Demokrati

Jordbro kultur- och föreningshus ska rivas innan nya lokaler har kommit på plats

William Friström (V) skriver om det senaste beslutet kring Jordbro kultur- och föreningshus.

Jag sitter i kommunfullmäktige såväl som kultur- och demokratinämnden. På senaste kommunfullmäktige den 8/6 2020 så fick ledningen igenom sin detaljplan för etapp 1 i Jordbro vilket innebär en rivning av Jordbro kultur- och föreningshus. Endast vi i Vänsterpartiet röstade för att först bygga det nya kultur- och föreningshuset (eller allaktivitetshuset som ledningen kallar det) innan det nuvarande rivs. Vi har gång på gång argumenterat och förklarat varför detta är fel, även om vi förstås stödjer en utveckling och utbyggnad av Jordbro i sig. Jag vill för denna gång titta på den demokratiska aspekten av det här beslutet.

William Friström (V)

Min nämnd heter som sagt inte endast kulturnämnden utan kultur- och demokratinämnden. Den skapades av den nya ledningen bl.a. med argumentet att mer fokus skulle kunna ligga på demokrati. Men hur ser det ut med demokratin i den här kommunen och hur demokratiskt är detta beslut? Föreningar och medborgare har alla varit tydliga. Flera vill ha kvar byggnaden men i andra hand så vill de iaf ha ett nytt, innan det gamla rivs. Resten vill ha nytt men vill att det ska byggas innan det gamla rivs. Detta är förstås inte konstigt. Precis som en Jordbro-bo sa i frågan så kan inte föreningslivet bara sova ett år för att sen vakna till liv igen som om inget har hänt. Det finns dessutom en oro för när, om ens alls, etapp två blir klar. Jag menar, hur ser det t.ex. ut med skolan i Vega eller bostäder för nyanlända? För dem som inte vet så är skolan som skulle stå klar i Vega pausad och de planerade bostäderna för nyanlända kommer inte längre byggas.

Vänsterpartiets strategi för att titta på en eventuell utveckling av Jordbro, något som vi alltså stödjer, har varit att tala med de som bor där. Skapa dialog och en delaktighet för att på de boendes villkor, på demokratisk grund utveckla området. Och de vill INTE, EJ, MOTSATSEN TILL JA, att byggnaden rivs innan det nya står på plats. Att lyssna på dem som påverkas av beslutet har tyvärr inte varit ledningens strategi. Det har varit löften från iaf ett styrande parti att en ny byggnad ska stå innan det gamla rivs. Löften som ignoreras när makten fås. Det har varit lovord om verksamheter som ledningen sedan sätter krokben för och deras röster ignoreras. Demokrati är inte bara att få folks röster inför ett val och sen göra som du vill. 

Jordbro har det lägsta valdeltagandet i kommunen. Jag menar att det är p.g.a. politik som detta. P.g.a. att varje gång Jordbroborna (och andra marginaliserade grupper) försöker göra sina röster hörda blir de ignorerade av politiker som inte kunde bry sig mindre om vad folket själva vill. Det här beslutet är ett av flera som i min mening underminerar demokratin. Lyssnades det till ungdomarna när beslut om att halvera ungdomsgårdarna gick igenom? Lyssnar kommunfullmäktige nu på Jordbroborna när kultur- och föreningshuset rivs innan ett nytt står på plats? Folkligt inflytande på den här ledningen lyser med sin frånvaro. 

Vänsterpartiet står på Jordbrobornas sida i den här frågan, i kommunfullmäktige så är vi tyvärr ensamma med den positionen.  

/William Friström (V)

Kopiera länk