Vänsterpartiet Haninge

Vi är vänsteroppositionen som motar rasisterna

Det gick bra för Vänsterpartiet i valet. Vi fick drygt 7% av rösterna och ökade med ett mandat i kommunfullmäktige. Möjligheten för Vänsterpartiet att bedriva aktiv oppositionspolitik har aldrig varit bättre.

Det folkliga trycket för ett mer rättvist, jämlikt och hållbart samhälle ökar

Vår politik är för ett mer jämlikt, jämställt och hållbart Haninge där alla har samma chans oavsett bakgrund, kön, kommundel eller föräldrar. Klyftorna måste minska, vinsterna i välfärden måste avskaffas och kommunen måste bli mer integrerad. Alla personer måste få samma möjligheter oavsett i vilket land man är född eller vilken hudfärg man har. Könsmaktsordningen måste brytas så att flickor och kvinnor får samma möjligheter som pojkar och män. Stora satsningar på miljö och klimat behövs: vi måste bevara våra skogar och miljöer med höga naturvärden och vi måste drastiskt minska våra utsläpp, huvudsakligen från våra resor och transporter.

En av många våra budskap under valrörelsen. Det är ännu mer aktuellt nu efter valet
Ett av många av våra budskap under valrörelsen. Det är ännu mer aktuellt nu efter valet

Efter valet så var det ett knepigt parlamentariskt läge. Vår ambition har varit att få igenom vår politik och påverka. Därför har vi varit i kontakt med flera partier för att undersöka vilka möjligheter som fanns. Efter de samtalen står några saker klara.

Vänsterpartiet – enda vänsteroppositionen

Vänsterpartiet kommer att vara den enda vänsteroppositionen i det kommunpolitiska arbetet. Vi kommer att fortsätta att lägga motioner, budgetar och förslag som ger förutsättningar för en rödgrön utveckling i kommunen istället för att föreslå nedskärningar och stora överskottsmål framför de satsningar på verksamheten som så väl behövs. Vi kommer protestera mot privatiseringsförslag, nyliberalism och new public management. Vi kommer driva på för att kommunen ska bevara natur och miljö och för att vi ska ta vårt gemensamma ansvar i klimatfrågan.

Vänsterpartister under kommunfullmäktigemöte

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har bildat en kommunledning som de kallar “Mittensamarbete för Haninge”. Vi tror inte att de kommer presentera de politiska förslag som behövs för att minska klyftorna, bryta boendesegregationen och skolsegregationen, få stopp på vinstjakten i välfärden eller göra de nödvändiga satsningarna för klimatet. Vi tror inte att de kommer prioritera resurser till kommunala verksamhet framför “effektiviseringar” och överskottsmål.

Vi minskar SD:s inflytande

Med det sagt så har det framgått i våra samtal med olika partier att kommunledningen skulle fått majoritet i nämnderna oavsett vad Vänsterpartiet skulle ha gjort. Men i ett samarbete med Socialdemokraterna så kunde vi bidra till att bryta loss platser som annars skulle gått till SD. Vi kunde alltså ha valt att ställa oss vid sidan och låta SD få fler platser eller välja att minska inflytande i nämnderna för ett rasistiskt parti. Vi valde det senare. Vi vill att Haninge ska bli en mer öppen, inkluderande och integrerad kommun. Vi vill att invånarnas främsta relation till varandra ska vara den av solidaritet och gemenskap. Det blir svårare ju större plats rasisterna får. Därför ställde vi oss bakom valberedningens förslag och röstade för en fördelning av platser till nämnderna så att rasisterna fick färre platser. Vårt valtekniska samarbete med Socialdemokraterna innehåller inga politiska eftergifter över huvud taget.

Mångfald och gemenskap

Vi kommer fortsätta att vara den aktiva vänsteroppositionen i nämnderna och i kommunfullmäktige. Vi kommer att fortsätta att driva den rödgröna politik som Haninge behöver.

Vänsterpartiets uppdrag i kommunen

Följande kamrater blev valda till uppdrag:

 • Kommunstyrelsen (ordinarie) – Samuel Skånberg
 • Grund- och förskolenämnden (ordinarie) – Sevim Celepli
 • Stadsbyggnadsnämnden (ordinarie) – Harald Gärdek
 • Äldrenämnden (ordinarie) – Åsa Bååth
 • Socialnämnden (ordinarie) – Samuel Skånberg
 • Valnämnden (ordinarie) – Nafi Cilgin
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (ersättare) – Wida Rahimi
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (ersättare) – Marie Nilsson
 • Idrott- och fritidsnämnden (ersättare) – Pembegül Celepli
 • Kultur- och demokratinämnden (ersättare) – William Friström
 • Förbundsmöte Storsthlm (tidigare KSL – ersättare) – Sevim Celepli
 • Samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde – Niina Tütüncü *
 • Folkets Hus årsmötesombud – Marie Nilsson *

* Valet kommer förrättas av kommunstyrelsen. De är redan valda som förslag av Vänsterpartiets medlemsmöte.

Kontakta våra förtroendevalda på [email protected]

Vänsterpartiet är nöjda med utfallet och det är i paritet med partiets bästa resultat någonsin (valet 1998). Möjligheten för Vänsterpartiet att bedriva aktiv oppositionspolitik har aldrig varit bättre.

Vill du vara med och driva en politik för jämlikheten, jämställdheten och klimatet? Gå med i Vänsterpartiet!

Kopiera länk