artikel

Fyllnadsval och årsmöte 2006

Den 16:e oktober 2005 hade vi ett fyllnadsval i partiet för att ersätta de styrelserepresentanter som flyttat eller slutat av andra skäl.

Invalda ersättare:


 


Sven Johansson, kassör


Susann Näslund, ordinarie ledamot


Mehmet Coksüret, ordinarie ledamot


Kali Jadidoleslami, ordinarie ledamot


Inger Johansson, suppleant


Nafi Cilgin, suppleant


Jan O Gustavsson, ordförandeResten av den gamla styrelsen behåller sina platser och funktioner.


Årsmötet 2006 kommer att hållas under februari månad. Datum är ännu ej fastställt men kommer troligen bestämmas inom en vecka. Det kommer att informeras om det på hemsidan veckor innan kallelsen ramlar ner i en brevlåda nära dig..

Kopiera länk