Vänsterpartiet Haninge

Vill du hjälpa människor på flykt?

Vi befinner oss i en av historiens värsta flyktingkatastrofer men det finns många bland oss som vill hjälpa till. I Haninge finns exempelvis Röda Korset, Rädda barnen och Svenska kyrkan på plats med pengainsamling. Tips på andra organisationer som du kan skänka pengar till är UNHCR, Läkare utan gränser och Ingen människa är illegal.

Många vill hjälpa till med mer än att skänka pengar. Nedan finns en lista på saker du kan hjälpa till med i Haninge.

Du kan bli en Kontaktperson eller Stödfamilj som ett socialt stöd i vardagen.
För mer information; http://www.haninge.se/sv/Social-omsorg/Du-som-vill-hjalpa-andra/Kontaktperson/

Röda korset arrangerar språkcafé och läxhjälp i kommunens bibliotek.
Info: http://kommun.redcross.se/haninge/

Har du plats för fler hemma och har möjlighet kan du bli jourhem eller familjehem för asylsökande ensamkommande barn. Du kan även ansöka om att bli vårdnadshavare för ett ensamkommande flyktingbarn.
Info: http://www.haninge.se/sv/Social-omsorg/Du-som-vill-hjalpa-andra/Vardnadshavare-for-ensamkommande-flyktingbarn/

Röda korset förmedlar även kontakt mellan nyanlända och svensktalande, och genom Kompissverige har du möjlighet att bli kompis med en nyanländ.
Info: http://www.kompissverige.se

På söndag (27/9) arrangeras även ett Gärifika i Kista där flera av de större organisationerna presenterar sitt arbete och vad du kan hjälpa till med. Har du tillgång till Facebook kan du se eventet här; https://www.facebook.com/events/448880635296576/

Har du tips på annat än vad vi fått med? Kommentera så lägger vi till!

Höstens budget

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en rad reformer för en förbättrad och utbyggd välfärd och för fler jobb. Det kommer att göra skillnad för många, framförallt för kvinnor, unga och barn. Sommarlovsstöd, avgiftsfri mammografi och en stor satsning på ungas psykiska hälsa är några av de viktiga välfärdsreformer som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

– Vi är glada att ha fått igenom reformer som kommer att göra stor skillnad för kvinnors villkor och hälsa, för barns möjligheter till kultur och fritid, för dem som är långvarigt sjuka och underlätta för unga när de ska börja sina vuxna liv. Det är viktiga steg på vägen i det nödvändiga politiska arbetet för att förbättra och bygga ut välfärden, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet

För Vänsterpartiets del är det väsentligt att stärka välfärden inte minst för att det förbättrar kvinnors livsvillkor

– Det står än en gång klart att när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet, som trycker på för progressiva och rättvisa förändringar, blir det en budget med ett fokus som tydligt förbättrar vår gemensamma välfärd, säger Ulla Andersson.

Reformer som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna (i korthet):

Avgiftsfri mammografi i hela landet.
Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till och med 20 år.
Satsning på ungas psykiska hälsa.
Höjd gräns till 23 år för avgiftsfri tandvård till unga.
Sommarlovsstöd för att fler barn ska ha råd att vara med på läger och andra aktiviteter, för en härlig sommar.
Höjd riksnorm i försörjningsstödet för barn.
Satsning på socialtjänstens arbete med barn.
Satsning på kvinnors hälsa med fokus på en jämlik hälsa, primärvården tillförs resurser för det arbetet.
Avgiftsfria besök i öppenvården för alla 85+
Sänkt avgift i kulturskolan.
Satsning på pedagogiska utemiljöer vid skolor, förskolor och fritids.
Fler anställda på fritids.
Upprustningsstöd för hyresrätter, framförallt i miljonprogramområdena,
kopplat till hyresnivå och energieffektivisering.
Satsning på kollektivtrafik i landsbygd.

Högern får inte stå oemotsagda

I förra veckans Mitti Haninge skrev en Moderat aktiv i Haninge en insändare med rubriken att integrationspolitiken måste förändras. Dock innehöll själva insändaren snarare en vilja om att stoppa invandringen till Sverige och Haninge för att hon såg det som omöjligt att få ihop det att både flyktingar och unga vuxna som vill flytta hemifrån ska kunna få en bostad, att både pensionärer och papperslösa rätt till en bra tandvård.

Vi vill inte att insändaren ska stå oemotsagd för vi är många som inte håller med, som menar att en aggressiv högerpolitik ger en svag välfärd som varken gynnar flyktingar, ungdomar eller pensionärer. Vårt svar till Sara Sisten som skrev insändaren kom inte med, så vi väljer att publicera svaret här på vår hemsida istället. Saras insändare kan ni läsa här.

 

En ny politik behövs som bygger med medmänsklighet och solidaritet

Det utanförskap som Sara pratar om i sin insändare, som hon härleder till invandrarna tycker jag är att förenkla bilden. Det utanförskap som finns i Sverige och Haninge är Sara och hennes politik högst delaktig till. En nedrustning av välfärden, privatiseringar och skattesänkningar leder till att människor hamnar utanför.

Att vi i Sverige och Haninge har brist på bostäder, en dyr tandvård och en hög arbetslöshet är inte flyktingarnas fel. Det är resultatet av en politik som bedrivits i landet som saknar både medmänsklighet och solidaritet. Som istället syftar till att göra skattesänkningar till de rika, ge städhjälp åt välbärgade familjer och privatisera vård och skola. Den högerpolitiken kommer bara öka utanförskapet. För integration handlar inte om att integrera invandrare i det svenska samhället. Det handlar för oss i Vänsterpartiet om att hela samhället ska vara öppet, respekterande på alla arenor för alla. Oavsett kön, ålder, etnicitet eller funktionsvariation.

Saras jämförelse med ett möbelföretag är absurd. När Sara inte kunde ta emot fler ordrar handlar det om att människor som vill ha en möbel får vänta. När Sverige och Haninge inte tar emot flyktingar handlar det om människoliv. Krig, förföljelse och fattigdom väntar inte. Krigen fortsätter och människor kommer göra vad de kan för att överleva och bygga upp någonting nytt.

Ett fungerande flyktingmottagande är givetvis viktigt, för flyktingars skull och det handlar om politisk vilja. Att vilja satsa på välfärden, bygga hyresrätter med rimlig hyra och att skapa schyssta arbetsvillkor och anställningar. Som vi alla kan ta del av. Att ställa grupper mot varandra som Sara gör bidrar till utanförskapet, ökade klyftor och att öka avståndet mellan människor. Alla ska ha råd att gå till tandläkaren. Alla ska få känna tryggheten att ha en egen bostad. Men att säga att det antingen är pensionären eller den papperslösa som kan få tandvård vittnar bara om hur omänsklig högerpolitiken är som Sara står bakom.

Svaret för ett fungerande flyktingmottagande finner ni i en välfungerande välfärd. Där vi alla får finnas.

/ Tove Ovsiannikov, Vänsterpartiet Haninge

För ett humant asylmottagande

Vi är många som blir illa berörda, som känner en otrolig sorg och ilska över hur flyktingar inte bemöts med den hjälp och det skydd dem behöver. Istället möts de av stängsel, tvingas sätta sitt hopp till en överfull båt för att nå tryggheten någon annanstans, i Europa. Vi är många som vill göra någonting, som vill engagera oss, som vill visa att vi bryr oss och som också gör det på en mängd olika sätt. En kan skänka pengar via olika organisationer, lämna kläder och leksaker till flyktingar som lyckats ta sig hit via olika organisationer och en kan försöka påverka politikerna till ett humant flyktingmottagande.

På söndag kommer det vara en manifestation i Stockholm, Slussen som samlar alla som vill visa sitt stöd och som vill visa att vi både har resurser och viljan att förändra situationen för flyktingarna. Det startar kl 16:00 och är en bred manifestation där t.ex alla ungdomsförbund är representerade.

Samtidigt som vi möts av många bra och viktiga initiativ till ett human asylpolitik, av många fina människor som agerar, reagerar och engagerar så möts vi också av rasism, tal om volym och att Sverige inte kan ta emot fler. Vi måste visa att vi är fler, att vi är starkare och att vi kan organisera oss för mänsklighet och solidaritet med andra och varandra.

Valtekniskt samarbete med Socialdemokraterna

”Pressmeddelande:

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i valteknisk samverkan

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Haninge har kommit överens om en valteknisk samverkan i syfte att ge stabilitet åt Haninges nya S-ledda koalition.

Efter goda och givande diskussioner är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet överens om att ingå i en valteknisk samverkan. Den valtekniska samverkan ger Vänsterpartiet möjlighet till insyn i kommunens politik genom ett antal ersättarplatser i kommunens nämnder, vilket ger vänsterpartiet möjlighet att bättre delta i Haningepolitiken. Vänsterpartiets stöd skapar en stabilitet åt den nya styrande koalitionen.

  • Det känns oerhört bra att vi nått fram till en överenskommelse som kan skapa förutsättningar för stabilitet och långsiktighet i kommunen säger Meeri Wasberg, gruppledare för Socialdemokraterna i Haninge. 
  • Vänsterpartiet är nöjda med att fortsätta det goda sammarbete som de haft med Socialdemokraterna under en lång tid, och menar att man kommer kunna ha en bra möjlighet att driva på för en mer solidarisk och jämställd kommun.
  • Efter åtta år av högerstyre är vi glada att efter höstens val kunna fortsätta det valtekniska samarbetet med Socialdemokraterna och på så vis få starkare genomslag för vår politik. Exempelvis har vi redan fått gehör för våra ambitioner att garantera alla barn lika rätt till barnomsorg, avskaffa vårdnadsbidraget samt att se över direktiven till Haninge bostäder för att öka andelen billiga hyresrätter. Det är också positivt att vi med detta samarbete kan hindra Sverigedemokraterna från att få en vågmästarroll i kommunen. Samtidigt får vi möjlighet till insyn och påverkan. För oss har det varit avgörande säger Nafi Ciligin, gruppledare för Vänsterpartiet”

v-logo     sosselogga

 

Efter höstens val har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet bildat en koalition och styr nu kommunen. De är dock i minoritet och är beroende av Vänsterpartiets och Rättvisepartiet Socialisternas röster för att få igenom förslag och budgetar i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet fick en inbjudan att förhandla med Socialdemokraterna vilket vi tackade ja till. Det viktiga var att vi fick chans att påverka politiken och att hindra att Sverigedemokraterna blir vågmästare. Förutom det valtekniska samarbetet och de politiska frågor som nämns ovan, har vi förhandlat fram platser i:

 

Ersättare i följande nämnder:

Grund- och förskolenämnden

Socialnämnden

Valnämnden

Kultur- och fritidsnämnden (ny)

Äldrenämnden (ny)

Tyrestaskogen

 

Ordinarie platser i följande styrelser och beredningar

Översiktsplanen gruppen

Beredningen för mänskliga rättigheter

Brandbergsberdeningen

Handikappsrådet

Revisionen

Överenskommelsen betyder att Vänsterpartiet får chans att säga sitt om budgeten innan den spikas, att vi informerar koalitionen om våra förslag och att de gör detsamma. Samtidigt förbehåller vi oss rätten att rösta emot förslag som helt går emot vår partilinje, vilket vår sammarbetspartner är medveten om.

Vänsterpartiet Haninge är nöjda med överenskommelsen, som redan givit oss möjlighet att påverka i viktiga frågor samtidigt som vi kan fortsätta att vara en mer radikal kraft utanför koalitionen.

För – som det sades under förhandlingarna med (s): ”Vi vet att ni alltid vill lite mer.” Det ser vi som ett gott betyg för ett parti som vill mycket.

 

/ Ordförande Carina Wellton

Förtydligande 1 februari: I den annons vi publicerade i Mitti Haninge den 27 januari skrev vi ”Nu har alla barn, oberoende om föräldrarna är arbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga, rätt till heltid i kommunens förskolor.” Reformen kommer införas i kommunen inom en snar framtid, exakt datum får vi återkomma om. Vänsterpartiet har drivit denna fråga under flera år och det är glädjande att koalitionen nu har för avsikt att se till att alla barn har samma rättighet till förskola oberoende av föräldrarnas situation.

/ CW

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv