Vänsterpartiet Haninge

AMNESTY: VÅLDET MOT KVINNOR ÄR DEN STÖRSTA MÄNNISKORÄTTS-SKANDALEN I VÅR TID

Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I hemmet och i samhället, i krig och i fred blir kvinnor misshandlade, våldtagna, stympade och dödade. Våldet förekommer i alla samhällsklasser, hos alla folkgrupper och i alla kulturer och förövarna går nästan alltid fria.
Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I hemmet och i samhället, i krig och i fred blir kvinnor misshandlade, våldtagna, stympade och dödade. Våldet förekommer i alla samhällsklasser, hos alla folkgrupper och i alla kulturer och förövarna går nästan alltid fria.
Överallt i världen riskerar kvinnor att utsättas för diskriminering och våld från stat, samhälle och familj. Många når inte ens vuxen ålder eftersom de dödas redan som spädbarn.
Varje år våldtas miljontals kvinnor av sin partner, sina anhöriga, främlingar, arbetsgivare, kolleger, vakter och soldater. Våld mot kvinnor används också som vapen i väpnade konflikter i syfte att avhumanisera kvinnan eller det samhälle hon lever i. Våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar som inskränker eller helt upphäver kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter.

Amnesty i världen
Amnesty International, som har drygt 1,5 miljoner medlemmar i mer än 150 länder, arbetar för en värld där varje människa åtnjuter alla rättigheter i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella människorättsnormer. Amnesty är politiskt, religiöst och ekonomiskt obundet. Vi varken stöder eller motsätter oss någon regering eller politiskt system och inte heller åsikterna hos dem vars rättigheter vi försöker skydda. Amnesty arbetar för dem som fängslas för sina åsikters skull, för dem som torteras, döms till döden, mördas av politiska skäl eller på annat sätt får sin psykiska eler fysiska integritet allvarligt kränkt. Amnestys arbetsmetoder är att utreda och dokumentera, att utöva påtryckningar samt att informera, utbilda och skapa opinion i syfte att förebygga, förhindra och stoppa kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Amnesty i Haninge
I Haninge arbetar grupp 154 av Amnestys svenska sektion. Vi har givetvis deltagit i kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor som startade i mars 2004. Varje månad träffas gruppen för att skriva vädjandebrev till mottagare runt om i världen. Här några uppgifter ur 2005 års verksamhetsberättelse:
• Gruppen avsände under året 178 vädjandebrev.
• Gruppen fick under året kännedom om att 18 fångar som vi vädjat för blivit frisläppta: 4 från Oman, 3 från Saudiarbaien, 2 från Vietnam, 2 från Irak, 1 från Burma, 1 från Moldavien, 1 från Kuba, 1 från Bahrain, 1 från Grekland, 1 från Kina och 1 från Mexiko.
• Gruppen har deltagit i aktioner mot dödsstraff och i aktionen ”Stoppa tortyren nu”.

Skriv ett Amnestybrev!
Grupp 154 tar tacksamt mot bidrag från allmänheten. Vårt plusgirokonto är 48 80 54 – 8. Ett sätt att stödja oss är också att skriva ett vädjandebrev. Här ett förslag till vädjandebrev angående den usla situationen för kvinnor i Ryssland. Våld mot kvinnor betraktas där ofta som en familjeangelägenhet. Skriv till President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovitj Putin, Rossijskaja Federatsija, 103132 g. Moskva, 4 Staraja Plosjtjad, Ryssland (skicka gärna en kopia till Ryska Federationens ambassad, Gjörwellsgatan 31, 112 60 Stockholm):

Dear President Putin,

I am very concerned about reports of violence against women in the family in Russia and elsewhere in the world. This kind of violence is a crime and a human rights abuse that seriously affects the life and dignity of women. It is, however, often hidden and perceived as a family matter. Therefore we call on you, Mr. President, to make a powerful statement that violence against women in the family is unacceptable and can never be justified. Under international law, state parties have obligations to protect women from violence in the family, investigate all allegations of this kind and punish the perpetrators.
I would also like to ask you for your public support to measures undertaken by regional and local authorities and by non-governmental organizations such as shelters, hotlines and legal and psychological support for the victims.
I would greatly appreciate you adressing these issues as a matter of urgency.

Yours sincerely,
(namnteckning)

Kravet på Putin är allså att skyndsamt göra en kraftfullt uttalande om att våld mot kvinnor i hemmet aldrig kan tolereras. Det är staternas skyldighet att skydda kvinnor mot detta slags våld, att utreda anklagelser av sådant slag och att ställa förövarna inför rätta. Stöd bör också ges till lokala initiativ att ge misshanlade kvinnor skyddad bostad, larmtelefon och rättsligt och psykologiskt stöd.

Vill du vara med i vårt arbete? Hör i så fall av dig till gruppens ordförande John Lind, tel
745 11 99.

Aron Etzler om ”tredje alternativ”

Aron Etzler skriver en intressant artikel om Lars Ohlys besök i Norge nyligen.
– Den politiska debatten i Sverige uppehåller sig mycket vid vad som har gjorts, säger Lars Ohly. Det håller inte, framför allt inte för ett vänsterparti.

– I Norge ligger tyngdpunkten på att man inte är nöjd – inte att man är stolt, säger Lars Ohly efter sitt studiebesök i vårt västra grannland.
– Och så skall det vara. Både Sosialistiskt venstreparti och vänsterpartiet är systemförändrande partier.
Det råder inget tvivel om vilket land som vänsterpartiets ordförande ser som förebild för regeringssamverkan.

Läs artikeln på Flammans hemsida..

http://www.flamman.se/inrikes.php?id=3131

Årsmötet beslutade bland annat..

Att (v) i Haninge haft årsmöte har väl ingen missat. Något protokoll från mötet han ännu inte influtit men den nya styrelsen är klar.
Att (v) i Haninge haft årsmöte har väl ingen missat. Något protokoll från mötet han ännu inte influtit men den nya styrelsen är klar.

Den består av:
Jan O Gustavsson Ordförande.
Sven Johansson Kassör.

Ledamöter:
Susann Näslund.
Mehmet Coksurer.
Kali Jadidolesami

Ersättare:
Inger Johansson
Björn Ribbert

Vill du komma i kontakt med dessa kan du maila till [email protected]

Reinfeldtskarikatyrerna i media

För några dagar avslöjades att en anställd på socialdemokraternas partiexpedition på arbetstid sänt anonyma mail till Reinfeldt och medierna.
Givetvis ett urbota korkat tilltag och vederbörande har nu mist arbetet. Men sedan dyker det upp en pseudodebatt om karikatyrteckningar som SSU tillverkat. Högerpressen skriver upprört och högerledaren ser förkrossad ut på bilderna i tidningarna.

Men de teckningar som SSU gjort är inga ”Muhammedkarikatyrer” i något avseende. Det är satir i karikatyrform och de flesta är riktigt skojiga. Det handlar definitivt inte om teckningar ens tillnärmelsevis i samma kaliber som MUF gjorde mot Olof Palme för 20 år sedan.

Det är lite förvånande eftersom det finns skäl att anta att högerledaren själv var med i MUF på den tiden.. / Jan-Inge Flücht

Upprop mot rasism och intolerans

I efterdyningarna av de bilder på profeten Mohammed som publicerades i Jyllandsposten, går nu representanter för olika organisationer samman bakom ett upprop mot rasism och intolerans.

2006-02-09

Upprop mot rasism och intolerans

I efterdyningarna av de bilder på profeten Mohammed som publicerades i Jyllandsposten, går nu representanter för olika organisationer samman bakom ett upprop mot rasism och intolerans.

I uppropet står det bland annat: ”vi tar avstånd från alla krafter – såväl främlingsfientliga som våldsförhärligande – som exploaterar den situation som uppkommit. Försoning kan nås genom att

vi använder våra demokratiska och fri- och rättigheter till att bekämpa rasism och intolerans.”

Undertecknarna anordnar en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm, klockan 12.00 på lördag 11 februari .

Bland undertecknarna finns bland andra representanter för Sveriges unga muslimer, Svenska kyrkans unga, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Uppropet kan läsas i sin helhet på vänsterpartiets hemsida.

http://www.vansterpartiet.se/vp/30904.cs

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv