Vänsterpartiet Haninge

Fyllnadsval och årsmöte 2006

Den 16:e oktober 2005 hade vi ett fyllnadsval i partiet för att ersätta de styrelserepresentanter som flyttat eller slutat av andra skäl.

Invalda ersättare:


 


Sven Johansson, kassör


Susann Näslund, ordinarie ledamot


Mehmet Coksüret, ordinarie ledamot


Kali Jadidoleslami, ordinarie ledamot


Inger Johansson, suppleant


Nafi Cilgin, suppleant


Jan O Gustavsson, ordförandeResten av den gamla styrelsen behåller sina platser och funktioner.


Årsmötet 2006 kommer att hållas under februari månad. Datum är ännu ej fastställt men kommer troligen bestämmas inom en vecka. Det kommer att informeras om det på hemsidan veckor innan kallelsen ramlar ner i en brevlåda nära dig..

Vänsterpartiet i Haninge – Hemsidan åter igång!

Hemsidan åter igång efter ett längre uppehåll…
Vänsterpartiet i Haninge har nu fått igång hemsidan efter en längre tid. Vi kommer att använda sidan till att tipsa om kommande evenemang och inom kort så kommer vi att lägga ut mailadresser till styrelsemedlemmarna i föreningen.

Under senhösten har vi haft fyllnadsval till styrelsen och på partimötet den 15:e januari fick vi en rapport från kongressen. Utförligare rapporter kommer inom kort..

En förteckning över styrelsemedlemmarna kommer att läggas in här på hemsidan under de närmaste dagarna.

Har du förslag till artiklar eller frågor så kan du skicka ett mail till [email protected] så vidarebefordras mailet till den det berör.

Ung Vänster i Haninge kommun

Det finns en avdelning av landets klokaste ungdomsförbund, Ung Vänster, även i Haninge kommun förstås.
Deras hemsida kommer att finnas under http://www.ungvanster.se/ och när den är klar så kommer vi att länka dit. Kontaktinformation för dem kommer att finnas både här på partiets hemsida och deras egen.

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv