sida

Våra förtroendevalda i kommun, nämnder och beredningar

KOMMUNALA GRUPPEN

Patrik Olofsson
Politisk sekreterare för Vänsterpartiet Haninge

För kontakt: mejla [email protected] Eller ring: 08-606 47 58, telefontid: måndag 9-16

 

 

Nafi Cilgin

1:e Ledamot i Kommunfullmäktige
Gruppledare för Vänsterpartiet Haninge
Ersättare i Kommunstyrelsen

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

 

Samuel Skånberg

Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter
Ledamot i Hållbarhetsberedningen

Mail: [email protected]
Mobil: 0738385753
Bor: Brandbergen

Klimatfrågan ligger mig varmt om hjärtat. Det är inte på individnivå vi löser klimatfrågan. Det är tillsammans vi gör de strukturella ändringarna som behövs. Men folks engagemang i de här frågorna och vilja att själva engagera sig och dra sitt strå till stacken är viktigt. Därför måste vi öka förutsättningar för människor att leva på ett hållbart sätt så att det är billigt, bekvämt och bra att leva hållbart och dyrt att inte leva hållbart. De allra flesta vill göra hållbara val! En viktig del i det här är att få folk att åka kollektivt och cykla er och åka bil mindre. Vår massiva köttkonsumtion är ett annat stort problem. Därför behöver vi uppmuntra att folk äter mer vegetabilier vilket är bättre för klimatet, för hälsan och för djuren.

Bostäder engagerar mig också. Bristen på hyresrätter är stor i Haninge, vi ligger långt under snittet för allmännyttiga hyresrätter i länet. Detta är för att kommunen inte vågat bygga fler och för att det finns ideologiskt motstånd. Tidigare högerstyre har sålt ut många allmännyttiga hyresrätter. Väldigt många har inte råd att köpa en dyr bostadsrätt eller kanske inte ens har råd till en dyr hyresrätt. Därför är det viktigt att vi byggar klimatsmarta hyresrätter med rimlig hyra. Att bygga blandat är bra, det är bra när folk från olika bakgrund och livssituation möts.

På vardagen jobbar jag som webbutvecklare.

http://haninge.vansterpartiet.se/2016/12/13/mer-ekologisk-och-vegetarisk-mat-for-klimatet-och-halsans-skull/
http://haninge.vansterpartiet.se/2017/04/02/cykelsituationen-i-haninge/
http://haninge.vansterpartiet.se/2016/12/07/bygg-kollektivhus-i-allmannyttan/
http://www.etc.se/inrikes/vi-ar-manga-som-vill-att-haninge-hjalper-nyanlanda
http://stockholm.etc.se/debatt/blind-marknadstro-och-sd-anpassning-hos-haningemoderaterna
http://haninge.vansterpartiet.se/2017/02/25/forbjud-vilda-djur-pa-cirkusar-i-haninge/

 

Ellen Skånberg

Ellen Skånbergs foto.

ledamot i kommunfullmäktige

 

Åsa Bååth

Åsa Bååths foto.

Ersättare i Äldrenämnden

 

Bengt O Björklund
Bengt O Björklunds foto.

Ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden

 

Sevim Celepli

http://haninge.vansterpartiet.se/files/2018/03/sevim_celepli.jpeg

Ersättare i Grund- och Förskolenämnden

Presentation av Sevim: http://haninge.vansterpartiet.se/2018/09/02/presentation-av-sevim-nr-2-pa-var-kommunfullmaktigelista/

 

 

William Friström

Ersättare i Socialnämnden

 

Göran Johansson

Ledamot i Kommunfullmäktiges Valnämnd

 

John Lind

Ersättare i Stiftelsen Tyrestaskogen

 

Jan O Gustafsson

Nämndeman vid Södertörns Tingsrätt

 

Vakant

Ledamot i Finska förvaltningsområdet

ÖVRIGA PERSONLIGA HEDERSUPPDRAG

Eva Otter (tf. bor i Tyresö)

Borgerlig Vigselförättare

Vakant

Borgerlig Begravningsförättare

Kopiera länk