Vänsterpartiet Haninge

Vänsterpartiet går framåt

Valet är avklarat och snart kommer det nya kommunfullmäktige tillträda.

Valet gick bra för vänstern. Vänsterpartiet fick 7% av rösterna och vi ökade ett mandat i kommunfullmäktige. Det betyder att vi kommer ha fler engagerade kamrater i som kämpar för en kommunpolitik som verkar för ett jämlikt, jämställt och hållbart Haninge. Vi är vänsterkraften i kommunfullmäktige.

– Det här visar att det finns ett ökat stöd för vår politik. Under mandatperioden har vi kämpat hårt för jämlikhet och hållbarhet. Vi har fått igenom möjligheten till fler timmar för barn i förskolan så att deras möjligheter inte ska vara beroende av föräldrarnas situation. Vi har också fått igenom sommarkollo för barn i kommunen. Det är viktigt speciellt för de barn vars föräldrar inte har råd eller möjlighet att åka på semester. Det säger Vänsterpartiet Haninges nuvarande gruppledare Nafi Cilgin.

Nafi Cilgin

– Det råder stor brist på hyresrätter i Haninge. Vi är det parti som kämpast hårdast för att det ska byggas fler hyresrätter med rimlig hyra. I förhandlingar har vi också fått igenom byggande av klimatsmarta och billiga hyresrätter. Vi har också fått igenom en rejäl sänkning av inkomstkravet för att få ett hyreskontrakt hos Haninge Bostäder vilket gör att fler personer kvalificeras för hyreskontrakt. Vi har drivit på för att se över Haninge Bostäders ägardirektiv som är en tvångströja för bolaget som hindrar det att expandera i den takt som behövs för att tillgodose invånarnas behov av bostad samt för att bryta bostadssegregationen i kommunen. Det arbetet behöver vi fortsätta med. Det säger Vänsterpartiet Haninges ordförande Carina Wellton.

Carina Wellton

– Klimatet är vår stora ödesfråga och det finns mycket att göra i Haninge. Vi har drivit klimatfrågorna hårt. Vi har fått igenom flera bra och ordentliga mål i det klimat- och miljöpolitiska programmet och bidragit till att Hållbarhetsberedningen hållit en hög ambitionsnivå även när andra partier har velat sänka ambitionerna i programmet. Vi tar tydlig ställning mot att bygga dyra miljö- och klimatskadliga motorvägar och vill hellre se satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång. Det säger Samuel Skånberg som är förstanamnet på kommunlistan.

Samuel Skånberg

Framöver så kommer Vänsterpartiet fortsätta verka för ett jämlikt, jämställt och hållbart Haninge. Vi kommer undersöka de möjligheter som finns för att få igenom vår politik. Vi är alltid öppna för samtal och stänger inga dörrar på förhand. Samtidigt är det så klart vissa partier som vi har lättare att komma överens med om politiskt innehåll jämfört med andra. Men vi kommer aldrig att samarbeta med rasistiska och antidemokratiska partier.

Kopiera länk