Hållbarhet

Planeten brinner upp med högern vid makten

Igår var det en paneldebatt om miljö och klimat med alla partier i Haninge kommunfullmäktige som Naturskyddsföreningen anordnade. Det var en två timmars lång debatt där vi partier fick presentera oss, fick frågor från moderatorn Ulf Zetterstedt och från publiken samt fick kommentera de andra partiernas politik.

Vänsterpartister på klimatmarsch

Många saker blev väldigt tydliga:

 • Vänsterpartiet, Rättvisepartiet Socialisterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och till viss del Socialdemokraterna var de partier som presenterade någon genomtänkt miljö- och klimatpolitik
 • Vänsterpartiet, Rättvisepartiet Socialisterna och Miljöpartiet var de enda som (i olika grad) var systemkritiska och förstod vikten av politiska och strukturella förändringar
 • Vänsterpartiet, Rättvisepartiet Socialisterna och Miljöpartiet var de enda partierna som sa nej till miljöboven Tvärförbindelse Södertörn. Det ”gröna” Centerpartiet hade inget emot att bygga en stor motorväg för man hoppas det ska gynna tillväxten
 • Sverigedemokraterna använder sin favoritlösning minskad invandring även i miljö- och klimatpolitiken
 • Både Moderaterna och Liberalerna ville betona att de tycker att det finns andra samhällsintressen som står över miljö- och klimatfrågor
 • Moderaterna bryr sig verkligen inte om att minska utsläppen av växthusgaser. De vill så mycket som möjligt skjuta ifrån sig ansvaret och tycker att utsläppsminskningar ska ske utomlands. Så fort de kan så vill de ta bort de mål i klimat- och miljöpolitiska programmet som vi i kommunfullmäktige tog i bred majoritet (det var bara KD och M som röstade mot)

Vänsterpartiets klimat- och miljöpolitik

Vi i Vänsterpartiet presenterade vår klimat- och miljöpolitik. Vi har under mandatperioden lagt många klimat- och miljöförslag. Tonvikten har legat på klimatfrågan. Men även andra miljöfrågor har vi engagerat oss i.

Samuel Skånberg presenterar Vänsterpartiets klimat- och miljöpolitik

Resor och transporter

Resor och transporter står för ⅔ av utsläppen i Haninge. Därför är det mycket viktigt att resor och transporter ställs om. Dels genom att ställa om till fossilfri fordonsflotta men också genom att avskaffa massbilismen och få till ändrade resemönster.

Vi är emot miljöboven Tvärförbindelse Södertörn som enligt Naturvårdsverket kommer att öka trafiken, trängseln och riskera trycka undan satsningar på hållbara resor som utökad kollektivtrafik, järnväg och cykel.

Vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik i landstinget. Det kommer gynna klimatet och jämlikheten.

Vi har varit väldigt aktiva i framtagandet av det klimat- och miljöpolitiska programmet som blev färdigt förra året. Där fick vi in ett mål om:

 • År 2025 har andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökat till 55 procent av färdmedelsfördelningen.Indikator:
  Färdmedelsfördelningen i Haninge enligt resvaneundersökningen (RVU) Stockholm.
  (2015: 42 %)

Energieffektivt boende och lokaler

Vänsterpartiet vill också att kommunen ska bygga klimatsmarta och billiga hyresrätter och energieffektivisera sina lokaler. (Vi har redan fått igenom att det ska byggas 200 sådana hyresrätter varje år). I det klimat- och miljöpolitiska programmet finns det ett etappmål om att 2020 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder effektiviserats med 20%.

Vi vill också att det ställs krav på att nybyggnation av lokaler och bostäder ska till viss del vara självförsörjande på energi.

Bostäder som byggs av Haninge Bostäder

Energiproduktion

Vi tycker också att Haninge ska producera mer energi. Vi har lagt en motion om att kommunen ska initiativ till en solcellspark.

Dags för en solcellspark

Vi vill också undersöka möjligheten att starta ett energibolag, gärna tillsammans med Tyresö.

Den vindkraftutredning för Haninge som togs fram 2009 visar att det teoretiskt finns en god potential för produktion av vindel i Haninge. Om samtliga land- och skärgårdsområden som pekas ut i vindkraftutredningen skulle realiseras motsvarar detta 1 TWh/ år, vilket skulle medföra att Haninge blir självförsörjande gällande el.

Kommunala elbolag har dessutom i genomsnitt 24 procent lägre priser än privata enligt revisionsföretaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.

Minska köttkonsumtionen och öka andelen växtbaserad mat

Eftersom miljö- och klimatpåverkan från animalier och speciellt från kött är väldigt hög så vill vi minska andelen kött som serveras i kommunen. Vi håller med WWF om en halvering till 2030.

Vi fick med ett mål i klimat- och miljöpolitiska programmet om minskad köttkonsumtion:

 • År 2022 – Mängden inköpt kött, relativt antalet offentliga måltider, har minskat med 25 procent jämfört med år 2017.

Vi vill fortsätta arbetet så att vi kan uppnå målet.
Öka andelen veganska och vegetariska maträtter. T.ex. genom att införa vegonorm i skolbespisningen
Fortbilda kökspersonalen i vegetariskt, vegansk och klimatsmart matlagning

Andra saker

Vi har många andra saker som vi har föreslagit och som vi håller med om.

Och mycket mycket mer!

Kommentarer om debatten

Det som blev som allra tydligast var att Moderaternas ambition kring klimat- och miljöfrågorna är noll. De tror inte på satsningen Fossilfritt Haninge, de vill inte sträva efter att uppnå målen i klimat- och miljöpolitiska programmet och vill riva upp målen så snabbt de kan och visar ingen vilja till att bevara natur och miljö till kommande generationer. (Tur då att en stor majoritet av kommunfullmäktige står bakom programmet). De presenterade inte hellre några som helst förslag på att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Därefter kom Sverigedemokraterna som återigen snöade in på invandringsfrågan. Liberalerna är enligt Naturskyddsföreningen det grönaste partiet hos Alliansen. Men det var inget som märktes i den här debatten. De presenterade dock två bra förslag: fler båttömningsstationer och cyklar som tjänstefordon. Men det var tyvärr det enda.

Det var en engagerad publik som ställde många frågor till panelen. Det handlar om allt från konstgräsplaner och motorvägar till minskad köttkonsumtion och stadsplanering.

En i publiken kommenterade efteråt debatten på följande sätt:

Det var lätt att få känslan att Moderaterna i Haninge inte alls tog miljöhoten på allvar. Det ville hjälpa Indien och Kina med klimathotet istället för att göra förändringar i våra samhällen, vi som är de som bidrar till klimatkrisen i högst grad. Vänsterpartiet däremot hade rejäla men realistiska tilltag mot de hot vi står inför. Deras förslag kommer att göra det lättare för kommun i stort men också för enskilda medborgare att leva mer miljövänligt, om de går igenom det vill säga.

När Mattias Bernhardsson (RS) tog upp problemet med att skövla skog för att bygga dyra villor i den så kallade Haninge Sjöstad där 99% av oss inte har råd att bo i så hojtade Sven Gustafsson (M) till med ett högt ”YES”.

De flesta partierna i panelen var emot att bygga en bilbro till Rudan och när Elisabet Sandberg (C) sa att det var viktigt att driva en kampanj för att rädda Rudan eftersom vissa partier (Moderaterna bl.a.) vill exploatera i naturreservatet och bygga bostäder så hojtade återigen Sven Gustafsson (M) till med ett ”AMEN”.

Vänsterpartiet vill bevara Rudan och är emot byggandet av en bilbro till Rudan. Det är väldigt oklart vad Socialdemokraterna vill i frågan.

Vänsterpartiet lyfte vikten av strukturella och politiska lösningar och inte bara skjuta över ansvaret på individen och hoppas på att teknik och marknadskrafter kommer lösa problemen vi står inför. Vi lyfte fram tydliga exempel på hur vi måste jobba strukturellt och politiskt:

 • Införa nolltaxa i kollektivtrafiken i landstinget vilket gynnar klimatet och jämlikheten
 • Inför en progressiv flygskatt
 • Storsatsa på järnvägen och bygg ut cykel- och gångvägar
 • Sätt ett stoppdatum för nyförsäljningen av fossildrivna bilar
 • Bygg inte nya miljöskadliga motorvägar
 • Undersök mer lösningar som progressiva miljöskatter och ransoneringslösningar liksom de vi hade på 70-talet för att lösa oljekrisen då
 • Skydda mer skog och natur. Börja med Högstaskogen, Nordankärrsberget och Norrbyskogen

Det var en lång och givande debatt. Vänsterpartiet har utsetts till det bästa partiet för miljön under mandatperioden enligt Naturskyddsföreningen (på riksnivå). Vi hoppas att vi kunde försvara den titeln på debatten igår.

 

Kopiera länk