Corona

Demokratiunderskott under Corona-pandemin

Samuel Skånberg är gruppledare för Vänsterpartiet.

Samuel Skånberg (V)

Corona-pandemin har drabbat hela världen hårt. I Haninge så har det märkts mest i äldreomsorgen med stor smittspridning och många döda. Men vi märker också hur skolelever som även innan Corona-pandemin hade svårt att hänga med fått det ännu svårare. Alla har sina erfarenheter av hur Corona har påverkat livet och tankar kring det. Vi i Vänsterpartiet vill lyfta upp bl.a. den minskade bemanningen, andelen timanställda och privatiseringen som riskfaktorer som vi behöver undersöka.

Men även det politiska arbetet har påverkats i Haninge. För att minska smittspridning så har partierna minskat ner på deltagare på kommunfullmäktige och nämnder. Vänsterpartiet föreslog tidigt att använda digitala verktyg för att kunna hålla möten, något som flera andra kommuner och även riksdagens olika utskott gör. Detta har tyvärr kommunledningen (S-C-L-KD) inte lyssnat till.

Äldrenämndens ordförande Martin Strömvall (KD) har istället valt att ställa in äldrenämndens möten och fatta alla beslut via så kallade ordförandebeslut. Ordförandebeslut är något som bara ska användas när man inte kan vänta in nämndens beslut. Och det är ju klart att när man har ställt in alla nämndmöten så tvingar man sig själv att ta ordförandebeslut. Minst ett av dessa ordförandebeslut strider mot lagen. Även i socialnämnden har det tagits ordförandebeslut trots att det fanns förutsättningar att vänta in nämndens möte.

Fler och fler ordförandebeslut tas nu av slentrian och beslut delegeras till tjänstepersoner. Våra folkvalda måste inkluderas i det kommunpolitiska arbetet. Därför undrar jag hur kommunledningen kommer att agera för att återupprätta demokratin och möjliggöra för folkvalda i riskgrupper att delta i det politiska samtalet och beslutsfattandet?

/Samuel Skånberg, gruppledare för Vänsterpartiet

Kopiera länk