• Hem
  • Åsa Bååth
sida

Åsa Bååth

I mitt liv har jag varit Haninge trogen. Uppväxt i Vendelsö på Kvarnängens gård. Ett litet arrendejordbruk. Där upplevde jag klass samhällets avigsidor; direktören och ägaren som pappa bockade för.

Jag har arbetat i sjukvården och äldreomsorgen hela mitt yrkesverksamma liv. Har arbetat aktivt i fackföreningen Kommunal för rättvisa och solidaritet i arbetslivet. Mitt politiska intresse började i tonåren och min hemvist har alltid varit Vänsterpartiet. Från första gången jag gick till valurnan 1973 har jag varit partiet troget.

Började arbeta aktivt i partiet 2017 och började i äldrenämnden som ersättare. Vid valet 2019 kom jag in i kommunfullmäktige som ordinarie ledamot. Då började även arbetet i kommunala gruppen styrelsen på deltid. Sedan oktober 2020 är jag gruppledare för Vänsterpartiets parlamentarikergrupp och är vald till mandattidens slut.

Jag brinner för de politiska frågorna som berör välfärden och att den ska drivas utan vinstintressen. Sverige har råd med bra skolor som är likvärdiga för alla barn. Förskolegrupperna ska bli mindre och mer personal.

Klassamhället måste monteras ner och alla ska ha samma chans. Vi måste arbeta aktivt för att bryta den segregation och utanförskap som många upplever idag. En grogrund för många unga att hamna i kriminalitet.

De unga ska känna att det finns ett lockande liv med bostad till rimlig hyra och ett arbetsliv att utvecklas i. Bostadsfrågan är brinnande idag och hyresrätter med prisvärda lägenheter måste byggas för unga, lågavlönade och pensionärer med låga pensioner. Fler måste få komma ut i arbetslivet och ha friheten att försörja sig.

Äldre ska ha ett tryggt liv och det ska finnas en värdig vård när man behöver det. Olika former att bostäder från egen lägenhet, trygghetsboende, kollektivboende och bra vård- och omsorgsboenden. Vänsterpartiet Haninge ska utveckla ett samhälle för alla.

Kopiera länk