Våra förtroendevalda i kommun, nämnder och beredningar

KOMMUNALA GRUPPEN

Tove Ovsiannikov
Politisk sekreterare för Vänsterpartiet Haninge

För kontakt: mejla [email protected] Eller ring: 08-606 47 58

Tove Ovsiannikov

Nafi Cilgin

Samuel Skånberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafi Cilgin

1:e Ledamot i Kommunfullmäktige
Gruppledare för Vänsterpartiet Haninge
Ersättare i Kommunstyrelsen

Tove Ovsiannikov

2:e Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Socialnämnden
Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

Samuel Skånberg

3:e Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i nämnden för Mänskliga Rättigheter (MR)

Hans Rosén

John Lind

Jan O Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rosén

1:a Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Grund- och Förskolenämnden
Ersättare i Handikapprådet

Anne-Catrin Eneroth

Ledamot i Kommunfullmäktiges Valnämnd

John Lind

Ersättare i Stiftelsen Tyrestaskogen
Ledamot i arbetet med Översiktsplan för Haninge
Ersättare i kultur och fritidsnämnden

Carl-Henrik Mattsson

Ledamot i Revisionen

Jan O Gustafsson

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

Nafi Cilgin

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

Vakant

Ledamot i Finska förvaltningsområdet

ÖVRIGA PERSONLIGA HEDERSUPPDRAG

Eva Otter (tf. bor i Tyresö)

Borgerlig Vigselförättare

Vakant

Borgerlig Begravningsförättare

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv