• Hem
  • Interpellatione...
sida

Interpellationer

Interpellationer är frågor som kan ställas av ledamöter i kommunfullmäktige till kommunalråd eller nämndordförande. Frågan ska helst gälla ärenden som är av större intresse för kommunen.

Interpellationer ska alltid besvaras skriftligt och sen sker en debatt kring interpellationen i kommunfullmäktige.
Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller när ledamöterna ställer frågor under frågestunden.

 

2023

Nytt Aktivitetshus i Jordbro

Interpellation (pdf) – Inskickad till KF 2023-11-23

Läs mer:
Jordbro kultur- och föreningshus ska rivas innan nya lokaler har kommit på plats
Jordbro behöver ett kultur- och föreningshus

Ökat arbetstidsmått i kommunal verksamhet

Interpellation (pdf) – Inskickad till KF 2023-11-27

Läs mer:
Kommunledningen vill säga upp kollektivavtal och tvinga anställda att jobba längre
SKR: Personalbrist och underskott utmanar välfärdens verksamheter

Arbetspass inom äldreomsorgen

Interpellation  – Inskickad till KF 2023-10-23
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:
Samverkan på riktigt i Haninge kommun
Slutet för påtvingade 12-timmarspass inom äldreomsorgen
Facebook: Haningeupproret- Kommunal för en hållbar arbetstid

Kommunens flaggning under regnbågs- och prideveckan

Interpellation – Inskickad till KF 2023-05-29
Interpellationssvar (pdf)

Kommunens riskhantering rörande fastighetsbranchen

Interpellation – Inskickad till KF 2023-05-29
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:

SVT: Efter börskollapsen: Fastighetsbolaget SBB öppnar för att sälja
SVD: Krisen i SBB – detta har hänt
ETC: SBB-krisen: Kommuner vill köpa tillbaka fastigheter
ETC: SBB säljer – kanadensiskt bolag tar över 200 svenska skolor

Kommunens förhållningssätt till kulturmiljöer

Interpellation – Inskickad till KF 2023-04-24
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:

 Kulturparken i centrala Handen
Mitt i Haninge: Handens museum kan tvingas flytta
Haninge kommuns Kulturmiljöprogram

Haninge kommun som hyresvärd

Interpellation (pdf) – Inskickad till KF 2023-02-20
Interpellationssvar (pdf)

Motioner som ej slutbehandlats

Interpellation (pdf)– Inskickad till KF 2023-02-20
Interpellationssvar (pdf)

2021

Parkeringstillstånd för äldreomsorgens bilburna personal

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2021-09-13
Interpellationssvar (pdf)

Minskad tid i förskolan under pandemin

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2021-06-14

Ny skola i Jordbro

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2021-05-10
Interpellationssvar (pdf)

Framtida planer kring norra folkparken

Interpellation (pdf)– inskickat till KF 2021-05-10
Interpellationssvar (pdf)

Busslinje mellan Nedersta och Västerhaninge station

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2021-04-12
Interpellationssvar (pdf)

2020

Familjer behöver förskola

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2020-09-14
Interpellationssvar (pdf)

Satsningar för att klara klimatmålen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2020-09-14 Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:

Uppföljning av Haninges klimat- och miljöpolitiska program

Parkeringstillstånd för äldreomsorgens bilburna personal

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2020-06-08
Interpellationssvar (pdf)

Belysningen i Brandbergen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2020-02-10
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:

Gemensam motion – Förbättra gatubelysningen i Haninge
Vänsterpartiet Haninges handlingsprogram för brottsförebyggande arbete och akuta åtgärder vid brott

Planerna för bristyrkesutbildning och SFI

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2020-02-10
Interpellationssvar (pdf)

2019

Gula villan

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-12-09
Interpellationssvar (pdf)

Arbetsmiljöverkets kritik mot arbetstiderna inom äldreomsorgen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-11-04
Interpellationssvar (pdf)

Jordbros kultur- och föreningsliv

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-11-04
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:

Motion om Jordbro kultur- och föreningshus

Vad innebär det att vara en barnrättskommun?

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-11-04
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:

Nej till nedläggning av fritidsgårdar
Motion om att behålla fritidsgårdarna

Kommunens konsultkostnader

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-10-07
Interpellationssvar (pdf)

Klimat- och miljöarbetet i kommunen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-09-09
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:

Haninge bommade miljömål i fjol: ”Tillhör det högst prioriterade”
Planeten brinner upp med högern vid makten

Familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-09-09
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:

Tre av fyra barnavårdscentraler stängs i Haninge
M och V oroliga kring nedläggningar av lokala bvc i Haninge
S-ledda högerstyret lägger ner familjecentraler

HAB-ersättning

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-09-09
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:

Habiliteringsersättning
”Var tredje kommun har inte sökt bidrag till hab-ersättning – nu krävs skärpning”

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-09-09
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:

Vi kräver svar om arbetsmiljön i äldreomsorgen

Om framtiden för Haninge kvinnojour

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-04-08
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-05-13

Läs mer:

Blogginlägg – Värna Haninge kvinnojour

Stöd till flyktingungdomar

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-03-04
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-04-08

Manscentrums viktiga arbete

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-03-04
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-04-08

Läs mer:

Blogginlägg – Manscentrum bedriver viktigt arbete

Förbättrat arbetsmiljöarbete i kommunen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-02-11
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-03-04

Läs mer:

Blogginlägg – Vänsterpartiet lyfter arbetsmiljöproblemen i kommunen

2018

Jordbro kultur- och föreningshus

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2018-12-10
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-02-11

Läs mer:

Blogginlägg – Lyssna på Jordbros föreningar
Blogginlägg – Jordbro behöver ett kultur- och föreningshus
Blogginlägg – Alla partier bortsett från V röstade för rivning
Dagens ETC – Upprörda känslor när kulturhuset ska rivas
Mitt i Haninge – Han är enda politikern i Haninge som vill rädda Jordbro kulturhus

Buss 835

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2018-12-10
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-02-11

Dagab

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2018-12-10
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-02-11

 

Kopiera länk