Vänsterpartiet Haninge

Vänsterpartiet minns skotten i Ådalen

Enligt en utredning som berördes på Folk och Försvars konferens i Åre så kommer troligen snart ett lagförslag som medger att militär personal sätts in mot terrorister.

Vad ordet ”terrorist” egentligen avser förstår vi säkerligen alla idag. Men de flesta ord utsätts för en viss begreppsglidning, ordens innebörd förändras över åren. Och därför är vänsterpartiet negativa till att man förändrar den lag som hindrar myndigheterna att involvera militär personal.

Så här skriver Flamman: Terrorism är brottslighet och inte krigshandlingar och bör därför bekämpas inom ramen för det öppna och civila samhället. Den anser vänsterpartiet som motsätter sig de ökade befogenheterna för försvarsmakten som försvarsberedningen nu öppnar för. – Jag vill inte ha ett samhälle där militär kan sättas in mot civila, säger Berit Jóhannesson, V-ledamot av försvarsberedningen.  Dessutom, tillägger hon, kan terrorism inte bekämpas med militära medel. I Sverige kan vi istället förebygga terrorism och annan svår brottslighet genom socialt och polisiärt arbete.”Hela artikeln finns att läsa på flammans hemsida http://www.flamman.se/inrikes.php?id=2989

Fyllnadsval och årsmöte 2006

Den 16:e oktober 2005 hade vi ett fyllnadsval i partiet för att ersätta de styrelserepresentanter som flyttat eller slutat av andra skäl.

Invalda ersättare:


 


Sven Johansson, kassör


Susann Näslund, ordinarie ledamot


Mehmet Coksüret, ordinarie ledamot


Kali Jadidoleslami, ordinarie ledamot


Inger Johansson, suppleant


Nafi Cilgin, suppleant


Jan O Gustavsson, ordförandeResten av den gamla styrelsen behåller sina platser och funktioner.


Årsmötet 2006 kommer att hållas under februari månad. Datum är ännu ej fastställt men kommer troligen bestämmas inom en vecka. Det kommer att informeras om det på hemsidan veckor innan kallelsen ramlar ner i en brevlåda nära dig..

Vänsterpartiet i Haninge – Hemsidan åter igång!

Hemsidan åter igång efter ett längre uppehåll…
Vänsterpartiet i Haninge har nu fått igång hemsidan efter en längre tid. Vi kommer att använda sidan till att tipsa om kommande evenemang och inom kort så kommer vi att lägga ut mailadresser till styrelsemedlemmarna i föreningen.

Under senhösten har vi haft fyllnadsval till styrelsen och på partimötet den 15:e januari fick vi en rapport från kongressen. Utförligare rapporter kommer inom kort..

En förteckning över styrelsemedlemmarna kommer att läggas in här på hemsidan under de närmaste dagarna.

Har du förslag till artiklar eller frågor så kan du skicka ett mail till [email protected] så vidarebefordras mailet till den det berör.

Ung Vänster i Haninge kommun

Det finns en avdelning av landets klokaste ungdomsförbund, Ung Vänster, även i Haninge kommun förstås.
Deras hemsida kommer att finnas under http://www.ungvanster.se/ och när den är klar så kommer vi att länka dit. Kontaktinformation för dem kommer att finnas både här på partiets hemsida och deras egen.

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv