Bostäder

Bostadsmarknaden i Haninge kärvar och vräkningarna ökar

Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet i Haninge, sitter i kommunstyrelsen och tog upp frågan om vart bostadsmarknaden i Haninge är på väg?

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och att tillväxten sker på ett hållbart sätt.

Nybyggnationen har fallit från 778 st nya bostäder 2017, via 541 st 2018 till 342 st 2019. Det finns inga siffror för 2020. Kommunledningen hävdar att de har detaljplaner och färdig infrastruktur för att hålla en takt på 750 st nya lägenheter per år. Men ändå händer det inte. Vad beror det här på?

Jo, ”marknaden har varit lite avvaktande”, säger kommunledningen. Och så kan det vara om man ser till bostadsrätter. Däremot är söktrycket på hyresrätter extremt brutalt. Det kommunala fastighetsbolaget Haninge Bostäder har en kötid på mellan 8 och 16 år (beroende på vilket område man söker till). Kanske det ger en fingervisning om att det är hyresrätter som behöver byggas och f f a att man måste låta Haninge Bostäder få expandera.

Haninge är idag en kommun med ganska få hyresrätter/1000 invånare jämfört med andra kommuner.
Haninge är idag en kommun med ganska få hyresrätter/1000 invånare jämfört med andra kommuner.

Efterfrågan i dag är på billiga hyresrätter. Billiga och klimatsmarta hyresrätter. Om marknaden för nya bostadsrätter ligger på 300-400 per år framöver, bör resterande upp till 750 lägenheter per år fyllas med hyresrätter. Om det inte finns intresse hos privata aktörer att bygga hyresrätter, måste kommunledningen låta Haninge Bostäder kliva in och fylla gapet. Enligt nu gällande Bostadsförsörjningslagen (2000:1383) är det i sista hand kommunens ansvar:

”att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.”

Det är hög tid att begrunda den förpliktelsen och skrida till verket. Den nuvarande ensidiga fokuseringen på bostadsrätter (det vill säga det som är lönsamt för byggherrarna bygga) är inte socialt hållbart. De hyresrätter som ändå byggs har alldeles för höga hyror. Många sitter fast i för dyra boenden.

Haninge har haft en positiv utveckling där antalet vräkningar minskat, men nu har den positiva trenden brutits.

Det vräks fler per 100 000 invånare i Haninge än snittet. Och sedan 2017 har den positiva trenden brutits.

Vad exakt antalet ökade vräkningar beror på vet vi inte. Men det borde vara en väckarklocka för kommunledningen att påbörja arbetet med att undersöka varför. Sitter för många fast i för dyra boenden? Är hyrorna på de nya hyresrätterna alldeles för höga? Det kanske går om man är två heltidsarbetande, men vad händer om en blir sjuk eller arbetslös? Rasar allt då?

I vilket fall så som helst har något hänt på bostadsmarknaden som inte är socialt hållbart.

Åsa Bååth, för Vänsterpartiet Haninge
Kopiera länk