arbetslöshet

Haninge kommun ska bekämpa arbetslösheten genom att ta in konsulter för 25 miljoner

Åsa Bååth, gruppledare för Vänsterpartiet i Haninge

– Det finns inga garantier att detta ger fler arbetstillfällen och det är ett mycket kostsamt förslag.

En mycket stor arbetslöshet breder ut sig idag och det behövs många nya arbetstillfällen. Det är framförallt i sviter av Coronapandemi, där många olika branscher har drabbats mycket hårt.

Nu har Haninge kommun drivit igenom att man satsar stort på externa konsulter som ska få arbetstillfällen att öka. Man säger se en problematik att små- och medelstora företag i kommunen inte expanderar. Vid en förundersökning har man kontaktat företag och vissa har med tydlighet uttryckt att de inte vill expandera och är nöjda på den nivå de är. Vissa företagare har angett att problemet snarare är att man inte hittar rätta arbetssökande.

Haninge kommun har redan många olika insatser för att stödja företagen, som företagarna visar ett ganska litet intresse för. Nu ska kommunen erbjuda företagen kostnadsfri affärsutveckling- och rekryteringsstöd. Det finns inga krav på motprestationer från företagen – det är bara tacka och ta emot.

Det nya upplägget är att konsulter ska hjälpa företag och arbetssökande att hitta varandra. Detta satsar man 25 miljoner på under en 5 årsperiod. Man tror detta ska inbringa 1000 nya jobb, men det finns absolut ingen garanti.

Ett liknande förslag var uppe i kommunfullmäktige i december, kostnaden var för stor och det var osäkert hur många jobb det skulle ge och förslaget röstades därmed ner. Nu lägger man beslutet hos kommunstyrelsen där styret har majoritet. Att ett ärende med så stor dignitet och är så väldigt kostsamt inte ska upp i kommunfullmäktige är något man kan starkt ifrågasätta.

Förstudien som gjorts visar att Haninge har ökade kostnader för försörjningsstöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. Den grupp som sticker ut är unga män utan slutbetyg från grund- och gymnasieskolan. Risken finns att de hamnar i utanförskap och kriminalitet.

Det här är kvittot på att skolan inte uppfyller sina mål och alla besparingar för barn och ungdomar får negativa konsekvenser. Vänsterpartiet anser att arbetsmarknadsåtgärder ska riktas mot personer som är långt från arbetsmarknaden. Man måste satsa på grund- och gymnasieskolan, utbildningar som är riktade till bristyrken och språkutbildning så att fler blir förberedda för ett arbetsliv.

Stärka den egna befintliga organisationen med mer erforderligt kunnande för ett mer aktivt arbete mot företagare i kommunen för att skapa fler arbetstillfällen och praktikplatser.

– Det finns inga garantier att detta ger fler arbetstillfällen och det är ett mycket kostsamt förslag. Att ärendet inte går till kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, är något att ifrågasätta, säger Åsa Bååth, gruppledare Vänsterpartiet Haninge.

Kopiera länk