Vänsterpartiet Haninge

Minska på barngruppernas storlek inom förskolan

Under gårdagens kommunfullmäktigemöte, den 14 februari 2022, röstade vi igenom att vår ledamot William Friströms motion om att minska barngrupperna i förskolan anses besvarad.

 

Motionären William Friström (från distans på storskärmen) håller sitt anförande och yrkar bifall till att motionen om att minska barngrupperna med ett barn per avdelning inom ett år efter beslut anses besvarad.

”Jag vill börja med att rösta bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Min motion handlar kort om att minska barngrupperna i förskolan med ett barn per grupp.

Vi i Vänsterpartiet vill understryka att vår motion om minskade barngrupper är skriven utifrån ett barnrättsperspektiv, personalperspektiv samt kvalitetsperspektiv. Med minskade barngrupper kommer barnen känna sig tryggare och mer sedda samt personalen mindre stressade och mer tillfreds med sin arbetssituation. Barn ska ha rätt att synas och höras, en rätt våra förskolor inte kan ge dem om det inte finns nog med personal. 

I styrets partipolitiska program står det som målsättning att minska småbarnsgrupperna innan mandatperiodens slut. Vi vill se ledningen fullfölja sin målsättning i denna fråga och i samma veva även minska storbarnsgruppernas storlek. Vi har pratat med personalen i förskolorna och det är ingen som menar på att problemet med personalbrist endast finns i småbarnsgrupperna. 

Med det sagt så väljer vi ändock att rösta med styret eftersom alla steg framåt är välkomna. En del av motionens mål var att pressa styret att hålla sin målsättning vilket vi till synes lyckats med. Men också visa att vi i Vänsterpartiet vill mer. Vi nöjer oss inte med att komma halvvägs och kampen för bättre förskolor i kommunen är inte över. 

Tack för mig.”

William Friström sitter som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige samt som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Vi hade velat se mindre barngrupper inom alla åldrarna i förskolan, men genom vår motion så satte vi iallafall en press på styret att genomföra någonting i frågan. Vi är en bit närmre på vägen!

Kopiera länk