Vänsterpartiet Haninge

10-­11 januari 2015 Helg på Syninge för Vänsterpartiets föreningar – Haninge, Nacka, Tyresö och Värmdö

INBJUDAN

10-­11 januari 2015 Helg på Syninge för Vänsterpartiets föreningar – Haninge, Nacka, Tyresö och Värmdö

Arrangör: Vänsterpartiet Värmdö, arbetsgrupp Angela Djurfelter, Berit Sjögren, Carolina Falk

Syfte
Helgen syftar till att skapa en mötesplats för aktiva i partiföreningarna där fördjupning sker i frågor om inkludering/antirasism och feminism. Platsen för mötet är Syninge i Norrtälje som är Vänsterpartiets kursgård. Särskild tid avsätts för att prata om hur frågorna ytterligare kan utvecklas inom varje förening. Särskilt nya medlemmars närvaro är prioriterat. Inga särskilda förkunskaper krävs. Helgen är helt kostnadsfri. Såväl kost som logi ingår. Samåkning ordnas till Syninge av varje partiförening.

Bakgrund
Självklart hör alla politiska idéer ihop och bildar en helhet men just feminism och inkludering/antirasism är de områden som Värmdös medlemsmöte och arbetsgruppen valt att sätta främst. Valet av föreläsare har gjorts för att få inledare som har en stark koppling och erfarenhet av partiets värdegrund och som även kan ge stöd till föreningarnas arbete i att utveckla och hitta egna vägar att tillämpa och praktiskt utveckla idéerna för att passa lokala inriktningen.

Feminism har en given plats i Vänsterpartiets politik. Men många medlemmar har frågor om den praktiska tillämpningen och behöver stöd i att hitta strategier för att argumentera och föra diskussionen om jämställdhet framåt både i det internfeministiska arbetet och i det utåtriktade feministiska arbetet.

Vänsterpartiets politik är alltid positiv till det mångkulturella och står för internationell solidaritet och människors lika värde. I dessa tider då fascismen i Europa är starkare än på hundra år och vi i riksdagen har ett parti som lyckats samla dubbelt så stort stöd som Vänsterpartiet på en populistisk högerpolitik med invandrare och särskilt muslimer som syndabockar behöver vi ägna vår uppmärksamhet åt hur de krafter som står emot bäst kan organisera sig för att möta deras framfart.

Program för Syningekonferens 10 – 11 januari 2015

Lördag 10 januari

9.30 – 10.15                                             Fika

10.15 – 11.00                                             Presentation

11.00 – 12.30                                             Seluah Alsaati* om aktivism

12.30 – 14.00                                            Lunch

14.00 – 15.30                                            Mikael Gustavsson** om feminism

Värderingsövningar

15.30 – 16.00                                            Fika

16.00 – 17.30                                            Ali Esbati*** om antirasism

individuellt val av ämnesområde för fördjupning om antirasism

18.00                                            Middag

20.00                                            Vickning

Söndag 11 januari

8.30 – 9.30                                            Frukost

9.30 – 10.15                                            Kreativt projekt kring kommunikation med bilder

10.15 – 11.00                                            Föreningstid

11.00 – 11.15                                            Fika

11.15 – 12.00                                            Föreningstid

12.00 – 13.00                                            Lunch

13.00 – 14.00                                            Utvärdering

* Seluah Alsaati är ordförande för Vänsterpartiets Stockholmsdistrikt

** Mikael Gustavsson är medlem i Vänsterpartiet Nynäshamn och har varit ordförande för Europaparlamentets jämställdhetsutskott från 2012 – 2014

*** Ali Esbati är riksdagsledamot för Vänsterpartiet

Antirasistmöte med Barbro Sörman

Några noteringar från träffen med Barbro Sörman angående Antirasism den 11:e december 2014

• Rasistiska åsikter kan uppkomma när människor känner sig hotade på olika sätt

• Ogynnsamma maktstrukturer är alltid en förutsättning för rasismen – jämlikhet och jämställdhet en avgörande motkraft

• Vänsterpartiet har två huvudstrategier mot rasismen:
1. Att driva vänsterpolitik
2. Att konsekvent bemöta rasistiska attityder och aldrig hålla med

• Man kan inte vara antirasist och t ex antisemit samtidigt. Rasismen är inte selektiv som attityd utan består av ett ’vi – dom’ perspektiv

• Begreppen assimilation – integration – inkludering är viktiga att känna till. (Vi återkommer i vår förening till att diskutera dessa begrepp vid ett senare tillfälle)

• Integration vs inkludering (där integration kräver villkorslös anpassning till rådande normer medan inkludering innebär att individen omsluts av och bidrar till samhället)

• Skilj på att antirasism är ett slags förhållningssätt. Medan migrationspolitik och flyktingmottagning betonar andra aspekter av invandringsfrågan

• Fokusera på relevanta debattämnen med SD, t ex skola, miljö, arbetsrätt, sjukförsäkring, pensioner mm – d.v.s. gå inte in på flyktingfrågor! SD tar t.ex. endast upp muslimska kvinnors problem och är blinda för feministiska krav i övrigt

• Vi bör fråga SD vilka delar av den lagstadgade rätten att söka asyl som de vill plocka bort: HBTQ, religion, etc

• Tänk på den strukturella rasismen, t ex hur en jobbansökan hanteras

• Ställ pensionärer mot riskkapitalister!

• Minoriteter kan omöjligen förtrycka majoriteter!

• Bemöt diskussionen om flyktingmottagandets kostnader med att ingen kan med säkerhet säga vad det kostar. Och jämför med vad vi som redan bor här har kostat samhället upp till arbetsför ålder, i samband med studier, etc

• Vänsterpartiet vill att det ska vara möjligt att söka asyl direkt på de svenska ambassaderna i olika länder för att förhindra människosmuggling och farliga resor över t.ex. Medelhavet

Hur ska vi fårhålla oss under lördagens ”Röd lördag”? – Även om vi delar ut ett flygblad med antirasistisk betoning kan vi med fördel lyfta vår politik i övrigt, med bl a följande utgångspunkter:

• Lyft den politik som framgår av den nedröstade budgeten i riksdagen – även om Löfvén nu inte längre står för den i sin helhet. Anknyt till V:s politik som ju drev på regeringens budget i rätt riktning i frågor som vinster i välfärden, friskolor och etableringsrätten för vårdcentraler, den höjda A-kassan, bort med stupstocken i sjukförsäkringen, äldreomsorgen och dess bemanning, mm

2014-11-12/Göran

‘This Changes Everything’ en bok av Naomi Klein

LEDARE i ETC. KAJSA EKIS EKMAN.

 2014-10-17 08:33

Klein ger oss ett val – kapitalismen eller planeten

Ett företag har bara sina aktieägare att svara inför – inte planeten eller folket. Det är därför, om det ska finnas kapitalism, som stater måste sätta hårda regler för vad de får och inte får göra. Bara så kommer de att skärpa sig.

Om inte Naomi Klein kan få fart i klimatrörelsen, är det få författare som kan. Åtminstone brukar hon ha känsla för timing. Hon skrev No Logo när den globala rättviserörelsen tog fart och Chockdoktrinen precis före finanskraschen. För varje bok går hon längre i sin kritik av kapitalismen. Först kritiserade hon dess effekter i form av reklamen, sedan dess stadier i form av nyliberalismen och nu går hon in på systemets själva kärna. I sin nya bok This Changes Everything – Capitalism vs. The Climate menar hon helt enkelt att vi får välja: det är kapitalismen eller planeten.

Är det så? Måste vi införa planekonomi om vi ska kunna ta itu med det här problemet? Jag öppnar boken och börjar läsa.

Läget idag är att tvågradersmålet ser allt svårare ut att nå. Detta mål som kritiserades i Köpenhamn av många afrikanska delegater för att vara för lågt – redan vid två grader blir torkan för svår – verkar nu orealistiskt. Stiger temperaturen 4 grader kommer stora delar av världen att bli omöjlig att leva i: översvämningar, ekosystems död och matbrist.

Vad är det som hindrar oss att bara stoppa utsläppen? Hur kan mänskligheten, som ska ha utvecklats så mycket, inte bara sätta sig ner och säga: Läget är akut, nu trycker vi på stopp?

Jo, det är klimatförnekelsens tre ansikten. Det ideologiska, det psykologiska och det ekonomiska. Ideologiska klimatförnekare är alla de som aktivt ägnar sig åt att sprida desinformation. Då klimatkrisen nådde medierna 2007 började Timbro, SNS och andra förlag knutna till näringslivet att prångla ut böcker med titlar som Cool it och Chill out. Få av författarna var forskare, och böckerna var ofta rent ideologiskt skräp. Än var det en myt att det blev varmare, än blev det varmare men det var naturligt, än var det bra att det blev varmare. Som i Sarah Palins slogan: ”Jag älskar lukten av utsläpp”. Klimatförnekarna tog sedan till taktiken att nätkriga. En strategi som gett resultat – andelen klimatskeptiker har ökat sedan 2006.

Idag, 2014, känns dock de ideologiska klimatförnekarna nästan progressiva. De talar åtminstone om frågan, till skillnad från alla andra! Nej, de verkliga klimatförnekarna är idag alla vi som helt enkelt undviker frågan. Som vet om att det sker, men gått in i ett som töcken av passiv förnekelse. Som bläddrar förbi artiklar om klimatet, som inte engagerar sig. Kanske kommer nu ett uppsving för aktivismen i Sverige – förra månaden startades ett nytt klimatnätverk, Stormvarning.

Men den största anledningen till att så lite händer, menar Klein, är marknaden. Då städer satsar på sol- och vindkraft, försöker fossilkapitalet att stoppa det! Och regeringar går deras ärenden. Kina har stämt Italien för att de satsar på förnybar energi, USA har tagit hjälp av WTO för att attackera Indiens solcellssatsningar. Och Indien har i sin tur hotat att stämma USA för samma sak. Vad det handlar om är att satsningar på lokalproducerad energi går emot frihandelsavtal – de ”diskriminerar företag från resten av världen.” Om detta inte är att missbruka ordet diskriminering, så vet jag inte vad det är. WTO har nu förbjudit Kanada att satsa på lokalproducerad energi.

Ärligt talat, vad är detta för barnsligheter? Jordens överlevnad står på spel! Detta bevisar bara vad jag länge tänkt: att kapitalismen lurar oss med sitt yttre. Man tror att det är ett ordentligt system. Det representeras av allvarliga män i mörka kostymer i slips som aldrig säger ”jag vet inte” utan ”det är svårt att förutsäga med den information vi har i nuläget”. Men i själva verket är det inget system alls! Det är bara total anarki, med varje företag som bara tänker på sig självt, jagar runt jorden och gör allt vansinnigare saker för att göra vinst. Som att riva upp halva Kanada för att dra ut oljan ur sanden eller lura folk att göra pengar på pengar.

Saken med kapitalismen är inte att den är god eller ond, utan att den är ansvarslös till sin natur. Ett företag har bara sina aktieägare att svara inför – inte planeten eller folket. Det är därför, om det ska finnas kapitalism, som stater måste sätta hårda regler för vad de får och inte får göra. Bara så kommer de att skärpa sig.

This Changes Everything är inte lika analytiskt nyskapande som Chockdoktrinen. Mycket av det Klein skriver har redan sagts i åratal av klimataktivister. Men det är Kleins förmodligen mest feministiska bok hittills. Hon upptäcker ekofeminismen, talar om behovet att sakta ner och berättar om sina svårigheter med att bli gravid. Intressant nog verkar det ofta vara i samband med att människor blir föräldrar som de börjar tänka på klimatet: samma sak beskrev George Monbiot i sin bok Heat från 2006.

Jag håller med Klein om att det gäller att sätta stopp för profitjakten om vi ska kunna rädda planeten. Hon är dock för abstrakt när hon ska förklara hur. Jag är allergisk mot folk som skriver ”krossa kapitalismen” utan att precisera. Detta slagord, som ska uppvigla folk, har tyvärr kommit att få motsatt effekt: varje gång jag läser det blir jag övertygad om att allt kommer fortsätta precis som vanligt.

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv