sida

Våra förtroendevalda i kommun, nämnder och beredningar

KOMMUNALA GRUPPEN

Patrik Olofsson

Politisk sekreterare för Vänsterpartiet Haninge

För kontakt: mejla [email protected] Eller ring: 08-606 47 58, telefontid: måndag 9-16

Samuel Skånberg

Gruppledare, ordinarie ledamot kommunstyrelsen

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i Socialnämnden
Ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter
Ledamot i Hållbarhetsberedningen

Mail: [email protected]
Mobil: 0738385753
Bor: Brandbergen

Klimatfrågan ligger mig varmt om hjärtat. Det är inte på individnivå vi löser klimatfrågan. Det är tillsammans vi gör de strukturella ändringarna som behövs. Men folks engagemang i de här frågorna och vilja att själva engagera sig och dra sitt strå till stacken är viktigt. Därför måste vi öka förutsättningar för människor att leva på ett hållbart sätt så att det är billigt, bekvämt och bra att leva hållbart och dyrt att inte leva hållbart. De allra flesta vill göra hållbara val! En viktig del i det här är att få folk att åka kollektivt och cykla er och åka bil mindre. Vår massiva köttkonsumtion är ett annat stort problem. Därför behöver vi uppmuntra att folk äter mer vegetabilier vilket är bättre för klimatet, för hälsan och för djuren.

Bostäder engagerar mig också. Bristen på hyresrätter är stor i Haninge, vi ligger långt under snittet för allmännyttiga hyresrätter i länet. Detta är för att kommunen inte vågat bygga fler och för att det finns ideologiskt motstånd. Tidigare högerstyre har sålt ut många allmännyttiga hyresrätter. Väldigt många har inte råd att köpa en dyr bostadsrätt eller kanske inte ens har råd till en dyr hyresrätt. Därför är det viktigt att vi bygger klimatsmarta hyresrätter med rimlig hyra. Att bygga blandat är bra, det är bra när folk från olika bakgrund och livssituation möts.

http://haninge.vansterpartiet.se/2016/12/13/mer-ekologisk-och-vegetarisk-mat-for-klimatet-och-halsans-skull/
http://haninge.vansterpartiet.se/2017/04/02/cykelsituationen-i-haninge/
http://haninge.vansterpartiet.se/2016/12/07/bygg-kollektivhus-i-allmannyttan/
http://www.etc.se/inrikes/vi-ar-manga-som-vill-att-haninge-hjalper-nyanlanda
http://stockholm.etc.se/debatt/blind-marknadstro-och-sd-anpassning-hos-haningemoderaterna
http://haninge.vansterpartiet.se/2017/02/25/forbjud-vilda-djur-pa-cirkusar-i-haninge/

Sevim Celepli

Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i Grund- och Förskolenämnden

Ersättare Förbundsmöte Storsthlm (tidigare KSL)

Mejl: [email protected]

Presentation av Sevim inför valet 2018.

 

Åsa Bååth

Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i Äldrenämnden

William Friström

Ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i Kultur- och demokratinämnden

Årsmötesombud Folkets Hus

Pembegül Celepli

Ersättare i Idrott- och fritidsnämnden

Ersättare i Kommunfullmäktige

Nafi Cilgin

Ersättare i Kommunfullmäktige

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

Valnämnden

Wida Rahimi

Ersättare Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Niina Tütüncü

 

Ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde

Jag har bott i Haninge sedan jag kom till Sverige från Finland 1975. Jag har facklig bakgrund och arbetar idag med personalfrågor. Jobb och trygga arbetsvillkor ligger mig därför varmt om hjärtat. Att bevara och utveckla jobben här i Haninge kommer jag att arbeta hårt för. Vi ska vara en levande kommun!

Jag fick möjligheten att gå i finskspråkig klass till högstadiet, det är jag tacksam för. Språket är en nyckel till att bevara sin kultur men också en förutsättning för att lära sig svenska. Att Haninge är ett finskt förvaltningsområde är något vi ska vara stolta över och som jag vill vara med och utveckla

Mejl [email protected]

Harald Gärdek

Ordinarie ledamot i Stadsbyggnadsnämnden

Jan O Gustafsson

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

ÖVRIGA PERSONLIGA HEDERSUPPDRAG

Eva Otter (tf. bor i Tyresö)

Borgerlig Vigselförättare

Vakant

Borgerlig Begravningsförättare

 

 

 

Kopiera länk