Miljö

Vad skulle du göra med 2 timmar extra per dag?

Sex timmars arbetsdag! Det har vi i Vänsterpartiet kämpat för länge. Det var ett bra tag sen den senaste arbetstidsförkortningen gjordes.

Nu tycker vi det är dags igen för att sänka arbetstiden!

Och vi är i gott sällskap! 2 av 3 svenskar är positiva till en arbetstidsförkortning! Det visar en opinionsundersökning från Novus som Vänsterpartiet beställt.

Framförallt är stödet för kortare arbetstid stort hos kvinnor och arbetare.

Det finns många anledningar att förkorta arbetstiden. Personalen blir friskare och piggare vilket leder till färre sjukskrivningar och mer fungerande arbetsplatser. Balansen mellan jobb och fritid blir bättre vilket gör att fler får mer energi både i sitt jobb och till annat. Det blir mer tid att umgås med familj och vänner och att ta del av samhällslivet. Dessutom skapas fler jobb och det blir lättare att rekrytera personal. I stället för att några sliter ut sig och andra är arbetslösa kan vi vara fler och hjälpas åt.

En arbetstidsförkortning är också bra för klimat och miljö. Det är bättre att ta ut en större del av produktivitetsökningen i arbetstidsförkortning med bibehållen istället för att producera fler varor.

Sex timmars arbetsdag är också en feministisk reform. I många kvinnligt dominerade sektorer arbetar kvinnor deltid ofrivilligt för att orka med de tuffa arbetsvillkoren. Andra sliter ut sig långt innan de fyllt 65 år och tvingas gå i pension i förtid, något som leder till lägre löner och i förlängningen låga pensioner. I dagsläget betalar kvinnorna priset för en fungerande välfärd med utslitna kroppar och ekonomisk nöd.

Det är därför inte så konstigt att stödet för kortare arbetstid är starkt bland kvinnor.

I Göteborg har Vänsterpartiet genom flera olika försök redan visat att sex timmars arbetsdag fungerar. År 2016 avslutades det uppmärksammade försöket på Svartedalens äldreboende. Resultaten från följeforskningen visar att sjukfrånvaron minskade och att personalen kände sig mer utvilad. Dessutom blev de äldre mer nöjda med sin omsorg.

I Haninge driver Vänsterpartiet frågan om arbetstidsförkortning. Vi har i förhandlingar sett till att ett pilotprojekt om arbetstidsförkortning är på banan! (Men vi vill att det ska gälla alla arbetare på hela arbetsplatsen). Vi vill utöka och att det ska bli arbetstidsförkortning på flera arbetsplatser i äldreomsorgen och i socialtjänsten. Läs mer om det i vår budget.

Åsa Bååth sitter i äldrenämnden för Vänsterpartiet och står som nummer 3 på listan till kommunfullmäktige och driver frågan om arbetstidsförkortning. Hon säger:

Förutom de positiva hälsoeffekterna och mer tiden med familj är man mer attraktiv som arbetsgivare om man erbjuder 6 timmar. Vi måste locka fler till bl.a välfärdssektorn och detta tror jag intresserar många.

Åsa Bååth

En arbetstidsförkortning skulle alltså gynna personalen, brukarna och bidra till minskade sjuktal. Men det är också en stor frihetsreform och inspirerande reform eftersom de allra flesta av oss jobbar långa dagar, är stressade och trötta och vi längtar efter mer tid i livet. Med Vänsterpartiet så blir det möjligt

Vad skulle du själv göra med två timmar extra per dag?

Kopiera länk