Våra förtroendevalda i kommun, nämnder och beredningar

KOMMUNALA GRUPPEN

Tove Ovsiannikov
Politisk sekreterare för Vänsterpartiet Haninge

för kontakt: mejla [email protected] Eller ring: 08-606 47 58

Nafi Cilgin
1:e Ledamot i Kommunfullmäktige
Gruppledare för Vänsterpartiet Haninge
Ersättare i Kommunstyrelsen

Tove Ovsiannikov
2:e Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Socialnämnden
Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

Samuel Skånberg
3:e Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i nämnden för Mänskliga Rättigheter (MR)

Hans Rosén
1:a Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Grund- och Förskolenämnden
Ersättare i Handikapprådet

Anne-Catrin Eneroth

Ledamot i Kommunfullmäktiges Valnämnd

John Lind
Ersättare i Stiftelsen Tyrestaskogen
Ledamot i arbetet med Översiktsplan för Haninge

Ersättare i kultur och fritidsnämnden

 

Carl-Henrik Mattsson
Ledamot i Revisionen
Jan O Gustafsson
Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

Nafi Cilgin
Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

Vakant
Ledamot i Finska förvaltningsområdet

ÖVRIGA PERSONLIGA HEDERSUPPDRAG

Eva Otter (tf. bor i Tyresö)
Borgerlig Vigselförättare

Vakant
Borgerlig Begravningsförättare

 

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv