• Hem
  • Interpellatione...
sida

Interpellationer

Interpellationer är skriftliga frågor som kan ställas till ett kommunalråd eller ordförande i en nämnd. Interpellationen ska besvaras skriftligt och så sker det en debatt kring interpellationen i kommunfullmäktige.

2020

Familjer behöver förskola

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2020-09-14

Satsningar för att klara klimatmålen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2020-09-14

Läs mer:
Uppföljning av Haninges klimat- och miljöpolitiska program

Parkeringstillstånd för äldreomsorgens bilburna personal

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2020-06-08

Belysningen i Brandbergen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2020-02-10
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:
Gemensam motion – Förbättra gatubelysningen i Haninge
Vänsterpartiet Haninges handlingsprogram för brottsförebyggande arbete och akuta åtgärder vid brott

Planerna för bristyrkesutbildning och SFI

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2020-02-10

2019

Gula villan

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-12-09
Interpellationssvar (pdf)

Arbetsmiljöverkets kritik mot arbetstiderna inom äldreomsorgen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-11-04
Interpellationssvar (pdf)

Jordbros kultur- och föreningsliv

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-11-04
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:
Motion om Jordbro kultur- och föreningshus

Vad innebär det att vara en barnrättskommun?

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-11-04
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:
Nej till nedläggning av fritidsgårdar
Motion om att behålla fritidsgårdarna

Kommunens konsultkostnader

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-10-07
Interpellationssvar (pdf)

Klimat- och miljöarbetet i kommunen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-09-09
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:
Haninge bommade miljömål i fjol: ”Tillhör det högst prioriterade”
Planeten brinner upp med högern vid makten

Familjecentralerna i Jordbro och Brandbergen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-09-09
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:
Tre av fyra barnavårdscentraler stängs i Haninge
M och V oroliga kring nedläggningar av lokala bvc i Haninge
S-ledda högerstyret lägger ner familjecentraler

HAB-ersättning

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-09-09
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:
Habiliteringsersättning
”Var tredje kommun har inte sökt bidrag till hab-ersättning – nu krävs skärpning”

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-09-09
Interpellationssvar (pdf)

Läs mer:
Vi kräver svar om arbetsmiljön i äldreomsorgen

Om framtiden för Haninge kvinnojour

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-04-08
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-05-13

Läs mer:
Blogginlägg – Värna Haninge kvinnojour

Stöd till flyktingungdomar

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-03-04
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-04-08

Manscentrums viktiga arbete

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-03-04
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-04-08

Läs mer:
Blogginlägg – Manscentrum bedriver viktigt arbete

Förbättrat arbetsmiljöarbete i kommunen

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2019-02-11
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-03-04

Läs mer:
Blogginlägg – Vänsterpartiet lyfter arbetsmiljöproblemen i kommunen

2018

Jordbro kultur- och föreningshus

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2018-12-10
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-02-11

Läs mer:
Blogginlägg – Lyssna på Jordbros föreningar
Blogginlägg – Jordbro behöver ett kultur- och föreningshus
Blogginlägg – Alla partier bortsett från V röstade för rivning
Dagens ETC – Upprörda känslor när kulturhuset ska rivas
Mitt i Haninge – Han är enda politikern i Haninge som vill rädda Jordbro kulturhus

Buss 835

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2018-12-10
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-02-11

Dagab

Interpellation (pdf) – inskickad till KF 2018-12-10
Interpellationssvar (pdf)
Debatt: Kommunfullmäktige 2019-02-11

 

Kopiera länk