sida

Motioner

Här kan du läsa våra motioner

2021

Rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Haninge kommuns grundskolor

Motion (pdf).

Inlämnad: 2021-11-08
Beslutad: 2021-12-13

Beslut: Bifalles.

NPF-säkra skolor i Haninge

Motion (pdf).

Inlämnad: 2021-09-13

Klimatsmarta fritidsresor

Motion (pdf)

Inlämnad: 2021-05-10

Borttagande av minutstyrning av ärendetid inom hemtjänst

Motion (pdf).

Inlämnad: 2021-05-10

Alla elever ska klara skolan

Motion (pdf).

Inlämnad: 2021-05-10

Busskort till alla barn boendes i kommunen, som går i grundskolan.

Motion (pdf).

Inlämnad: 2021-05-10

Behåll Nattugglan – den enda kommunala barnomsorgsverksamheten på obekväm arbetstid

Motion (pdf)

Inlämnad: 2021-04-12

2020

Bygg fler hyresrätter i allmännyttan

Motion (pdf)
Inlämnad: 2020-09-14

Läs mer:
Bygg fler hyresrätter i allmännyttan

Kommunalt bolag för att hantera placeringar

Motion (pdf)
Inlämnad: 2020-06-08

Läs mer:
Bedriv jourhem och andra boenden inom socialnämnden i egen regi

Sänk politikerlönerna

Motion (pdf)
Inlämnad: 2020-03-09

Läs mer:
Sänk politikerlönerna!

Ta fram en gångplan

Motion (pdf)
Inlämnad: 2020-03-09

Ta fram en kollektivtrafikplan

Motion (pdf)
Inlämnad: 2020-03-09

Förbättra gatubelysningen i Haninge

Motion (pdf)
Inlämnad: 2020-03-09

Läs mer:
Gemensam motion – Förbättra gatubelysningen i Haninge

2019

Gör Haninge till en fristadskommun

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-12-09

Starta ett allaktivitetshus i Brandbergen

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-11-04

Läs mer:
Interpellation om krisberedskap i kommunen

Behåll fritidsgårdarna

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-11-04

Läs mer:
Motion om att behålla fritidsgårdarna
Nej till nedläggning av fritidsgårdar

Upphör med påtvingande 12-timmarspass inom äldreomsorgen

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-10-07

Läs mer:
Nu sätter vi stopp för 12-timmarspassen
Protester mot scheman i Haninge
V och M vill stoppa långa arbetspass
M och V enas mot 12-timmarspass i äldreomsorgen

Öppna väggar

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-10-07

Läs mer:
Motion om öppna väggar

Utlåning av konst i biblioteken

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-10-07

Starta ett kommunalt energibolag

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-10-07

Jordbro kultur- och föreningshus

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-10-07

Läs mer:
Motion om Jordbro kultur- och föreningshus

Utlys klimatnödläge

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-10-07

Läs mer:
Utlys klimatnödläge i Haninge kommun

Arbetstidsförkortning inom Socialtjänst och Äldreomsorg

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-09-09

Läs mer:
Dags för sex timmars arbetsdag

Inrätta tjänsten en lokal barnombudsman i Haninge kommun

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-09-09

Läs mer:
Inrätta en lokal barnombudsman i Haninge

Inför vegonorm i Haninge

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-09-09

Läs mer:
Inför vegonorm i Haninge

Bygg kollektivhus med billiga hyresrätter

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-05-13

Läs mer:
Bygg kollektivhus med billiga hyresrätter

Ta fram en koldioxidbudget för Haninge

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-04-08
Behandlad: 2019-09-09
Beslut: avslag (Bifall: V, Avslag: S, C, L, KD, SD, MP, vildar)

Läs mer:
Inför en koldioxidbudget i Haninge

Bättre integration genom tryggare boende

Motion (pdf)
Inlämnad: 2019-03-04
Beslutad: 2019-10-07
Beslut: avslag (V + en vilde röstade bifall, en vilde avstod)

Läs mer:
Så vill politikerna förbättra integrationen

2018

Gratis mensskydd

Motion (pdf)
Inlämnad: 2018-05-07
Behandlad: 2019-09-09
Beslut: besvarad

Läs mer:
Klart mensskydd ska vara gratis!
V: ”Vi vill införa fria mensskydd i Haninge”

Byta fyrverkerier mot lasershow

Motion (pdf)
Inlämnad: 2018-05-07
Behandlad: 2019-04-08
Beslut: avslag (V röstade bifall, två vildar avstår, resten avslag)

Läs mer:
Stoppa fyrverkerierna för djurens skull

Inkludera SL-kort i försörjningsstöd

Motion (pdf)
Inlämnad: 2018-04-16
Behandlad: 2019-02-11
Beslut: avslag (bara V yrkade bifall till motionen)

Läs mer:
Inkludera SL-kort i försörjningsstöd
Sevim Celepli vill att alla ska ha rätten till att röra sig fritt

Inför en jämställdhetsmiljon

Motion (blogginlägg)
Inlämnad: 2018-03-05

Behandlad: 2019-12-09

Beslut: avslag (bara V ville införa en jämställdhetsmiljon)

Läs mer:
Motion från Vänsterpartiet – inför en jämställdhetsmiljon
Frukostpåsar till pendlare i Jordbro på 8 mars

Parkeringstillstånd till personal

Motion (pdf)
Inlämnad: 2018-02-12
Behandlad: 2018-11-05
Beslut: besvarad

Läs mer:
Vänsterpartiet – det enda parti som vill befria hemtjänstpersonalen från p-böter
Vänsterpartiet pressar på för parkeringstillstånd för hemtjänstpersonalen
Inför parkeringstillstånd för en bättre arbetsmiljö
Åsa Bååth vill förbättra situationen för hemtjänstpersonalen
Hjälp Haninges hemtjänst till fler p-platser

2017

Ta initiativ till en samägd solcellspark

Motion (pdf)
Inlämnad: 2017-10-05
Behandlad: 2018-09-17
Beslut: Avslag (V och RS röstade bifall)

Läs mer:
Bygg en samägd solcellspark!
Planeten brinner upp med högern vid makten

Förbud mot vilda djur på cirkusar i Haninge kommun

Motion (pdf)
Inlämnad: 2017-03-16
Beslutad: 2019-04-08
Beslut: avslag

Läs mer:
Fyra röster från förbud mot vilda djur på cirkusar

Motion om feministiskt själförsvar, maskulinitetsnormer och hbtq

Motion (pdf)
Inlämnad: 2017-03-31
Behandlad: 2017-12-11

Läs mer:
Feministiskt självförsvar, maskulinitetsnormer och hbtq
Viktig diskussion om #MeToo och feministiskt självförsvar på kommunfullmäktige
Så jobbar vi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck och våld

2016

Motion från Vänsterpartiet om att bygga kollektivhus i egen regi

Motion (pdf)
Inlämnad: 2016-12-05
Behandlad: 2017-10-09
Beslut: avslag

Läs mer:
Bygg kollektivhus i allmännyttan

Kollektivavtalsliknande villkor i upphandling

Motion (pdf)
Inlämnad: 2016-03-21
Behandlad: 2017-04-18

Läs mer:
Motion om kollektivavtalsliknande villkor i Haninge

Förbud mot vilda djur på cirkusar i Haninge kommun

(Se nyare motion som lämnades in under 2017 högre upp)
Motion (pdf)
Inlämnad: 2016-03-21
Behandlad: 2017-03-06
Beslut: avslag

Läs mer:
Förbjud vilda djur på cirkusar i Haninge
Vad hände med motion om förbud mot vilda djur på cirkusar?

Minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa

Motion (pdf)
Beslutad: 2016-04-18

Läs mer:
Minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa
Mer ekologisk och vegetarisk mat för klimatet och hälsans skull
Vänsterpartiet har fått igenom viktigt mål om minskad köttkonsumtion

2015

Jämställd snöröjning

Motion (pdf)
Inlämnad: 2015-04-13
Behandlad: 2016-02-15

Kopiera länk