Äldreomsorg

Vänsterpartiet sätter stopp för demokratibegränsningar

Vänsterpartiet värnar demokratin och transparensen i kommunen. En viktig del av det är att allmänheten ska kunna ta del av handlingar och närvara vid nämndmöten. Det är en självklarhet för den svenska offentlighetsprincipen.

Men under Corona har något hänt, demokratin är i riskzonen.

Äldrenämndens ordförande Martin Strömvall (KD) valde att ställa in äldrenämndens möten under våren genom att ta ordförandebeslut utan att involvera nämnden. Det betyder att de valda politikerna inte får vara med och bestämma om frågor relaterade till äldreomsorgen mitt i den största krisen för äldreomsorgen i Haninge.

Vänsterpartiet lade tidigt fram förslag på att använda digitala möten så att äldrenämndens ledamöter på ett säkert sätt kunde mötas. Detta har gjorts i många andra kommuner. Men i Haninge så valde Martin Strömvall (KD) och kommunledningen istället att ställa in nämndmötena istället för att börja använda digitala möten.

Åsa Bååth (V)

– Vi i äldrenämnden fick ett mail om att nu så är resten av vårens möten inställda. Det gjordes inga försök till att använda sig av digitala verktyg som man gjort i andra kommuner. Äldreomsorgen var redan hårt ansatt innan Corona. Personalen hade 12-timmarspass och fått lägre grundbemanning. Det fanns många frågor att behandla och där nämnden borde ha involverats. Men under äldreomsorgens största utmaning, då ska äldrenämndens ledamöter inte få vara med och påverka. Det är ju absurt, säger Åsa Bååth, vice gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i äldrenämnden.

Ordförandebeslut har också tagits av Annett Haaf (S), ordförande i socialnämnden. Det i sig är inget konstigt men ordförandebesluten har utformats så att nämndens mötesdatum inte har tagits hänsyn till vilket innebär att man måste ta ordförandebeslut igen för att förlänga beslut. Det är dåligt hanterat och något vi har kritiserat. Även Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden, har tagit ordförandebeslut. Bland annat genom att begränsa timmarna i förskolan för barn till hemmavarande föräldrar. Det beslutet förlängdes i sista minut (också ett ordförandebeslut) vilket skapat problem för familjerna.

Samuel Skånberg (V)

– Det är tydligt att ordförandena under Corona har upptäckt vad smidigt det kan vara att fatta beslut själva utan att behöva involvera andra. Men ordförandebeslut ska användas ytterst sparsamt och bara om det inte går att vänta på att nämnden har möte. Makten med ordförandebeslut verkar ha gått kommunledningen åt huvudet. Men besluten blir inte bättre när en ordförande bestämmer på egen hand, tvärtom det blir sämre, säger Samuel Skånberg som är gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i socialnämden.

Under våren så rådde en borgfred i kommunen. Det skedde en överenskommelse mellan partierna att minska ner antalet ledamöter (eller skippa ersättare) på möten för nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Oppositionen gick med på att behandling av interpellationer och motioner hålls på en lägre nivå för att belasta förvaltningen mindre. Men den kommunala demokratin kan inte ta paus längre.

Sätt tidsbegränsningar på beslut som underminerar transparens

Vi befinner oss i en pandemin även nu efter sommaren. Därför föreslogs att både socialnämndens och äldrenämndens möten ska vara stängda för allmänheten tillsvidare.

Vi i Vänsterpartiet går inte med på att stänga för allmänheten på obestämd tid. Att allmänheten, personal och fackliga företrädare kan vara med på mötena är en fråga om demokrati och transparens. Man ska vara väldigt restriktiv med att stänga möten. Om man behöver stänga möten till följd av pandemin så bör dessa restriktioner vara tidsbegränsade.

Därför lade vi i Vänsterpartiet förslag om att stängning av mötena bara ska gälla till och med decembermötena.

Glädjande nog lyssnade de andra partier på oss och våra förslag gick igenom! Det innebär att efter årsskiftet så är mötena öppna för allmänheten igen om nämnderna inte beslutar att förlänga beslutet pga pandemin.

Kopiera länk