Vänsterpartiet Haninge

Vänsterpartiets politik mot våld och brottslighet

I Haninge har trygghetsfrågor, rån och våld diskuterats under en längre tid. Det har skrivits många artiklar om rån och misshandel i Mitt i Haninge.

Åsa Bååth och Sevim Celepli är bägge ledamöter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet och skrev tillsammans ett förslag till ett handlingsprogram för brottsförebyggande arbete och akuta åtgärder vid brott. Nu är programmet antaget av kommunala gruppen. Programmet beskriver Vänsterpartiets vision om ett jämlikt samhälle och synen på kriminalitet samt har 28 konkreta punkter på hur vi kan motverka våld och kriminalitet.

Åsa Bååth förklarar om varför det blivit aktuellt med att ta fram ett handlingsprogram:

– Kriminaliteten bland våra ungdomar och barn har ökat. Det har sjunkit i åldern och framförallt har barn blivit rånoffer. Jag kände att vi behövde ta ställning och visa var vi står politiskt i frågan. Därför tog jag initiativ till detta handlingsprogram.
Vi hade sedan tidigare en bra politik för förebyggande och eftervård, som vi nu kompletterat. Det nya är att vi lagt en tydligare linje när det gäller det akuta stadiet.

Åsa Bååth (V)

Sevim Celepli utvecklar kring hur de tänkte kring utformningen av programmet:

– När vi utformade programmet så utgick vi ifrån vilka olika former av åtgärder som vi vill se i Haninge, och de olika skeden som dessa bör aktualiseras inom. Vissa åtgärder är t.ex. av förebyggande karaktär medan andra är lämpliga som efter rehabiliterande insatser. Det var framförallt viktigt för oss att belysa akuta åtgärder som vi vill ska finnas i Haninge kommun när ett faktiskt brott pågår. Varför detta kändes extra viktigt är för att vi upplevde att det finns många bra insatser i brottsförebyggande syfte men färre i ett pågående brottsskede.

Sevim Celepli (V)

– Det här är ett levande dokument som kommer uppdateras om och när samhällets situation förändras, fortsätter Åsa.

– Vi hoppas att vårt program kan vägleda oss i vårt politiska arbete i bekämpandet av våld och brott i Haninge kommun, fyller Sevim i. Vi kommer att försöka göra allt vi kan för ett tryggare Haninge.

Kopiera länk