Anti-rasism

Papperslösa

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet anordnar en manifestation för papperslösas rätt till sjukvård i Sverige. Rätt till vård på lika villkor!!! SÖNDAG 18 maj, KL14.00 MYNTTORGET Kan vi acceptera att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna?Är det rätt att det i vår demokrati finns tusentals människor som nekasvård? På söndag anordnar Humanistiska föreningen vid Stockholmsuniversitet en manifestation till stöd för asylsökandes och papperslösasrätt till vård. Talar gör bland andra:– Magnus Andersson, ordförande Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)– Gunvor G Ericson, riksdagsledamot (Mp)– Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet– Cecilia Modig, chef Rädda barnens center för barn och ungdomar...

Vad hände på Kommunfullmäktige?

Vi tänkte försöka ha återkommande artiklar som behandlar vad som händer på Kommunfullmäktige och i synnerhet vilka förslag som Vänsterpartiet försöker få igenom. Till Kommunfullmäktige den 12/5 hade Vänsterpartiet lämnat in följande motioner: 1. Motion angående barnomsorg när föräldrarna behöver – Nafi Cilgin (v). Bilaga 72.082. Motion om att införa barnchecklista i kommunala beslut – Nafi Cilgin (v). Bilaga 73.08 Tillsammans med Socialdemokraterna lämnades följande motion: Motion om att inrätta en gemensam bostadsförmedling – Barbro Nordgren (s), Magnus Sundberg (s) och Nafi Cilgin (v). Bilaga 70.08 Ovanstående länkar pekar till Hainge Kommuns hemsida där även föredragslistan finns att läsa i...

Vad händer under maj i ABF-huset?

Du hinner fortfarande lyssna till några spännande föreläsningar i ABF- huset innan sommaruppehållet! Här följer ett litet urval. För mera information kontakta ABF. Måndag 5 majVi som visste alltMinnesbilder från 1960-talets vänsterrörelse1960- och 1970-talets ungdomsuppror var i hög grad en politisk rörelse som vände upp och ned på traditionella värderingar. Håkan Arvidson, statsvetare, minns dessa turbulenta år och berättar också om vägen ut ur vänsterrörelsens värderingar och samhällssyn. Moderator: Göran Eriksson, ABF StockholmKl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré 50 kr Måndag 5 majRasism och könFataneh Farahanis, etnolog vars avhandling behandlar iranskfödda svenska kvinnors syn på sexualitet samtalar med journalisten...

Kalendarium

Högst upp i spalten till vänster på denna sida kan du finna vårt kalendarium. Där kommer vi att lägga upp information om vad som händer och sker, dels här i Haninge och dels i Storstockholm i övrigt.

Seminarium – Forum för levande historia

Hur skriver ett samhälle sin historia, för vem och i vems intresse? Seminarium – Forum för levande historia Plats: ABF huset, Sveavägen 41 Datum: 2008-05-12 Tid: 18.00 Arrangör: Centrum för Marxistiska Samhälsstudier och ABF Beskrivning: Ideologi och historia Forum för Levande historia Historieskrivningen säger något om den tid den skrivs i; den kan an- vändas till att legitimera rådande hegemoniska maktintressen, eller tjäna oppositionella krafter i kampen för ett annat samhälle. Seminariet vill med denna diskussion sätta in den senaste debatten om Forum för Levande Historia i ett vidare sammanhang och i relation till historieskrivningens roll i den i vårt...