Äldreomsorg

Hjältar räddar äldreomsorgen i Haninge kommun

Åsa Bååth är vice gruppledare och ledamot i Äldrenämnden

Åsa Bååth (V)

Nu lever vi i den största kris vi upplevt i modern tid. Den grupp vi anmodades att skydda är de som varit och är mest utsatta. Den personal som gör det tyngsta arbetet är den fantastiska vårdpersonalen i äldreomsorgen. De höjs med rätta till skyarna och tar otroligt många fina initiativ för att ge brukare, boende och anhöriga en mycket drägligare tillvaro i ensamheten och isoleringen. Detta är samma vårdpersonal som äldrenämndens ordförande Martin Strömvall (KD) motade ut från äldrenämndens möte i maj 2019 då de larmade om stora brister inom äldreomsorgen.

Personalens möte i januari 2020 med Jonas Sjöstedt, partiledare för V, gav en berättelse om minibemanning, många timanställda, dåliga grundkunskaper, bristande samverkan och hög sjukfrånvaro.

Jonas Sjöstedt besökte Kommunals skyddsombud inom äldreomsorgen i Haninge 30/1 2020.

Statistik från Regionen visar att Haninge kommun har det högsta antal avlidna av de som varit smittade på Södertörn. I palliativa registret, dit avlidna anmäls, finns statistik över antalet avlidna mars-maj 2017-2019 och jämfört med tidsperioden i år för kommunens samtliga äldreboenden. Kommunens egna äldreboenden har höga siffror med 141 % överdödlighet, men toppar gör Vardaga med 233 %. Finns boenden som inte har haft någon smitta alls.

Bidragande orsakerna i kommunen kan vara hög genomströmning av timpersonal med dåliga arbetsvillkor som frestas att arbeta trots symtom för avsaknad av sjukpenning, dålig hygienkunskap, periodvis dåligt med skyddsutrustning och hur man diagnostiserar misstänkt boende. Det visar sig i nationella utvärderingar att genom telefon göra läkarbedömningar inte varit en säker diagnos metod. Ett flertal gånger har man ordinerat palliativ vård istället för vård för covid19. Folkhälsomyndigheterna har inte rekommenderat den bedömningen. Har detta skett på kommunens äldreboenden?

Haninge kommun införde besöksstopp 20/3 och är tidsmässigt efter flera andra kommuner.

Med den stora nedrustningen och privatiseringen är äldreomsorgen idag den moderna tidens ättestupa. Vinstjakten har gått före människan, prislappen väger tyngre.

Vänsterpartiet anser att all äldreomsorg ska ske i kommunal regi, och apotek förstatligas. Nej till vinster i vården.

/Åsa Bååth, vice gruppledare och ledamot i Äldrenämnden

Kopiera länk