Barn och omsorg

Nu inför vi kostnadsfri skolfrukost i alla våra kommunala grundskolor!

I kvällens kommunfullmäktige var vi med om något historiskt. Vår motion om att införa kostnadsfri frukost i alla kommunens grundskolor biföll och kommer att genomföras!

Motionären Sevim Celepli håller sitt anförande om motionen att införa kostnadsfri frukost i alla Haninge kommuns grundskolor.

 

Anförande i kommunfullmäktige den 13 december 2021 av Sevim Celepli om vår motion att införa kostnadsfri frukost i alla våra kommunala grundskolor.

 

Ordförande, ledamöter och åhörare,

Jag vill börja med att yrka bifall på motionen.

Den här motionen handlar om att införa kostnadsfri frukost i alla Haninge kommuns grundskolor för alla elever oavsett vilken årskurs man går i. Som det ser ut idag så är det väldigt olika runt om i kommunen. I Brandbergsskolan får alla elever äta frukost men mot en avgift på 5kr. I Tungelsta skolan är det kostnadsfritt för elever från förskoleklass till åk 3, medan det är en avgift för åk 4 till 9. I Vega och Jordbro serveras ingen frukost överhuvudtaget, medan det i Handens alla grundskolor serveras frukost kostnadsfritt.

Vendelsömalmsskolan är en av de skolor som nu kommer att införa kostnadsfri frukost för eleverna i grundskolan. Idag serveras endast frukost till de som går i fritidsverksamheten.

Vänsterpartiet Haninge vill att alla elever ska behandlas lika i våra skolor och få samma förmåner. Vi behöver agera enhetligt och tydligt som kommun gentemot våra verksamheter och medborgare som nyttjar kommunens service.

Med införande av kostnadsfri frukost i alla våra kommunala grundskolor så kommer vi att förbättra för våra barn och unga på så många plan. Förutom att eleverna får en bättre start på dagen och är mer koncentrerade i klassrummet, så är den största vinsten i den här insatsen att vi utjämnar klasskillnader mellan barn. Här spelar skolans kompensatoriska uppdrag en mycket viktig roll.

Barnfattigdom är än idag ett faktum i Sverige. I en nyligen släppt rapport från Rädda Barnens internationella organisation ligger Sverige sämst till i Norden när det jämförs kring hur barn har det. Mest drabbade är barn till ensamstående mammor.

Vi vet att många barnfamiljer lever på existens minimum, även här i Haninge. Desto fler hushåll har det ekonomiskt svårt nu pga pandemin och den arbetslöshet som det har fört med sig och många möts av ett tomt kylskåp redan i mitten av månaden. Ingen, och allra minst, ett barn ska behöva öppna ett tomt kylskåp.

Jag vill citera det en lärare kommenterade om vår motion och som väldigt väl sammanfattar vår ambition med den:

Många barn kommer till skolan och är hungriga. Som fd lärare möttes jag ofta av särskilt hungriga barn också på måndagarna. De var oroliga och hade svårt att koncentrera sig. Efter lunch gick det bättre.

Liknande uttalande görs av kökspersonal i en av kommunens grundskolor där de säger att det märks på vissa barn att de äter mer på måndagar och fredagar, som ligger i anslutning till helgen då man är hemma från skolan.

Som kommun kan vi göra mycket för att förbättra livsvillkoren för våra barn och unga. Den här insatsen kommer att göra stor skillnad. Det är vi i Vänsterpartiet övertygade om.

Här klubbar kommunfullmäktiges ordförande kl.19.08 igenom beslutet att bifalla motionen.

Jag är glad att kommunledningen liksom oss ser vikten av den här insatsen och är villiga att genomföra den. Det jag vill skicka med till ledningen är att det är viktigt att kökspersonalen i skolorna får rätt förutsättningar för att kunna sköta frukostserveringarna på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt så att det inte blir en mer belastning för personalen.

Samtliga partier utom Moderaterna yrkade bifall på motionen. Moderaterna deltog inte i beslutet att införa kostnadsfri frukost i alla Haninge kommuns grundskolor för alla våra elever.

 

Sevim Celepli, Vice gruppledare och sitter i kommunfullmäktige samt grund- och förskolenämnden som ledamot.
Kopiera länk