Feminism

Tillsammans sätter vi stopp för mäns våld mot kvinnor

Banderoll som uppmärksammar FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor – den 25:e november – i Haninge kulturhus.

Tillsammans kan vi göra skillnad! Alla måste ta sitt ansvar och motverka mäns våld mot kvinnor!

Pembegül Celepli (v).

1999 instiftade FN den 25:e november som en påminnelse om deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. 

Mäns våld mot kvinnor har blivit ett samhälls- och folkhälsoproblem säger Åsa Witkowski som är verksamhetschef vid Nationellt centrum för kvinnofrid i en intervju till SVT. 

Bara i år har det kommit in ungefär 9000 polisanmälningar i våld i nära relationer (enl Brottsförebyggande rådet). Trots den höga siffran med polisanmälningar så är det dock många kvinnor som inte anmäler det våld de utsatts för. En av anledningarna är den misstro de känner för rättsväsendet då endast 18 procent av anmälningarna leder till åtal. 

Detta vill vi i Vänsterpartiet Haninge uppmärksamma . Det är varje kvinnas rätt att känna sig trygg och därför vill i vår kommun uppmärksamma och motverka mäns våld mot kvinnor.

Kim Loeld, ordförande Haninge kvinnojour och Samuel Skånberg, Vänsterpartiets ledamot i Socialnämnden i Haninge.

Just den här veckan är Haninges kvinnojour på plats i Haninge kulturhus där bland annat Kim Loeld, ordförande för kvinnojouren, befinner sig för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Vi i Vänsterpartiet har fått tillfälle till att intervjua henne.

I intervjun framkommer det att trycket på kvinnojouren har ökat under Corona-pandemin. Förklaringen till detta menar Kim Loeld, kan vara att många kvinnor blivit tvungna till att arbeta hemifrån vilket i sin tur leder till att kvinnans handlingsutrymme begränsas och mannen har större möjlighet att kontrollera kvinnan och isolera henne.

Kvinnojouren i Haninge samarbetar med Manscentrum, ABF Södertörn, Haninge kulturhus samt Kultur- och  fritidsförvaltningen

– Detta görs i syfte att synliggöra motverkandet av mot mäns våld mot kvinnor och uppmärksamma organisationernas arbete och den hjälp samt stöd kvinnor har rätt att få i Haninge kommun säger Kim Loeld.

Tillsammans kan vi göra skillnad! Alla måste ta sitt ansvar och motverka mäns våld mot kvinnor!

Pembegül Celepli

#OrangeDay

Den 25 november kläddes Poseidons torg med orangea band.
Kopiera länk