Corona

Mäns våld mot kvinnor och hedersvåld under Covid-19-pandemin

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och kämpar i alla led mot patriarkatet. Under dessa minst sagt problematiska coronatider så ser vi en ökad utsatthet för de barn och kvinnor som lever med våld i hemmet. Bl a för att du inte längre kan fly hemmet på samma sätt. Detta måste vi göra något åt!

Vänsterpartiet har bl a lagt förslag om att ge social- och äldreförvaltningen i uppdrag att öka stödet till Haninges kvinnojour och utöka antalet fältsekreterare men dessa röstades ner av den sittande ledningen.  Vi har vidare slagits för att införa en jämställdhetsmiljon och aktivt kämpat utomparlamentariskt för att medvetandegöra folket om en situation som många gånger är ”osynlig”.

Jag har undersökt hur många tidningar som har lyft fram nyheter om ”hedersvåld mot kvinnor under covid-19”. Det visade sig då att flest artiklar hade publicerats av Expressen och Aftonbladet, främst i början av pandemin. Vidare har SVT  intervjuat My Hellberg vid TRIS om den oro som finns om att bli bortgifta under pandemin. Linda Hansson från Resursteam heder verkar dela denna oro i en artikel från SVT och nämner hur ”distansäktenskap” ser till att isoleringen inte bromsar bortgiftet. Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten, säger att det blir lättare för våldsutövare att kontrollera vilka kontakter den våldsutsatta tar under pandemin. Och att faran är långt ifrån över, och det gäller i allra högsta grad mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Det står med andra ord klart att situationen var dålig redan från början och den har med pandemins isolerande hjälp gjort den än värre.

Så vad görs politiskt åt detta? Regeringen har beslutat att ge 100 miljoner kronor i stöd till de organisationer som arbetar med våld mot kvinnor. Regeringskansliet har tagit ett bra beslut men det dröjde alltför länge innan pengarna kom organisationerna till dels. Och frågan är om det kommer i närheten av att räcka till? Det rör sig fortfarande om mycket våld från kvinnornas partner och/eller från barnens vårdnadshavare, men rädslan och hotet upplevs ännu större i situationer  som denna under pandemin. Vänsterpartiet kräver fortsatta åtgärder för att undvika tragiska situationer, traumatiska händelser som kommer att sitta kvar så länge offret inte vågar söka hjälp. Ju längre insatserna dröjer desto högre blir kostnaderna på sikt. Gör frågan om mäns våld mot kvinnor och hedersvåld högaktuell och prioriterad redan idag och håll kvar den där tills det strukturella problemet det bygger på är krossat!

Cynthia Chuquiragua / Vänsterpartiet Haninge

Cynthia Chuquiragua (V)
Kopiera länk