Vänsterpartiet Haninge

Fullsatt på vårt bostadsseminarium i Haninge

Syntolkning: Delar av publiken på bostadsseminariet i Haninge Kulturhus 7 oktober 2015

Syntolkning: Delar av publiken på bostadsseminariet i Haninge Kulturhus 7 oktober 2015 Foto:jagvillhabostad.nu

Den 7 oktober 2015 höll Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Haninge ett bostadsseminarium om hur man kan bygga mer och framförallt billigare hyreslägenheter. Det var oerhört roligt att så många bostadspolitiskt intresserade från hela länet kom ut till oss i Haninge.

Det går inte att bygga billigt eller fort har vi fått höra. Syftet med kvällen var att försöka motbevisa det och höra hur kommunerna kan bli mer offensiva i sina upphandlingar. De som är insatta i bostadsbristens grundproblem vet att det byggs för lite och det byggs för dyrt. De flesta lägenheter som byggs är bostadsrätter eller hyresrätter med väldigt höga hyror. Vi vet också att efterfrågan på hyresrätter med rimliga hyror är hög och stora grupper i samhället har svårt att skaffa ett eget boende. Bristen på bostäder gör bl.a. att unga inte kan flytta hemifrån och starta sina vuxenliv. Att den som vill anställa inte får tag i personal. Att den som vill skilja sig stannar kvar. De höga hyrorna gör att långtidssjuka, arbetslösa, pensionärer och andra låginkomsttagare får svårt att bli godkända som hyresgäster. Rätt till bostad är en mänsklig rättighet och något som vi politiker måste tillgodose på ett bättre sätt. Det kan låta lite torrt då man pratar om markupplåtelser, lagar och paragrafer. Men kom ihåg att en bra bostadspolitik främjar människors frihet, klimatet, feminismen, kollektivtrafiken, tillgängligheten, jämlikheten och dessutom kan ses som ett antirasistiskt arbete. Detta för att ett folk som har sina basbehov sörjda för är mindre benägna att leta efter en syndabock.

Då många i publiken kom från andra delar av länet ville vi inte fokusera så mycket på just Haninge. Men vi inledde med en kort information från Britta Orring – Mark och exploateringschef i Haninge kommun.  Britta berättade om kommunens bostadsplaner. Vad som snart är klart och vad som planeras i närtid. Störst är projektet Haningeterassen som påbörjats. Här kommer det bli en ny modern bussterminal, kommersiella lokaler, vårdlokaler och ca 450 lägenheter. Hon berättade även om Vega, Ribby Ängar och de 180 nya ungdomslägenheterna som nu byggs i moduler.

Konceptet Snabba Hus presenterades av Vanda Kehr – arkitekt, projektutvecklare och aktiv i organisationen jagvillhabostad.nu och Teo Strömdahl Östberg som är ordförande för jagvillhabostad.nu.

 • Föreningen har funnits under 14 år och började som en utbrytning ur Hyresgästföreningen
 • Snabba Hus satsar nu på att uppföra modulhus för unga som man visat går att utföra på ett sätt som tillfredsställer de flesta krav som kan ställas på tillgänglighet, miljö och kvalitet
 • I Västberga byggs nu modulhus tillsammans med Svenska Bostäder under benämningen ”Snabba hus” – se hemsidan www.snabbahus.nu
 • Föreningen arbetar med konceptet tidsbegränsat bygglov som omfattar upp till 15 år varefter husen bedöms kunna flyttas till nya områden
 • Prisexempel: en 1:a på 32 m2 för 4.900:-/mån
 • Största problemet för att få ned kostnaden är kommunernas tomträttsavgälder
 • Handbok över ”Snabba hus” under utarbetning, beräknas klar i nov för publicering på webben
 • Vanda och Teo önskade att fler kommuner skulle leta efter nya sätt att lösa bostadsbristen på

 

Johan Zandin, från Vänsterpartiet i Göteborg, berättade hur Göteborg lyckats sätta igång byggandet av billiga bostäder. Johan sitter dels i kommunfullmäktige, dels i Stadsbyggnadsnämnden och i styrelsen för ett av de allmännyttiga bostadsföretagen:

 • Johan berättade om projektet ”Guldmyntsgatan” (150 lgh med 2:or och 3:or) med följande prisexempel: – 1.400:-/m2 med hyreskostnad på 4.200:-/mån för 36 m2, 7.000:-/mån för 60 m2 – 1:or kunde erbjudas för 3.000:-/mån
 • Förutsättningar för dessa bostäder var bl a att läget var halvcentralt och marken var färdig att bygga på.
 • Ett av misstagen man gjorde var att man inte garanterat hyran för de närmaste 15 åren i markanvisningsavtalet
 • Ett annat bostadsprojekt är ”Frihamnen” där kommunen förfogar över en hel del mark från början och där förutsättningarna för rimliga hyresnivåer alltså var relativt gynnsamma, trots det centrala läget. 2035 beräknar man att området består av c:a 15.000 bostäder – (50% hyresrätt, 50 % bostadsrätt) och c:a 15.000 arbetsplatser. Hyresnivåerna som är uppdelade på tre nivåer kommer i nuläget att ligga på: A. 1.000:-/m2 = 3.000:-/mån för 36 m2 , 5.000:-/mån för 60 m2. B. 1.400:-/m2 =  4.200:-/mån för 36 m2, 7.000:-/mån för 60m2. C. 1.850:-/m2 = 5.550:-/mån för 36 m2,  9.250:-/mån för 60 m2.
 •  I detta projekt har dock hyran bestämts med ett garanterat markanvisningsavtal för 15 år.

 

Mikael Gustafsson är stadsbyggnadschef i Nynäshamn. Som tjänsteman där har han full koll på regler och hur kommunerna kan driva på byggandet. Han berättade även om regeringens nya förslag för ökat bostadsbyggande.

 • En aktiv markpolitik är avgörande. En bra bostadsförsörjning kombineras med ett markpris som inte enbart ser till kortsiktiga inkomster för kommunen.
 • Viktigt med en bra planberedskap där flexibilitet kan kombineras med att kunna ge bygglov tämligen omgående efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
 • Kommunen bör vara öppen för olika slags lösningar i den situation vi nu befinner oss i. Mikael nämnde exempel som koncepthus, kombohus, Boklok, jag-vill-ha-bostad.nu som möjliga alternativ till det traditionella byggandet.
 • Regeringens satsning på 3,2 mrdr/år till stöd för bostadsbyggande där små lgh under 35 m2 kommer att ges större relativt stöd.

 

Sist ut i panelen var Göran Svensson (s)– ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Haninge. Hur planerar Haninge att bygga billigare i framtiden?

 • Svenska Vårdfastigheter bygger hus i moduler
 • Älvsbyhus för 3,5 Mkr
 • Boklok (IKEA och Skanska med start 1997) bygger flerbostadshus, mest bostadsrätt för c:a 1 Mkr exkl månadsavgift.
 • SABOs Kombohus, med en snitthyra c:a 25% under vanliga kommunala bostadsbolag, för ungdomar under 27 år med beräknad sluthyra på 4.600:-/mån.
 • Hur kan vi styra bostadsbyggandet vid exploatering: – krav på visst antal lgh med investeringsstöd – blandade upplåtelseformer
Syntolkning: Göran Svensson, ordförande Socialdemokraterna och Stadsbyggnadsnämnden Haninge, berättar om hur Haninge kan bygga mer och billigare.

Syntolkning: Göran Svensson, ordförande Socialdemokraterna och Stadsbyggnadsnämnden Haninge, berättar om hur Haninge kan bygga mer och billigare. Foto: Nooshi Dadgostar

 

 

Efter paneldeltagarnas presentationer vidtog en stund med frågor från oss i planeringsgruppen. Vi undrade vilken typ av hus som panelen ansåg vara ”bäst” ur olika aspekter, inte minst ur hållbarhetssynpunkt. Några synpunkter som framkom var: Theo ansåg att modulhus var det bästa alternativet för närvarande -på frågan om trähusets framtid, inte minst ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Johan ansåg att det visst finns en framtid för trähus när man nu kan garantera brandsäkerheten med en ny typ av impregnering av träet.

 

En annan fråga var på vilket sätt man som beställare i en kommun kan villkora sluthyran: Här påpekade Johan hur exemplet från Guldmyntsgatan missade det viktiga klausulen med hur länge markanvisningsavtalet kan få styra prisutvecklingen. Samtliga i panelen var rörande överens om att vi inte ska styra hyran på det sätt som visas i områden med ”Social housing”, med de stigmatiserande och exkluderande effekter som detta kan medföra. Panelen ville inte heller ha några krav på inkomsttak för att få tillgång till dessa billiga hyresrätter som nu planeras, bättre med strikt kötid som är lika för alla. Här nämndes också hur den nya rödgröna majoriteten i Stockholms Stad ändrat inkomstkravet för att kunna godkännas som hyresgäst. Det nya kravet innebär att en hyresgäst måste ha minst 4 675 kronor kvar när hyran är betald. Vissa allmännyttiga bostadsbolag har krav på både två och tre gånger hyran som inkomst. Göran ansåg det var rimligt att se över ifall vi kan införa det även i Haninge.

Publikfrågorna var många och engagerade. Varför väljer man att bygga där det är berg när det finns så mycket annan mark? Svaret var att kostnaden för att spränga betalas av det man får betalt för fyllnadsmassor som kommer från sprängningarna, alltså ingen merkostnad. En byggnadsarbetare konstaterade att han med sin lön aldrig själv skulle ha råd att bo i de bostäder han byggde. Parkeringstalens påverkan på sluthyran var också en fråga. Att avsätta mark för parkeringar är dels dyrbart och det är även klimatsmartare att placera bostäder nära bra kommunikationer så att behov av parkering inte blir lika stort.

Sammanfattning: Under kvällen fick vi höra att det går att bygga billigare. Det är en stor utmaning och inte helt enkelt men det går om man har en aktiv kommun som driver på och inte lämnar walk-over åt marknaden att lösa bostadsbristen.

Vi som planerat seminariet var Göran Johansson och Carina Wellton från Vänsterpartiet Haninge och Göran Svensson från Socialdemokraterna i Haninge. Medarrangör var ABF Södertörn. Vi tackar för ett gott samarbete och ser fram emot nya.

Vi vill också tacka alla dem som tog sig till seminariet i Haninge. Vi hoppas ni fick några nya insikter, mer kunskap och åkte hem till era kommuner laddade med nya argument. Ett stort tack såklart även till den kunniga panelen som berättade om nya spännande sätt vi kan bygga billigare.

Nu finns det inga ursäkter längre – nu sätter vi igång och bygger mer och billigare!

Efter seminariet blev det många intressanta diskussioner mellan de som stannade kvar. Syntolkning: Ett foto på människor som pratar och fikar.

 

 

Syntolkning: Kvällens moderator Carina Wellton - ordförande Vänsterpartiet Haninge, Nooshi Dadgostar - bostadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet och Elisabeth Biström - Vänsterpartiet Botkyrka.

Syntolkning: Kvällens moderator Carina Wellton – ordförande Vänsterpartiet Haninge, Nooshi Dadgostar – bostadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet och Elisabeth Biström – Vänsterpartiet Botkyrka.

 

 

 

12105828_10205403207662958_1779998464084133754_n

Syntolkning: Foto på Göran Johansson, Teo Strömdahl Östberg, Vanda Kehr, Göran Svensson, Carina Wellton, Mikael Gustafsson, Johan Zandin (bakom Vanda).

 

 

Tillfällig error på hemsidan

Hej!

 

Som ni kan se är vår hemsida något anorektisk för tillfället. Senaste året har vår eminente webbmaster Hasse utvecklat och fyllt på med mycket matnyttigt på sidan. För någon månad sedan gjorde vi sen om layouten och allt såg bra ut med nytt utseende och nya menyer. Trodde jag. Tyvärr har det blivit något fel och vi kommer inom kort återställa sidan så att man lätt kan söka efter vår politiska plattform, vilka som har förtroendeuppdrag, vad som är på gång i kalendariet, kontaktuppgifter m.m. Jag har dels varit bortrest och dels inte insett hur tomt det verkligen varit här så ansvaret är mitt. Men vi jobbar på det och tillsvidare kan ni kontakta Vänsterpartiet Haninge på [email protected] eller mig på [email protected], 073-970 97 91.

 

Med vänliga hälsningar

Carina Wellton

Ordförande Vänsterpartiet Haninge

 

 

oops

Vill du hjälpa människor på flykt?

Vi befinner oss i en av historiens värsta flyktingkatastrofer men det finns många bland oss som vill hjälpa till. I Haninge finns exempelvis Röda Korset, Rädda barnen och Svenska kyrkan på plats med pengainsamling. Tips på andra organisationer som du kan skänka pengar till är UNHCR, Läkare utan gränser och Ingen människa är illegal.

Många vill hjälpa till med mer än att skänka pengar. Nedan finns en lista på saker du kan hjälpa till med i Haninge.

Du kan bli en Kontaktperson eller Stödfamilj som ett socialt stöd i vardagen.
För mer information; http://www.haninge.se/sv/Social-omsorg/Du-som-vill-hjalpa-andra/Kontaktperson/

Röda korset arrangerar språkcafé och läxhjälp i kommunens bibliotek.
Info: http://kommun.redcross.se/haninge/

Har du plats för fler hemma och har möjlighet kan du bli jourhem eller familjehem för asylsökande ensamkommande barn. Du kan även ansöka om att bli vårdnadshavare för ett ensamkommande flyktingbarn.
Info: http://www.haninge.se/sv/Social-omsorg/Du-som-vill-hjalpa-andra/Vardnadshavare-for-ensamkommande-flyktingbarn/

Röda korset förmedlar även kontakt mellan nyanlända och svensktalande, och genom Kompissverige har du möjlighet att bli kompis med en nyanländ.
Info: http://www.kompissverige.se

På söndag (27/9) arrangeras även ett Gärifika i Kista där flera av de större organisationerna presenterar sitt arbete och vad du kan hjälpa till med. Har du tillgång till Facebook kan du se eventet här; https://www.facebook.com/events/448880635296576/

Har du tips på annat än vad vi fått med? Kommentera så lägger vi till!

Höstens budget

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en rad reformer för en förbättrad och utbyggd välfärd och för fler jobb. Det kommer att göra skillnad för många, framförallt för kvinnor, unga och barn. Sommarlovsstöd, avgiftsfri mammografi och en stor satsning på ungas psykiska hälsa är några av de viktiga välfärdsreformer som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

– Vi är glada att ha fått igenom reformer som kommer att göra stor skillnad för kvinnors villkor och hälsa, för barns möjligheter till kultur och fritid, för dem som är långvarigt sjuka och underlätta för unga när de ska börja sina vuxna liv. Det är viktiga steg på vägen i det nödvändiga politiska arbetet för att förbättra och bygga ut välfärden, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet

För Vänsterpartiets del är det väsentligt att stärka välfärden inte minst för att det förbättrar kvinnors livsvillkor

– Det står än en gång klart att när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet, som trycker på för progressiva och rättvisa förändringar, blir det en budget med ett fokus som tydligt förbättrar vår gemensamma välfärd, säger Ulla Andersson.

Reformer som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna (i korthet):

Avgiftsfri mammografi i hela landet.
Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till och med 20 år.
Satsning på ungas psykiska hälsa.
Höjd gräns till 23 år för avgiftsfri tandvård till unga.
Sommarlovsstöd för att fler barn ska ha råd att vara med på läger och andra aktiviteter, för en härlig sommar.
Höjd riksnorm i försörjningsstödet för barn.
Satsning på socialtjänstens arbete med barn.
Satsning på kvinnors hälsa med fokus på en jämlik hälsa, primärvården tillförs resurser för det arbetet.
Avgiftsfria besök i öppenvården för alla 85+
Sänkt avgift i kulturskolan.
Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritids.
Fler anställda på fritids.
Upprustningsstöd för hyresrätter, framförallt i miljonprogramområdena,
kopplat till hyresnivå och energieffektivisering.
Satsning på kollektivtrafik i landsbygd.

Högern får inte stå oemotsagda

I förra veckans Mitti Haninge skrev en Moderat aktiv i Haninge en insändare med rubriken att integrationspolitiken måste förändras. Dock innehöll själva insändaren snarare en vilja om att stoppa invandringen till Sverige och Haninge för att hon såg det som omöjligt att få ihop det att både flyktingar och unga vuxna som vill flytta hemifrån ska kunna få en bostad, att både pensionärer och papperslösa rätt till en bra tandvård.

Vi vill inte att insändaren ska stå oemotsagd för vi är många som inte håller med, som menar att en aggressiv högerpolitik ger en svag välfärd som varken gynnar flyktingar, ungdomar eller pensionärer. Vårt svar till Sara Sisten som skrev insändaren kom inte med, så vi väljer att publicera svaret här på vår hemsida istället. Saras insändare kan ni läsa här.

 

En ny politik behövs som bygger med medmänsklighet och solidaritet

Det utanförskap som Sara pratar om i sin insändare, som hon härleder till invandrarna tycker jag är att förenkla bilden. Det utanförskap som finns i Sverige och Haninge är Sara och hennes politik högst delaktig till. En nedrustning av välfärden, privatiseringar och skattesänkningar leder till att människor hamnar utanför.

Att vi i Sverige och Haninge har brist på bostäder, en dyr tandvård och en hög arbetslöshet är inte flyktingarnas fel. Det är resultatet av en politik som bedrivits i landet som saknar både medmänsklighet och solidaritet. Som istället syftar till att göra skattesänkningar till de rika, ge städhjälp åt välbärgade familjer och privatisera vård och skola. Den högerpolitiken kommer bara öka utanförskapet. För integration handlar inte om att integrera invandrare i det svenska samhället. Det handlar för oss i Vänsterpartiet om att hela samhället ska vara öppet, respekterande på alla arenor för alla. Oavsett kön, ålder, etnicitet eller funktionsvariation.

Saras jämförelse med ett möbelföretag är absurd. När Sara inte kunde ta emot fler ordrar handlar det om att människor som vill ha en möbel får vänta. När Sverige och Haninge inte tar emot flyktingar handlar det om människoliv. Krig, förföljelse och fattigdom väntar inte. Krigen fortsätter och människor kommer göra vad de kan för att överleva och bygga upp någonting nytt.

Ett fungerande flyktingmottagande är givetvis viktigt, för flyktingars skull och det handlar om politisk vilja. Att vilja satsa på välfärden, bygga hyresrätter med rimlig hyra och att skapa schyssta arbetsvillkor och anställningar. Som vi alla kan ta del av. Att ställa grupper mot varandra som Sara gör bidrar till utanförskapet, ökade klyftor och att öka avståndet mellan människor. Alla ska ha råd att gå till tandläkaren. Alla ska få känna tryggheten att ha en egen bostad. Men att säga att det antingen är pensionären eller den papperslösa som kan få tandvård vittnar bara om hur omänsklig högerpolitiken är som Sara står bakom.

Svaret för ett fungerande flyktingmottagande finner ni i en välfungerande välfärd. Där vi alla får finnas.

/ Tove Ovsiannikov, Vänsterpartiet Haninge

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv