Okategoriserade

Valberedningens Riksdagslista

Vänsterpartiets valberedning för riksdagslistan i Stockholms län har presenterat sitt förslag på kandidater. Utmärkande är att kandidaterna är relativt unga. Vänsterpartiets valberedning för riksdagslistan i Stockholms län har presenterat sitt förslag på kandidater. Utmärkande är att kandidaterna är relativt unga.  Vänsterpartiets valberedning för riksdagslistan i Stockholms län har presenterat sitt förslag på kandidater. Utmärkande är att kandidaterna är relativt unga. Listan antas på en valkonferens den 4-5 februari, då ombud från länets partiföreningar röstar om vilka namn som ska stå på listan och i vilken ordning. Vi vill inte föregripa eller påverka valkonferensen, men självklart hoppas vi att det förslag...

De kallas ”evighetsgäldenärer”

Den rubriken har Lars Ohly valt på ett inlägg som handlar om inkassobolagens verksamhet. I SVT: s God morgon Sverige säger en tjänsteman från Kronofogdemyndigheten att man måste undersöka om den kraftiga ökningen av ärenden beror på en sjunkande betalningsmoral. Vilka är då dessa ”destruktiva” människor med ”dålig betalningsmoral”?  Jo, det är personer som till följd av skilsmässor, långtidssjukskrivningar, arbetslöshet och konkurser har blivit överskuldsatta. Dom kallas ”evighetsgäldenärer” och kämpar i åratal för att göra rätt för sig och för att betala av sina skulder. De bemöts av hån och nedlåtande attityder samtidigt som inkassobolagen håvar in stora vinster genom...

Vänsterpartiet minns skotten i Ådalen

Enligt en utredning som berördes på Folk och Försvars konferens i Åre så kommer troligen snart ett lagförslag som medger att militär personal sätts in mot terrorister. Vad ordet ”terrorist” egentligen avser förstår vi säkerligen alla idag. Men de flesta ord utsätts för en viss begreppsglidning, ordens innebörd förändras över åren. Och därför är vänsterpartiet negativa till att man förändrar den lag som hindrar myndigheterna att involvera militär personal. Så här skriver Flamman: ”Terrorism är brottslighet och inte krigshandlingar och bör därför bekämpas inom ramen för det öppna och civila samhället. Den anser vänsterpartiet som motsätter sig de ökade befogenheterna...

Fyllnadsval och årsmöte 2006

Den 16:e oktober 2005 hade vi ett fyllnadsval i partiet för att ersätta de styrelserepresentanter som flyttat eller slutat av andra skäl. Invalda ersättare:   Sven Johansson, kassör Susann Näslund, ordinarie ledamot Mehmet Coksüret, ordinarie ledamot Kali Jadidoleslami, ordinarie ledamot Inger Johansson, suppleant Nafi Cilgin, suppleant Jan O Gustavsson, ordförande Resten av den gamla styrelsen behåller sina platser och funktioner. Årsmötet 2006 kommer att hållas under februari månad. Datum är ännu ej fastställt men kommer troligen bestämmas inom en vecka. Det kommer att informeras om det på hemsidan veckor innan kallelsen ramlar ner i en brevlåda nära dig..

Vänsterpartiet i Haninge – Hemsidan åter igång!

Hemsidan åter igång efter ett längre uppehåll… Vänsterpartiet i Haninge har nu fått igång hemsidan efter en längre tid. Vi kommer att använda sidan till att tipsa om kommande evenemang och inom kort så kommer vi att lägga ut mailadresser till styrelsemedlemmarna i föreningen. Under senhösten har vi haft fyllnadsval till styrelsen och på partimötet den 15:e januari fick vi en rapport från kongressen. Utförligare rapporter kommer inom kort.. En förteckning över styrelsemedlemmarna kommer att läggas in här på hemsidan under de närmaste dagarna. Har du förslag till artiklar eller frågor så kan du skicka ett mail till [email protected] så...