Feminism

AMNESTY: VÅLDET MOT KVINNOR ÄR DEN STÖRSTA MÄNNISKORÄTTS-SKANDALEN I VÅR TID

Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I hemmet och i samhället, i krig och i fred blir kvinnor misshandlade, våldtagna, stympade och dödade. Våldet förekommer i alla samhällsklasser, hos alla folkgrupper och i alla kulturer och förövarna går nästan alltid fria.
Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I hemmet och i samhället, i krig och i fred blir kvinnor misshandlade, våldtagna, stympade och dödade. Våldet förekommer i alla samhällsklasser, hos alla folkgrupper och i alla kulturer och förövarna går nästan alltid fria.
Överallt i världen riskerar kvinnor att utsättas för diskriminering och våld från stat, samhälle och familj. Många når inte ens vuxen ålder eftersom de dödas redan som spädbarn.
Varje år våldtas miljontals kvinnor av sin partner, sina anhöriga, främlingar, arbetsgivare, kolleger, vakter och soldater. Våld mot kvinnor används också som vapen i väpnade konflikter i syfte att avhumanisera kvinnan eller det samhälle hon lever i. Våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar som inskränker eller helt upphäver kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter.

Amnesty i världen
Amnesty International, som har drygt 1,5 miljoner medlemmar i mer än 150 länder, arbetar för en värld där varje människa åtnjuter alla rättigheter i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella människorättsnormer. Amnesty är politiskt, religiöst och ekonomiskt obundet. Vi varken stöder eller motsätter oss någon regering eller politiskt system och inte heller åsikterna hos dem vars rättigheter vi försöker skydda. Amnesty arbetar för dem som fängslas för sina åsikters skull, för dem som torteras, döms till döden, mördas av politiska skäl eller på annat sätt får sin psykiska eler fysiska integritet allvarligt kränkt. Amnestys arbetsmetoder är att utreda och dokumentera, att utöva påtryckningar samt att informera, utbilda och skapa opinion i syfte att förebygga, förhindra och stoppa kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Amnesty i Haninge
I Haninge arbetar grupp 154 av Amnestys svenska sektion. Vi har givetvis deltagit i kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor som startade i mars 2004. Varje månad träffas gruppen för att skriva vädjandebrev till mottagare runt om i världen. Här några uppgifter ur 2005 års verksamhetsberättelse:
• Gruppen avsände under året 178 vädjandebrev.
• Gruppen fick under året kännedom om att 18 fångar som vi vädjat för blivit frisläppta: 4 från Oman, 3 från Saudiarbaien, 2 från Vietnam, 2 från Irak, 1 från Burma, 1 från Moldavien, 1 från Kuba, 1 från Bahrain, 1 från Grekland, 1 från Kina och 1 från Mexiko.
• Gruppen har deltagit i aktioner mot dödsstraff och i aktionen ”Stoppa tortyren nu”.

Skriv ett Amnestybrev!
Grupp 154 tar tacksamt mot bidrag från allmänheten. Vårt plusgirokonto är 48 80 54 – 8. Ett sätt att stödja oss är också att skriva ett vädjandebrev. Här ett förslag till vädjandebrev angående den usla situationen för kvinnor i Ryssland. Våld mot kvinnor betraktas där ofta som en familjeangelägenhet. Skriv till President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovitj Putin, Rossijskaja Federatsija, 103132 g. Moskva, 4 Staraja Plosjtjad, Ryssland (skicka gärna en kopia till Ryska Federationens ambassad, Gjörwellsgatan 31, 112 60 Stockholm):

Dear President Putin,

I am very concerned about reports of violence against women in the family in Russia and elsewhere in the world. This kind of violence is a crime and a human rights abuse that seriously affects the life and dignity of women. It is, however, often hidden and perceived as a family matter. Therefore we call on you, Mr. President, to make a powerful statement that violence against women in the family is unacceptable and can never be justified. Under international law, state parties have obligations to protect women from violence in the family, investigate all allegations of this kind and punish the perpetrators.
I would also like to ask you for your public support to measures undertaken by regional and local authorities and by non-governmental organizations such as shelters, hotlines and legal and psychological support for the victims.
I would greatly appreciate you adressing these issues as a matter of urgency.

Yours sincerely,
(namnteckning)

Kravet på Putin är allså att skyndsamt göra en kraftfullt uttalande om att våld mot kvinnor i hemmet aldrig kan tolereras. Det är staternas skyldighet att skydda kvinnor mot detta slags våld, att utreda anklagelser av sådant slag och att ställa förövarna inför rätta. Stöd bör också ges till lokala initiativ att ge misshanlade kvinnor skyddad bostad, larmtelefon och rättsligt och psykologiskt stöd.

Vill du vara med i vårt arbete? Hör i så fall av dig till gruppens ordförande John Lind, tel
745 11 99.

Kopiera länk