Äldreomsorg

Vänsterpartiet kräver bättre arbetsmiljö för personalen inom äldreomsorgen

Situationen blir tuffare och tuffare för personalen inom äldreomsorgen. Personalen förväntas stå ut med orimligheter. Vi har uppmärksammat det förr exempelvis med att personalen inom hemtjänsten får stå för p-böter som uppstår till följd av arbetet. Vi skrev en motion om att personalen inte ska behöva stå för böterna som uppstår inom arbetet, tyvärr var Vänsterpartiet det enda partiet som röstade för den självklarheten.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom äldreomsorgen. Inom kommunen är sjukfrånvaron högst inom äldreförvaltningen vilket framgår i Månadsuppföljning KS februari 2019:

Sjukfrånvaron i januari var för kommunen som helhet 8,6 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period förra året (8,4 procent). Sjukfrånvaron var på KOF 5,3 procent, KSF 4,0 procent, SOF 7,1 procent, SBF 6,8 procent, UBF 8,9 procent och ÄF 12,1 procent. Jämfört med samma period förra året minskade sjukfrånvaron inom KSF, SOF och KOF men ökade inom övriga förvaltningar (UBF, SBF och ÄF).

Det behövs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, öka personalens inflytande och få fler arbetskamrater till personalen så att omsorgen kan hålla en hög kvalitet.

Men det är det omvända som sker – det blir större press på personalen.

Orimlig schemaläggning

Vänsterpartiet driver fortsatt på för att förbättra arbetssituationen för personalen inom äldreomsorgen. Nu senast är det schemaläggningen som kommit som en otrevlig överraskning för många inom äldreomsorgen. Det är pass mellan 8-20 på helgerna och 50 timmar i veckan. Även nattpass mellan 19-07 förekommer. Att jobba med sådana arbetstider och leverera hög kvalitet gör att personalen går på knäna och blir sjuka av sitt arbete.

– Jag har haft kontakt med personal på flera boenden. De är arga och ledsna över att de inte fått vara delaktiga i schemaläggningen, säger Åsa Bååth, Vänsterpartiet, ledamot i äldrenämnden.

Åsa Bååth, ledamot i äldrenämnden

Åsa Bååth har själv jobbat inom äldreomsorgen och ser vikten av att inkludera personalen i schemaläggningen

– Det gäller att ha ett nytänkande när man lägger schema, säger hon. Någon vill gärna jobba på morgonen, andra på kvällen och någon tar gärna fler helgpass. Det är lättare att få bra struktur om schemat ligger på 5-6 veckor istället för det traditionella 4 veckor. Min erfarenhet är att personal som är delaktiga också kan kompromissa mer för att alla ska känna sig relativt nöjda.

Vänsterpartiet tycker det är självklart att det ska ges ordentliga resurser till äldrenämnden, att man tar vara på personalens kompetens och kunnande och att man jobbar aktivt med arbetsmiljöarbetet och förebyggande för att minska sjukfrånvaron.

Vi fortsätter att kämpa för att personalen ska ha en god arbetsmiljön och att de boende ska få den vård och omsorg som de behöver.

 

Kopiera länk