Feminism

Mäns våld mot kvinnor måste stoppas

Igår var vi på panelsamtal om mäns våld mot kvinnor.

Kim Loeld från Kvinnojouren, Carin Flemström från Brottsofferjouren och Anders Lindblom från Manscentrum hade anordnat kvällen och började med att introducera sina olika verksamheter.

Foto: Roks

Sedan höll Peter Svensson en föreläsning om maskulinitetsnormer och hur de ligger som grund för mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld samt hur destruktiva könsroller drabbar både kvinnor och män men på olika sätt. Peter föreläser om manlighet och maskulinitet och är också engagerad i Huskurage. Peter berättade att män står för 98% av allt sexuellt våld. Men också att 75% av alla självmord begås av män. ”Vi tar hellre livet av oss än ber om hjälp”. Det var en väldigt givande föreläsning och vi håller helt med om att jobba för att förändra maskulinitetsnormer. Därför har Vänsterpartiet drivit frågan om workshops i maskulinitetsnormer och hbtq samt feministiskt självförsvar. Vi har också lagt en motion om att införa en jämställdhetsmiljon så att sådant arbete kan ta fart.

Därefter så var det panelsamtal. Kvinnojouren har haft kontakt med alla partier under våren för att diskutera Kvinnojourens arbete och om mäns våld mot kvinnor. Vänsterpartiet har naturligtvis varit en aktiv dialogpartner med Kvinnojouren eftersom deras arbete är så otroligt viktigt! Vi har träffat dem flera gånger under mandatperioden, en gång i Jordbro förra året och en gång nu under våren i Handen. Och vi fortsätter hålla dialogen aktiv så klart! De partier som har haft kontakt med Kvinnojouren bjöds in. Därför blev det också ett väldigt konstruktivt samtal eftersom vi alla hade en grundläggande kunskapsnivå om arbetet.

Under panelsamtalet så lyfte vi i Vänsterpartiet många olika saker:

  • Viktigt med ett långsiktigt och ordentligt stöd till Kvinnojouren, Manscentrum och Brottsofferjouren
  • Att vi ska utnyttja Kvinnojourens boende
  • Kompetensutveckling för socialsekreterare om våld i nära relationer och hedersproblematik
  • Göra en större studie i Haninge kommun om förekomsten av unga som lever i riskzonen för att utsättas för tvångsäktenskap i kommunen
  • Satsa på att Haninge Bostäder bygger fler billiga hyresrätter och att försörjningsstöd ska anses vara en inkomst som man kan få hyreskontrakt på. Det är viktigt för många kvinnor som flyr från sin man och som är i en utsatt ekonomiskt situation. Det är också viktigt med fler genomgångslägenheter

Vi kom också in på en debatt om ”hårdare tag” och huruvida längre och hårdare straff är ett effektivt sätt för att förebygga våld.

Vi i Vänsterpartiet menar att även om det kan behövas justeras straffnivåer kring sexuellt våld (inte minst för att signalera att det här är viktiga brott) så behövs det mer resurser för att kunna utreda de brott som redan har anmälts. Idag utreds inte alla våldtäkter eller väntas med att utredas på grund av resursbrist. De prioriteras ned. Bara 8 av 10 anmälda våldtäkter leder till åtal.

Diskussionen kom också in på trygghet. Vänsterpartiet lyfte fram viktiga satsningar som förebyggandeteamet i socialtjänsten har gjort som samverkan med Stockholm Ladies Academy i Brandbergen. Framtiden för det förebyggande arbetetet inom socialtjänsten ser tyvärr väldigt dyster ut sedan nedskärningar i socialnämnden, något som vi i Vänsterpartiet har varit kritiska till.

Jordbro kultur- och föreningshus är en mötesplats för föreningar och invånare i Jordbro

För att skapa förutsättningar för god grannskap och trygghet i sitt närområde så ser vi att det behövs en mängd satsningar:

  • Mötesplatser i kommundelarna. Därför vill vi bygga ett allaktivitetshus i Brandbergen och vi vill att det ska finnas ett kultur- och föreningshus i Jordbro, något som nu är hotat från högern
  • Utökade öppettider för fritidsgårdarna och satsningar på ungdomsgårdar för de äldre ungdomarna
  • Satsa förebyggande för att komma åt ungdomsarbetslösheten
Åbygården anordnar spelkväll

Vi fick också med oss många bra idéer från Kvinnojouren, Manscentrum, Brottsofferjouren och från Peter Svensson.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste fortsätta och det arbetet måste ges förutsättningar för att kunna bedriva ett brett arbete. Samverkan mellan förvaltningar, myndigheter och föreningar är otroligt viktigt! Vi vill fortsätta den goda dialogen vi har med Kvinnojouren, Manscentrum och Brottsofferjouren. De sitter på så mycket kunskap och vi vill ta del av den för att göra Haninge mer jämställt och jämlikt.

Samuel Skånberg (Vänsterpartiet), Peter Svensson (Huskurage), Kim Loeld (Kvinnojouren)

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi kommer alltid att kämpa för feministiska satsningar som ökar kvinnors frihet och jämlikhet

Kopiera länk