Våra förtroendevalda i kommun, nämnder och beredningar

KOMMUNALA GRUPPEN

Tove Ovsiannikov
Politisk sekreterare för Vänsterpartiet Haninge

För kontakt: mejla [email protected] Eller ring: 08-606 47 58

 

 

 

Nafi Cilgin

Samuel Skånberg

Tove Ovsiannikov

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafi Cilgin

1:e Ledamot i Kommunfullmäktige
Gruppledare för Vänsterpartiet Haninge
Ersättare i Kommunstyrelsen

 

Tove Ovsiannikov

Politisk sekreterare för vänsterpartiet Haninge
ledamot i fullmäktige
ersättare i socialnämnden
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Mejl: [email protected]

Jag har bott i Haninge, Brandbergen sedan 2010 och trivs väldigt bra. Utöver arbetet som pol. Sek. studerar jag heltid på Södertörns högskola, ett mastersprogram i offentlig organisation och ledning.

Jag blev aktiv i vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung Vänster några månader innan valet 2006 och sedan dess har politik varit en stor del av mitt liv. Sedan 2010 är jag aktiv i Vänsterpartiet.

Mitt intresse för samhällsfrågor har alltid varit stort och jag intresserar mig extra för frågorna som rör feminism och social utsatthet. Vi måste jobba hårt för att jämställdheten ska öka och fatta politiska beslut som ökar möjligheten för det. Det kan handla om allt från föräldraförsäkringen till en feministisk stadsplanering. Många har eller kommer någon gång under sitt liv hamna i en situation som det är svårt att komma ur själv. Det kan vara arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk eller något annat som kräver hjälp och stöd från samhället. Jag tycker det är viktigt att dessa frågor alltid finns på dagordningen och att vi skapar ett samhälle som är jämställt och där det finns möjlighet till hjälp när livet är för svårt.

Jag är också mycket intresserad av hur den offentliga förvaltningen, det vill säga, välfärden är organiserad och på vilka sätt den kan bli mer demokratiskt och fungera både för medborgare och de som arbetar i offentlig sektor. Många anser att offentlig sektor är byråkratisk och ineffektiv och att välfärden kostar för mycket pengar, vilket säkerligen kan stämma i vissa avseenden, men som det ser ut idag är många verksamheter styrda av att vara kostnadseffektiva istället för behovsstyrda. Vänsterpartiet vill att välfärden ska komma alla till del oavsett var du bor, har för inkomst eller behov. Dessa frågor som rör organisation, ledarskap och styrning kommer vi nog få se en hel del mer av framöver inte minst på nationell nivå, eftersom det är många som börjar tröttna på att välfärdens professioner som poliser, lärare och socialsekreterare får ägna allt mer tid till att administrera och visa på effektiva verksamheter istället för att ägna sig åt det som de utbildat sig till och möta medborgarna.

Vänsterpartiet för en politik som de allra flesta tjänar på, där det finns en plats för alla och det gör mig stolt. Till Vänsterpartiet Haninge är alla välkomna att bidra med det du kan och med den tid du har. Du får gärna höra av dig till mig om du är intresserad av vad vänsterpartiet gör i kommunen eller om har idéer på vad vi bör lyfta upp.

 

 

Samuel Skånberg

ledamot i kommunfullmäktige
ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter
ledamot i Hållbarhetsberedningen

Mail: [email protected]
Mobil: 0738385753
Bor: Brandbergen

Klimatfrågan ligger mig varmt om hjärtat. Det är inte på individnivå vi löser klimatfrågan. Det är tillsammans vi gör de strukturella ändringarna som behövs. Men folks engagemang i de här frågorna och vilja att själva engagera sig och dra sitt strå till stacken är viktigt. Därför måste vi öka förutsättningar för människor att leva på ett hållbart sätt så att det är billigt, bekvämt och bra att leva hållbart och dyrt att inte leva hållbart. De allra flesta vill göra hållbara val! En viktig del i det här är att få folk att åka kollektivt och cykla er och åka bil mindre. Vår massiva köttkonsumtion är ett annat stort problem. Därför behöver vi uppmuntra att folk äter mer vegetabilier vilket är bättre för klimatet, för hälsan och för djuren.

Bostäder engagerar mig också. Bristen på hyresrätter är stor i Haninge, vi ligger långt under snittet för allmännyttiga hyresrätter i länet. Detta är för att kommunen inte vågat bygga fler och för att det finns ideologiskt motstånd. Tidigare högerstyre har sålt ut många allmännyttiga hyresrätter. Väldigt många har inte råd att köpa en dyr bostadsrätt eller kanske inte ens har råd till en dyr hyresrätt. Därför är det viktigt att vi byggar klimatsmarta hyresrätter med rimlig hyra. Att bygga blandat är bra, det är bra när folk från olika bakgrund och livssituation möts.

På vardagen jobbar jag som webbutvecklare.

http://haninge.vansterpartiet.se/2016/12/13/mer-ekologisk-och-vegetarisk-mat-for-klimatet-och-halsans-skull/
http://haninge.vansterpartiet.se/2017/04/02/cykelsituationen-i-haninge/
http://haninge.vansterpartiet.se/2016/12/07/bygg-kollektivhus-i-allmannyttan/
http://www.etc.se/inrikes/vi-ar-manga-som-vill-att-haninge-hjalper-nyanlanda
http://stockholm.etc.se/debatt/blind-marknadstro-och-sd-anpassning-hos-haningemoderaterna
http://haninge.vansterpartiet.se/2017/02/25/forbjud-vilda-djur-pa-cirkusar-i-haninge/

 

 

 

 

Hans Rosén

John Lind

Jan O Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rosén

1:a Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Grund- och Förskolenämnden
Ersättare i Handikapprådet

Anne-Catrin Eneroth

Ledamot i Kommunfullmäktiges Valnämnd

John Lind

Ersättare i Stiftelsen Tyrestaskogen
Ledamot i arbetet med Översiktsplan för Haninge
Ersättare i kultur och fritidsnämnden

Carl-Henrik Mattsson

Ledamot i Revisionen

Jan O Gustafsson

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

Nafi Cilgin

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

Vakant

Ledamot i Finska förvaltningsområdet

ÖVRIGA PERSONLIGA HEDERSUPPDRAG

Eva Otter (tf. bor i Tyresö)

Borgerlig Vigselförättare

Vakant

Borgerlig Begravningsförättare

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv