skolfrågor

Hur påverkas skolan av Corona?

Varje dag skrivs det om Corona. I Haninge så har situationen påverkat utbildningsväsendet på en del håll. Undervisningsformerna har ändrats och många elever och personal har fått göra stora omställningar i sin vardag för att få det att fungera. 

Pembegül Celepli sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet och är deltidsengagerad förtroendevald. Hon jobbar också som lärare. Därför frågar vi henne om hur situationen ser ut i skolan.

V: Kan du berätta om hur skolan har påverkats av Corona?

Pembegül: Det har skett en del stora förändringar i skolan i samband med Corona. Vi har till exempel fått införa distansundervisning både på gymnasiet och vuxenutbildningen. Det har varit en omställning både för lärare och elever att anpassa sig till det nya undervisningssättet. Även grundskolan har påverkats av situationen då många pedagoger och föräldrar är oroliga för sin egen men också elevernas hälsa.

V: Hur går det att bedriva undervisningen digitalt? Hur klarar du det som lärare? Och hur fungerar det för eleverna? 

Pembegül: Det var svårt att komma igång till en början, det är ju ett arbetssätt som varken vi lärare eller elever är vana vid då all undervisning tidigare skett i klassrummet. Det var utmanande och ett stort ansvar som ligger hos läraren att se till att eleven får en tillgodosedd utbildning trots omständigheterna. Det finns både fördelar och nackdelar med digital undervisning. Fördelen är ju att vi lär oss på andra sätt än tidigare och att eleverna får bekanta sig med den digitala världen samt får mer ansvar för sina egna studier. Nackdelen är dock att vi inte har lika personlig kontakt med eleverna som tidigare och att vi har “tappat” många elever då de inte känt sig bekväma med det digitala studiesättet.

V: Skolverket har varnat om att vissa elevgrupper kan drabbas av distansutbildningen. Har du märkt av något av det? Vad tänker du?

Pembegül: Som jag nämnde innan så har ju en stor del av våra elever på SFI hoppat av utbildningen då det blev för svårt för dem att använda sig av digitala verktyg. Sen tror jag att en del elever verkligen behöver en personlig kontakt med sin lärare för att kunna klara av sina studier. Det krävs ju också mycket självdisciplin från elevens sida för att undervisningen ska kunna fungera och eleven ska utveckla sina kunskaper.

V: De som nu studerar på distans missar skollunch och kan få ökade kostnader (i och med bredband, skolmaterial). Är det något som dina elever har drabbats av?

Pembegül: Vi har ju ingen skollunch som serveras till våra elever utan det har de fått bekosta själva, däremot kan jag tänka mig att några har fått köpa till sig hörlurar, ipad osv. Många elever har ju nämnt att det är svårt att arbeta via sin mobiltelefon.

V: Haninge frivilliga familjehem berättar om att de ungdomar som påverkas av gymnasielagen (dvs har tillfälligt uppehållstillstånd) är väldigt oroliga för att de riskerar att få problem med att ta studenten, hitta praktikplats och få fast jobb inom sex månader (som de måste för att få stanna i Sverige permanent). Känner du igen det här? Hur drabbas dina elever?

Pembegül: Ja, det kan nog stämma. Många av mina elever går på praktik emellanåt för att öka sina chanser till att få ett arbete och kunna försörja sig, den möjligheten finns inte i dagsläget. Det som framkommer tydligt av eleverna är ju oron för att kunna få möjlighet till att genomföra nationella provet, få betyg och gå vidare i  sin utbildning eftersom vi inte haft fysiska sammankomster. Det har vi visserligen löst nu genom att vi kallar på en liten grupp elever åt gången till skolan där de får genomföra proven, så det är positivt.

V: Du har varit i kontakt med andra som jobbar inom skolan, även inom grund- och förskoleverksamheten. Hur ser situationen ut för personal och elever där?

Pembegül: Jag har varit i kontakt med vänner inom grundskolan och förskoleverksamheten för att ta del av situationen där. Det som har framkommit är som sagt att det är en ständig oro för att ens egen hälsa och elevernas hälsa ska bli drabbad. Verksamheten i sig ser i princip ut såsom den gjorde innan men att det är färre barn som är närvarande och att sjukskrivningen hos personalen ökat. Bortsett från det är den största skillnaden den psykiska påfrestningen som påverkat pedagogerna och föräldrarna.

V: Är det något annat du vill uppmärksamma om?

Pembegül: Det är riktigt illa när elever drabbas och hoppar av. Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att minska de negativa effekterna av Corona-krisen och de svårigheter som kan finnas med distansutbildning. Men jag tycker att det har varit lärorikt att arbeta digitalt hemifrån och tror att vi alla har tagit lärdom av detta och i fortsättningen är vi nog mer erfarna och förberedda i eventuella liknande kriser.

V: Tack för din tid. Och lycka till med undervisningen! 

Kopiera länk