Vänsterpartiet Haninge

Lär känna våra förtroendevalda – Åsa Bååth

Vänsterpartiet växer – vi blir fler och fler! I Haninge växer medlemsantalet och våra mandat i kommunfullmäktige ökade i och med valet 2018. Vi fick också representationer i flera nämnder. Det politiska arbetet bärs upp av våra förtroendevalda som arbetar för ett rättvisare och mer hållbart Haninge.

I det här blogginlägget får vi lära känna Åsa Bååth mer, en av våra hårt arbetande kamrater.

V: Hur kommer det sig att du började engagera dig i Vänsterpartiet?

Åsa: Uppväxt med klassamhället där pappa stod med mössan i handen och bockade för direktören, var och är Vänsterpartiet det enda parti som driver konkret politik för att minska klassklyftorna. Alltid ansett att vår politik står för det socialistiska samhälle som jag vill leva i med alla människor lika värde. Jag har arbetat facklig på olika nivåer under mitt yrkesliv. Vid pensioneringen kändes det naturligt att byta facket mot politiken.

V: Det går ju bra för Vänsterpartiet. Förtroendet för vår partiordförande (Jonas Sjöstedt) är rekordhög och vi driver politik som många uppskattar. På vilket sätt tycker du att Vänsterpartiet har utvecklats de senaste åren?

Åsa: Jag har sett förändringar under så långt perspektiv. Den stora viktiga förändringen kom med Gudrun Schyman som började driva mer konkreta sakfrågor och då vart vår politik mer öppen för alla. De politiska ideologierna är viktiga, men det är också viktigt att språket är på den nivå så alla kan ta del av innebörden. Och där tycker jag vi har landat. Både Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson talar klarspråk. Politiken handlar om vardagslivet, vilket är frågor som berör många. Igenkänningen är en viktig faktor och ex glasögon till barn, fri medicin till barn, höjda pensioner och billiga hyresrätter är frågor som förändrar så många människors liv mer positivt. Även i klimatfrågorna har vi utvecklats till ett parti som är främst. Vänsterpartiet har varit och är det parti som drivit den socialistiska feminismen med stor framgång. I Haninge kommun är vi mycket aktiva nu med att driva vår politiska agenda både parlamentariskt och utåt i utåt riktade aktiviteter.

V: Haninge och Storstockholm växer så det kommer nya hit. Hur länge har du själv bott i Haninge? Vad är din relation till Haninge?

Åsa: Jag tillhör de få som är född på Västerhaninge mödravårdshem och kallar mig genuin Haningebo. När jag växte upp i Vendelsö arrenderade vi en liten gård på Kvarnängens gårds ägor. Familjen Bååth var kända för sina arbetshästar, pappa har varit med och byggt upp Haninge genom att vara med vid de stora avverkningarna för ny bebyggelse. Hans sista arbete var avverkningen för byggnationen av Hagagårdens äldreboende. Kvarnängens gård i Vendelsö är fortfarande den plats på jorden som betyder mest för mig. Dit går jag för att få ro. Förhoppningsvis får den vackra skogen vara kvar som rekreationsområde för Vendelsöborna.

V: Vad har du för förtroendeuppdrag i kommunen?

Åsa: Jag sitter som ordinarie ledamot i Äldrenämnden och ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige. Jag är också vice gruppledare.

V: Har man pratat om för frågor där?

Åsa: I Äldrenämnden är det nu de stora frågorna om personaltäthet, anställningsformer och bemanningstäthet. Frågor som blivit mycket aktuella genom Corona pandemin. Men detta är frågor som personalen larmat om långt tidigare. Och detta är ju mina hjärtefrågor. Vi har ett mycket nära samarbete som parti med anställda och Kommunal.

I Kommunfullmäktige är det de stora nedskärningarna som kommer ske i alla sektorer. Vilket är skrämmande att man skrotar välfärden och inför mer privatiseringar. Man pratar även öppet om att kommunens ytterområden får stå tillbaka för den enorma exploateringen av stadsdelsutbyggnaden efter pendeltågslinjen. Det innebär en väldig osolidarisk användning av skattemedel.

V: Vilka frågor tycker du är viktigaste i de forum du är förtroendevald?

Åsa: När det gäller äldreomsorgen är personalens situation med dåliga anställningsvillkor. Det är alltför många otrygga timanställningar. Bemanningen på vård- och omsorgsboende är nere i det absolut minimala, vilket sliter ut personal och höjer den redan höga sjukfrånvaron. Det sänker även vårdkvaliten för de boende till inte acceptabla nivåer. Och för äldre utan vårdbehov är det bostadsfrågan där saknaden av billiga hyresrätter ger stora problem.

I Kommunfullmäktige är äldreomsorgens frågor viktigast. Även bostadsfrågor där Haninge saknar billiga hyresrätter. Nybyggnationens dyra hyresrätter och bostadsrätter är stängda för personer med låg inkomst som pensionärer, låg inkomsttagare och unga. Också de neddragningar som påverkar våra barn- och ungdoms verksamheter, som skola och fritidsverksamhet. Och där påverkas våra ytterområden mycket negativt.

V: Vad skulle du säga till de som är nyfikna på Vänsterpartiet men inte vet om de vill ta steget och bli medlem?

Åsa: Min högsta önskan som politiskt aktiv är att fler vill bli aktiva på olika nivåer. Samhällets utveckling idag behöver medborgare som trycker på och tillsammans kan vi bli den stora massan man inte kan förbise. Du är så välkommen till oss i Vänsterpartiföreningen i Haninge. Träffa oss på möten, var gärna med på våra utåtriktade aktiviteter. Det finns även olika grupper att delta i som Feministiska gruppen och Skolgruppen. Vi vill vara en förening som representerar alla generationer så vi behöver höra era åsikter. Ta också gärna kontakt med mig som kommunpolitiker om frågor och synpunkter du vill jag ska driva! Varmt välkommen till vårat gäng i Haninge!

Kopiera länk