Äldreomsorg

Hemtjänstens flytt till Handen görs om

Jag tycker det är bra att man gör om och gör rätt. Även beslutet att hemtjänstgruppen är kvar i Brandbergen och inte behöver ha längre transportsträckor till ärenden än nödvändigt är positivt.

Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i äldrenämnden
Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet i Haninge

Haninge kommuns planering om flytt av hemtjänstgrupperna i Handen och Brandbergen till en ny lokal på Hanverkarvägen i Handen skjuts upp för att göra om och göra rätt.

Man har fått mycket kritik för att mitt i pandemin flytta ihop två arbetsgrupper till en lokal. Det rör ca 50 anställda. Det har även framförts kritik att man inte följt gällande regelverk att göra risk- och konsekvensanalyser och att inte koppla in Kommunal inför flytten.

En annan kritik är att flytta hemtjänstgruppen i Brandbergen. Den har många ärenden i Brandbergen och täcker även områden Vendelsömalm, Vendelsö, Lötkärr och Gudö. Med en permanent lokal i Handen skulle det innebära mycket längre transportsträckor. Den närmaste vägen från Handen till Vendelsö – Gudö är Gudöbroleden och det är ju allmänt känt om de otroliga köerna som är där i rusningstid.

Mycket dålig arbetsmiljö att sitta fast i en kö och känna sig stressad när man har tidsgränser mellan ärenden. Man kan krångla sig på små vägar men slutklämmen måste man ta Gudöbroleden. Även klimatmålen påverkas negativt med längre körsträckor.

Nu har kommunen backat och tagit nya beslut, vilket känns positivt att man kan göra om och göra rätt. Flytten till Hantverkarvägen kommer ske för hemtjänstgruppen i Handen efter en riksoch konsekvensanalys, och Kommunal finns nu med i bilden.

Däremot kommer hemtjänsten i Brandbergen fortsätta i sina gamla lokaler i Brandbergen. Behovet av en ny lokal finns kvar för den är inte till ändamålsenlig, men man väljer att fortsätta söka en annan lokal än Handen.

Det finns även en flytt från hemtjänst i Västerhaninge till Handen och det beror på att befintliga lokaler ska rivas. Man letar nya lokaler i Västerhaninge och tills vidare kommer man vara i de befintliga lokalerna på Rudsjöterassen i Handen. Där finns idag den hemtjänstgrupp som kommer flytta till Hantverkarvägen. En stor fördel där är närheten till pendeltågsstationen när man ska till och från ärenden.

– Jag tycker det är bra att man gör om och gör rätt. Även beslutet att hemtjänstgruppen är kvar i Brandbergen och inte behöver ha längre transportsträckor till ärenden än nödvändigt är positivt, säger Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet Haninge och ledamot i äldrenämnden och fortsätter:
– Haninge kommun har stora avstånd och behovet av att hemtjänstgrupper finns på flera platser istället för centralt är viktigt. Ju kortare tid till ärenden desto mer tid finns att fördela till brukarna.

Kopiera länk