Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö