte vara antirasist och t ex antisemit samtidigt. Rasismen är inte selektiv som attityd utan består av ett ’vi – dom’ perspektiv • Begreppen assimilation – integration – inkludering är viktiga att känna till....