Okategoriserade

1 2 3 20

sommaren är kort…

Nu är ledighet och sommaraktiviteter över för många. Både i kommunhuset  och i föreningen i Haninge har tagit lite ledighet för att samla energi och bränsle till den socialistiska, feministiska och antirasistiska kampen som såklart fortsätter. Vi har många planer på gång och kommer uppdatera alla intresserade under kommande veckor om vad som kommer ske och hur du kan engagera dig.

Det finns mycket som behöver lyftas upp på dagordningen både lokalt och nationellt och nu är förhandlingarna mellan regeringen och Vänsterpartiet igång och den 21 september presenteras höstbudgeten. Mer resurser till fritidsverksamheten och gratis tandvård upp till 23 är några av de reformer som Vänsterpartiet vill ha igenom. Reformer som skulle göra skillnad för alla barn med mindre barngrupper, fler fritidspedagoger och tydligare riktlinjer för hur en fritidsverksamhet ska se ut. Att lyfta frågan om gratis tandvård till det att en fyller 23 skulle vara en stor skillnad för många som nu tvingas prioritera bort tandläkarbesöken.

Vänsterpartiet i Haninge hoppas du vill vara med i kampen!

Vi hörs!

p.s vill du se Jonas Sjöstedt sommartal från Umeå den 16 augusti så sänds det på vansterpartiet.se

Haninge kommun behöver en socialistisk budget

I måndags var det kommunfullmäktige i Haninge kommun och dags för årets budgetdebatt. Alla partier som är representerade i fullmäktige lade en egen budget förutom Rättvisepartiet Socialisterna.

Vi i Vänsterpartiet tycker det är hög tid för kommunen att verkligen satsa och höja nivåerna på flera olika områden i kommunen. Haninges skolor ligger under rikssnittet vad gäller både resultat och lärartäthet. Skolan måste utvecklas och behöver bli likvärdig, det måste också finnas en grundskola i varje kommundel. Förskolan ska erbjuda alla barn heltid, oavsett föräldrarnas situation och ha ett aktivt genusperspektiv. De äldre måste få en äldrevård som håller hög kvalité och socialt utsatta ska kunna räkna med bra stöd och hjälp från kommunen. Det förebyggande arbetet måste alltid ligga i framkant och prioriteras för att minska t.ex psykisk ohälsa, all form av våld och barns trygghet och trivsel i både hem och skola. Vi anser också att det behöver byggas fler bostäder så att alla kan ta del av utbudet, det innebär hyreslägenheter med en rimlig hyra och görs bäst genom kommunens bostadsbolag Haninge bostäder. Kommunen ska kunna erbjuda alla en aktiv och trygg fritid, med fritidsgårdar i alla kommundelar, bibliotek och bra tillgång till lokaler för organisationer och föreningar att hyra. Vi vill lyfta arbetsrätten och förbättra socialsekreterarnas arbetssituation och erbjuda heltid till alla som vill som arbetar kommunalt. Denna sammanfattning utgör varför Vänsterpartiet anser att det behövs mer pengar för att kunna investera i kommunens verksamheter och faktiskt göra en påtaglig förbättring. För oss handlar det om att kunna utveckla och göra satsningar som gör skillnad för invånarna i Haninge kommun. Vi vill lägga pengarna så de kommer tillbaka till medborgarna genom en hållbar, utvecklad och gedigen välfärd och en kommun som kan erbjuda ett rikt och aktivt kultur och idrottsliv.

Genom att utgå från skattesatsen från 2010 och ett överskottsmål på 1 % istället för 2% ger det oss drygt 100 miljoner mer att investera. 100 miljoner att satsa på Haningebornas vardagsliv.
I vår budget valde vi att prioritera grund- och förskolenämnden, socialnämnden och äldrenämnden. Med 50 miljoner mer till skolan kan vi på allvar göra någonting åt den situation som råder i dagsläget. Vi kan satsa på att utveckla elevhälsoteamen, öka lärartätheten och göra skolan likvärdig. Den närmsta skolan ska vara det bästa alternativet och erbjuda det stöd som eleven kan tänkas behöva. Med en satsning på 20 miljoner till socialnämnden kan vi arbeta med våld i nära relationer, utveckla familjecentralerna och minska psykisk ohälsa. Med 23 miljoner mer till äldrenämnden vill vi satsa på gemensamma måltider, samvaro och tid till de äldre att göra det som de själva önskar och längtar efter.

Vi får ofta höra att vår budget är orealistisk, att vi inte kan prioritera och vill ge allt åt alla. Men till saken hör att när förvaltningarna i kommunen äskar pengar och berättar vad de behöver för att kunna genomföra ett bra arbete så stämmer vår budget bättre, den speglar verkligheten bättre. Förvaltningarna har visat de besparings åtgärder som behövde göras med koalitionens budget, som nu blir ännu större med Moderaternas budget. När vänsterpartiet gör sin budget utgår vi från verkligheten, vi vill satsa på kommunens verksamheter och se till att dem kan utvecklas och inte behöver göra besparingar på 10 tals miljoner.

När vår budget föll valde vi att lägga våra röster på samarbetskoalitionens. En budget med inte lika mycket pengar till att investera som vår, men det bästa alternativet. Men den rådande majoritetens budget gick inte heller igenom. Det gjorde Moderaternas efter det att högerpartierna Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och de två vildar (f.d. miljöpartister) som sitter i fullmäktige valde att lägga sina röster där. Moderaternas budget vann med 31 mot 28 röster. Rättvisepartiet Socialisterna lade ner sina röster.

En budget som på många sätt kommer innebära nedskärningar och ett sämre Haninge. Skatten ska nu sänkas med 10 öre vilket rent konkret innebär 20 miljoner mindre till kommunens verksamheter. Medan vår budget skulle innebära 30 öre mer att betala i skatt men då ge 50 miljoner till välfärden. det skulle innebära 67 kronor i månaden för medelinkomsttagaren i Haninge. Här kan en se den stora skillnaden på människosyn. När de borgerliga partierna med en svans av främlingsfientliga efter sig ser till sig själva och deras önskningar ser vi till allas behov och till en solidarisk fördelning av resurserna. Att sänka skatten och samtidigt kunna ta ansvar för en hållbar välfärd ser vi som omöjligt i dagens Haninge. Ibland måste en faktiskt välja och det är tydligt att högern väljer skattesänkning framför välfärd medan vi väljer välfärd framför vinst.

Vad som nu händer i kommunen är svårt att förutse, men tydligt är att Vänsterpartiet har fått en stor och viktig roll att bära. Vi måste tydliggöra de skillnader som finns mellan partierna och påvisa hur en solidarisk och rättvis politik kan se ut. Ett tydligt vänsteralternativ står vi i Vänsterpartiet för och det måste synas, både parlamentariskt och på gator och torg runt om i Haninge. Det går att föra en annan politik som prioriterar skolan, social omsorg och bostäder. För det behövs en politisk vilja och den finns i Vänsterpartiet.

Nej till höjt SL-kort!

Seluah Alsaati, ordförande Vänsterpartiet Storstockholm skriver bra om varför en höjning av SL kortet är fel och o,m Vänsterpartiets förslag för en rättvis kollektivtrafik!

Nu är det klart. Alliansen föreslår att SL-kortet ska höjas med 110 kronor, slutsumman hamnar då på hela 900 spänn. Ytterligare höjningar är att vänta längre fram. Folk har redan börjat protestera. På Facebook läser jag om folk som riktar ilskan mot borgerliga väljare: ”Jamen grattis då. Det var ju detta ni röstade på, stockholmare”. Andra diskuterar gemensamma aktioner mellan förorter den 1 september när förslaget blir verklighet. Klart prishöjningen upprör.

Vissa saker kan vi välja bort om det är för dyrt, till exempel ett par skidor. Men kollektivtrafiken kan vi inte välja bort. Vi behöver ta tuben, bussen eller tåget för att ta oss runt i den här staden. Till jobbet. Till sjukhuset. Till mamma. Själv pendlar jag mellan Skärholmen och jobbet på Kungsholmen, varannan vecka med stopp vid Mariatorget för att ta barnen till förskolan. Tunnelbanan är överfull och pojkarna är rastlösa men det är resor jag inte kan välja bort. Tillgången till kollektivtrafik är en rättighet och därför ska det inte vara för dyrt.

Vänsterpartiet vill på sikt införa nolltaxa i kollektivtrafiken, det vill säga att resorna ska betalas via skatten istället för avgifter. Det skulle betyda att de som tjänar mer skulle betala mer och de som tjänar mindre betala mindre. Rättvis och bra. Men för att ha råd med fullt ut avgiftsfri kollektivtrafik i ett landsting som går en halv miljard back räcker det inte med skattehöjningar utan det behövs också statlig finansiering. Staten måste inse det strategiskt viktiga med att satsa på kollektivtrafiken i storstäderna eftersom det ger oss bäst möjlighet att minska klimatpåverkan.

Vänsterpartiet kommer att rösta nej till höjningen av SL-kortet. Vi föreslår samtidigt att pengar från trängselskatten ska gå till utbyggnad av kollektivtrafiken istället för till förbifarten. Vi föreslår fria resor för barn upp till tolv år, fria resor för pensionärer under lågtrafik, att återinföra enhetstaxa och att ta bort spärrarna och införa så kallade öppna spärrlinjer. Det sistnämnda skulle vara särskilt skönt för alla oss med barnvagn eftersom det idag är förknippat oro för att fastna att ta oss igenom spärrarna.

Högern har kört landstingets ekonomi i botten. Nu är det vi som får betala för det. Det är inte okej. SL-kortet ska inte kosta mer än att vi har råd att betala för det.

Stoppa höjningen av SL-kortet!

 

_ _ _

Facebooksidan ”Nej till höjd avgift på SL-kortet”:
https://www.facebook.com/Nejtillhojdaavgifterikollektivtrafiken?fref=ts

1 2 3 20

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv