Kultur och fritid

Vänsterpartiet vill behålla fritidsgården i Vendelsö

På förra kommunstyrelsemötet så var frågan om renovering alternativt nybyggnation av Vendelsömalmsskolans hus B uppe för beslut.
Förslaget var att genomföra en nybyggnation eftersom man ”slipper” kostnaden för fritidsgård. Därför blir det billigare är att renovera. Därför föreslog vi i Vänsterpartiet en återremiss gällande renovering alternativt nybyggnation med syfte att inkludera en fritidsgård i underlaget.
Varför föreslås det att man inte ska räkna med fritidsgård? Jo, på idrotts- och fritidsnämndens möte 2019-10-23 så fattade kommunledningen beslut om att lägga ner hälften av kommunens alla fritidsgårdar. En av de fritidgårdar som skulle försvinna var den i Vendelsö.
Beslutet att lägga ner hälften av fritidsgårdarna är en direkt konsekvens av den nedskärningsbudget som kommunledningen lagt. Istället för att höja skatten vilket behövs om nämnderna ska kunna fortsätta med samma verksamhet som tidigare år, så valde man att skära ner inom verksamheten.
Vänsterpartiet var emot beslutet att lägga ner hälften av fritidsgårdarna och har lagt en motion om att riva upp beslutet. I debatten så lät det som att det var fler partier som var emot beslutet. Exempelvis Moderaterna hade uttryckt kritik.
Vi begärde votering i frågan. Följande partier röstade för återremiss:
  • Vänsterpartiet
Följande partier röstade för att gå vidare med planerna med nybyggnation utan en fritidsgård:
  • Socialdemokraterna
  • Liberalerna
  • Centerpartiet
  • Kristdemokraterna
  • Moderaterna
  • Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet var alltså det enda partiet som röstade för att behålla fritidsgården i Vendelsö.
Läs mer här:
Kopiera länk