Förebyggande

Äntligen så ber socialnämnden om mer pengar

Vänsterpartiet kunde berätta innan sommaren att socialnämnden riskerar stora underskott. Förvaltningen varnade om att vidare nedskärningar skulle behöva göras på det förebyggande arbetet vilket skulle vara en dålig idé.

Redan då föreslog vi att nämnden skulle uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på äskanden till kommunfullmäktige, alltså att nämnden ska be kommunfullmäktige om mer pengar. Det är också något vi har tagit upp i kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet förslag om att socialnämnden ska be om mer pengar röstades ner i maj.

Men nu på septembermötet så lade förvaltningen själva fram förslag till nämnden att nämnden skulle be kommunfullmäktige om mer pengar så att man slipper dra ner på de förebyggande åtgärderna.

Förvaltningen skrev följande om åtgärder för att genomföra nedskärningar för att spara pengar:

“De åtgärder som förvaltningen bedömer möjliga har redan genomförts. Ytterligare åtgärder som skulle behöva genomföras är i sådant fall neddragning av nämndens förbyggande arbete för ungdomar (förebyggarteam, ungdomsmottagning och familjecentral), avveckla personliga ombud inom socialpsykiatrin och neddragning arbetsmarknadsinsatser. Dessa åtgärder kan inte rekommenderas av förvaltningen eftersom de på sikt medför ökade kostnader. Dessutom skulle besparingen inte ge någon effekt i år pga. omställningskostnader”

Därför föreslog förvaltningen att nämnden skulle be kommunfullmäktige om att utöka socialnämndens ram med 21 miljoner kronor något som nämnden röstade för.

– Jag är mycket glad över att nämnden röstade igenom förvaltningens förslag till beslut. Lite konstigt att de inte kunde stödja vårt förslag innan sommaren men så kan det bli. Socialnämnden har fått skära ner väldigt mycket på sin verksamhet. Det enda som är lagligt att fortsätta skära ner är det förebyggande arbetet. Men det arbetet är jätteviktigt! Vi i Vänsterpartiet vill behålla det förebyggande arbetet och utöka socialnämndens budget ännu mer, säger Samuel Skånberg, ledamot i socialnämnden.

Samuel Skånberg (V)

På grund av Corona och andra faktorer så är det en stor osäkerhet kring ekonomin. Så det kan behövas ytterligare ramökningar till socialnämnden. Vi föreslog därför att förvaltningen ska återkomma igen till nämnden om det behövs. Tyvärr fick vi inte stöd för det. Men det förvånar oss inte om det blir en favorit i repris igen, att förvaltningen återkommer med nya förslag på äskanden och att nämnden då röstar igenom.

Vänsterpartiet kommer fortsätta att kämpa för att det viktiga förebyggande arbetet ska behållas inom socialnämnden.

Kopiera länk