Demokrati

Kommunledningen bryter mot socialnämndens reglemente

På senaste mötet med socialnämnden var ett medborgarförslag uppe för beslut. Förslaget handlade om att införa en allmänhetens frågestund på socialnämndens möten. Detta fanns tidigare i äldrenämnden och förslagsställaren tyckte att det skulle vara bra för öppenheten och minska avståndet mellan politikerna och invånarna. Vänsterpartiet tyckte att det var ett bra förslag och yrkade bifall. Kommunledningen yrkade avslag.

Allmänhetens frågestund avskaffades i äldrenämnden efter att ordförande Martin Strömvall (KD) fått kritik från äldreomsorgens personal på just en allmänhetens frågestund. (Detta har Åsa Bååth (V) skrivit om bra här).

Men förslagsställaren fick inte yttra sig på sitt eget medborgarförslag! Socialnämndens ordförande Annett Haaf (S) menade att förslagsställaren bara hade rätt att yttra sig om sitt medborgarförslag innan det har beretts av förvaltningen. (Förslagsställaren hade inte fått den första inbjudan på grund av ett problem med posthanteringen. Men detta var inget som togs hänsyn till).

Både Vänsterpartiet och Moderaterna menade att reglementet inte alls såg ut så. Vänsterpartiet föreslog att alldeles oavsett så borde förslagsställaren, som var på plats, få lov att yttra sig ändå. Men detta vägrade ordförande. Efter mötet kontrollerade Vänsterpartiet socialnämndens reglemente och där står det tydligt (§13) att förslagsställaren får yttra sig även efter beredning.

Samuel Skånberg (V)

– Det är en katastrof hur dåligt det här har hanterats. Socialnämndens ordförande bryter mot sin nämnds egna reglemente. Istället för att pausa mötet och undersöka saken, vilken hon borde gjort med tanke på att både Vänsterpartiet och Moderaterna hade en annan uppfattning om reglementet, så drev hon på och körde över förslagsställarens rättigheter. Det är tragikomiskt att hanteringen av ett medborgarförslag som handlar om att minska avståndet mellan politiker och invånare, gör raka motsatsen, säger Samuel Skånberg, ledamot i socialnämnden för Vänsterpartiet

Den här kommunledningen trampar fel gång på gång när det handlar om demokrati och inflytande. Som tur är så har Vänsterpartiet satt stopp för en del av försämringarna. Men speciellt nu under Corona-pandemin så har kommunledningen hanterat den kommunala demokratin slapphänt och tar sig friheter.

Läs Vänsterpartiet särskilda yttrande i frågan här.

Kopiera länk